×
Zaloguj się

Posiadasz już konto w portalu pasazer.com? Zaloguj się i zacznij korzystać ze swoich przywilejów zarejestrowanego użytkownika.


lub


Lotnisko Paryż (CDG)


 5.6

/10

Charles De Gaulle
Port lotniczy Paryż-Charles de Gaulle to największy port lotniczy we Francji, położony w północno-wschodniej części Paryża, w miejscowości Roissy-en-France (departament Val-d'Oise). Lotnisko Roissy Charles de Gaulle zajmuje 3 terminale (T-1, T-2, T-3). Każdy z terminali dzieli się na mniejsze oznaczone kolejną literą alfabetu.

Terminal T-1 (w kształcie dysku) zajmują między innymi samoloty linii SAS, United, US Airways i Lufthansa. Dzieli się on na dwie części i obejmuje 3 poziomy:
 • Przyloty - poziom najwyższy
 • Odloty - poziom średni
 • Sklepy i punkty usługowe - poziom najniższy

Terminal T-2, długi budynek w kształcie podkowy, jest w większości zdominowany przez samoloty Air France. Składa się z podterminali oznaczonych kolejno od A do F. Obsluguje też między innymi takie linie lotnicze jak British Airways, Continental, American, Alitalia, Northwest i KLM. Samoloty PLL LOT i pozostałe zrzeszone w Star Alliance lądują właśnie na tym terminalu przy hali oznaczonej literą B (CDG2B).

Terminal T3 zajmują mniejsze linie lotnicze i obsługują również loty czarterowe.

Niedawno została otwarta kolejka jeżdżąca pomiędzy terminalami, co podnosi komfort i szybkość poruszania się, jest ona bezpłatna i trasę (T1-T2) pokonuje w 5 minut. Pociąg zatrzymuje się również na parkingach.


 • Okazje z Polski na lotnisko Paryż (CDG)

Zarezerwuj hotel w pobliżu lotniska Paryż


Jak dojechać na lotnisko Paryż?


Samochodem:
Lotnisko znajduje się 23 km na północny-wschód od Paryża, prowadzi do niego autostrada A1. Podróż z miasta zajmuje około 30 minut poza godzinami szczytu. Podróż w weekend może trwać nawet 1,5 godziny. Na lotnisku mamy możliwość wynajęcia samochodów nastepujących firm: Europcar, Hertz, National, Sixt, Avis i Budget. Ponadto w Paryżu istnieje wiele firm oferujących przewóz z i na lotnisko, zarówno dla tych, którzy chcą zabrać się z innymi osobami jak i dla tych, co wola podróżować indywidualnie. Najniższa cena za bus z lotniska za osobę wynosi 30€. Przy dwóch osobach płacimy 40€ za dojazd, przy trzech - 50€. Podróż wykupiona w obie strony jest tańsza. Za transport między godziną 20:00 a 6:00 zapłacimy o wiele więcej.

Kolej/Metro:
Przejścia do stacji kolei, autobusów czy prywatnych busików są dobrze oznaczone. Z terminala 1 i 2 dostaniemy sie do Paryża koleją RER linią B. Jest to o wiele wygodniejszy i szybszy sposób, gdyż linia RER przecina Paryż w samym jego centrum (Dworzec Gare du Nord, Chatelet - Les Halles, Saint Michel - Notre Dame oraz Denfert Rochereau). Ceny przejazdu zależą od długości wybranej trasy. Kolej RER dociera dalej do przeciwległego lotniska Paryża - Paris Orly.

Autobusem:
Na każdym z terminali znajdują się przystanki Roissy Bus. Autobusy te kursują pomiędzy trzema terminalami lotniska a także ulicą Rue Scribe niedaleko gmachu Opery Garnier w Paryżu w godzinach 6:00 - 22:30. Podróż z lotniska do centrum zajmuje około 45 minut.

Alternatywnym sposobem jest podróż autobusami linii Air France (les cars Air France). Opłata za droge w obie strony jest tańsza. Autobusy kursują co 15 minut z Terminala 2 pomiędzy 5:45 a 23:00. W Paryżu zatrzymują się na przystanku przy Porte Maillot a trasa kończy się tuż obok Łuku Tryumfalnego przy alei Avenue Carnot nr 1. Podróż trwa około 40 minut. Po drodze możemy podziwiać stadion Stade de France.

Pozostałe regularne linie to:

351 - łączący CDG2B i stacje TGV (szybkiej kolei) oraz RER, jadący do przystanku Nation w Paryżu.
350 - łączący CDG2B i stacje TGV (szybkiej kolei) oraz RER, jadący do dworca Gare de l'Est przez dworzec Gare du Nord.

Kursuja także autobusy nocne (Noctilien) o nr.: N120 - Terminal 3>Terminal 1>Terminal 2 przez Paryż do Corbeil-Essonnes
N121 - Terminal 3>Terminal 1>Terminal 2 przez Paryż do La Verriere

Taxi:
Należy szukać postojów z taksówkami rejony paryskiego z napisem Parisienne. Taryfy w Paryżu i jego rejonie wahają się w zależności od pory dnia, tygodnia, stref, liczby osób (czwarty pasażer i więcej płacą dodatkowo 2,70€) i ilości bagażu. Należy zaznaczyć, że chce się podróżować prawdziwą taksówką - "un taxi normal". Podróż zajmuje około 30 minut, a cena nie waha się pomiędzy 40 a 50€.

Wypożycz auto na lotnisku Paryż


;
;

\r\nTerminal T-1 (w kszta\u0142cie dysku) zajmuj\u0105 mi\u0119dzy innymi samoloty linii SAS, United, US Airways i Lufthansa. Dzieli si\u0119 on na dwie cz\u0119\u015bci i obejmuje 3 poziomy:
  \r\n
 • Przyloty - poziom najwy\u017cszy\r\n
 • Odloty - poziom \u015bredni\r\n
 • Sklepy i punkty us\u0142ugowe - poziom najni\u017cszy\r\n<\/ul>\r\n

  \r\nTerminal T-2, d\u0142ugi budynek w kszta\u0142cie podkowy, jest w wi\u0119kszo\u015bci zdominowany przez samoloty Air France. Sk\u0142ada si\u0119 z podterminali oznaczonych kolejno od A do F. Obsluguje te\u017c mi\u0119dzy innymi takie linie lotnicze jak British Airways, Continental, American, Alitalia, Northwest i KLM. Samoloty PLL LOT i pozosta\u0142e zrzeszone w Star Alliance l\u0105duj\u0105 w\u0142a\u015bnie na tym terminalu przy hali oznaczonej liter\u0105 B (CDG2B).\r\n

  \r\nTerminal T3 zajmuj\u0105 mniejsze linie lotnicze i obs\u0142uguj\u0105 r\u00f3wnie\u017c loty czarterowe.\r\n

  \r\nNiedawno zosta\u0142a otwarta kolejka je\u017cd\u017c\u0105ca pomi\u0119dzy terminalami, co podnosi komfort i szybko\u015b\u0107 poruszania si\u0119, jest ona bezp\u0142atna i tras\u0119 (T1-T2) pokonuje w 5 minut. Poci\u0105g zatrzymuje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na parkingach.","access_description":"\n\nSamochodem:Lotnisko znajduje si\u0119 23 km na p\u00f3\u0142nocny-wsch\u00f3d od Pary\u017ca, prowadzi do niego autostrada A1. \r\nPodr\u00f3\u017c z miasta zajmuje oko\u0142o 30 minut poza godzinami szczytu. Podr\u00f3\u017c w weekend mo\u017ce trwa\u0107 nawet 1,5 godziny. Na lotnisku mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wynaj\u0119cia samochod\u00f3w nastepuj\u0105cych firm:\r\nEuropcar, Hertz, National, Sixt, Avis i Budget.\r\nPonadto w Pary\u017cu istnieje wiele firm oferuj\u0105cych przew\u00f3z z i na lotnisko, zar\u00f3wno dla tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 zabra\u0107 si\u0119 z innymi osobami jak i dla tych, co wola podr\u00f3\u017cowa\u0107 indywidualnie. Najni\u017csza cena za bus z lotniska za osob\u0119 wynosi 30€. Przy dw\u00f3ch osobach p\u0142acimy 40€ za dojazd, przy trzech - 50€. Podr\u00f3\u017c wykupiona w obie strony jest ta\u0144sza. Za transport mi\u0119dzy godzin\u0105 20:00 a 6:00 zap\u0142acimy o wiele wi\u0119cej.\n\nKolej\/Metro:Przej\u015bcia do stacji kolei, autobus\u00f3w czy prywatnych busik\u00f3w s\u0105 dobrze oznaczone.\r\nZ terminala 1 i 2 dostaniemy sie do Pary\u017ca kolej\u0105 RER lini\u0105 B. Jest to o wiele wygodniejszy i szybszy spos\u00f3b, gdy\u017c linia RER przecina Pary\u017c w samym jego centrum (Dworzec Gare du Nord, Chatelet - Les Halles, Saint Michel - Notre Dame oraz Denfert Rochereau). Ceny przejazdu zale\u017c\u0105 od d\u0142ugo\u015bci wybranej trasy. Kolej RER dociera dalej do przeciwleg\u0142ego lotniska Pary\u017ca - Paris Orly.\n\nAutobusem:Na ka\u017cdym z terminali znajduj\u0105 si\u0119 przystanki Roissy Bus. Autobusy te kursuj\u0105 pomi\u0119dzy trzema terminalami lotniska a tak\u017ce ulic\u0105 Rue Scribe niedaleko gmachu Opery Garnier w Pary\u017cu w godzinach 6:00 - 22:30. Podr\u00f3\u017c z lotniska do centrum zajmuje oko\u0142o 45 minut.

  \r\n\r\nAlternatywnym sposobem jest podr\u00f3\u017c autobusami linii Air France (les cars Air France). Op\u0142ata za droge w obie strony jest ta\u0144sza. Autobusy kursuj\u0105 co 15 minut z Terminala 2 pomi\u0119dzy 5:45 a 23:00. W Pary\u017cu zatrzymuj\u0105 si\u0119 na przystanku przy Porte Maillot a trasa ko\u0144czy si\u0119 tu\u017c obok \u0141uku Tryumfalnego przy alei Avenue Carnot nr 1. Podr\u00f3\u017c trwa oko\u0142o 40 minut. Po drodze mo\u017cemy podziwia\u0107 stadion Stade de France.\r\n

  \r\nPozosta\u0142e regularne linie to:

  \r\n351 - \u0142\u0105cz\u0105cy CDG2B i stacje TGV (szybkiej kolei) oraz RER, jad\u0105cy do przystanku Nation w Pary\u017cu.
  \r\n350 - \u0142\u0105cz\u0105cy CDG2B i stacje TGV (szybkiej kolei) oraz RER, jad\u0105cy do dworca Gare de l'Est przez dworzec Gare du Nord.

  \r\n\r\nKursuja tak\u017ce autobusy nocne (Noctilien) o nr.:\r\nN120 - Terminal 3>Terminal 1>Terminal 2 przez Pary\u017c do Corbeil-Essonnes
  \r\nN121 - Terminal 3>Terminal 1>Terminal 2 przez Pary\u017c do La Verriere\n\nTaxi:Nale\u017cy szuka\u0107 postoj\u00f3w z taks\u00f3wkami rejony paryskiego z napisem Parisienne. Taryfy w Pary\u017cu i jego rejonie wahaj\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od pory dnia, tygodnia, stref, liczby os\u00f3b (czwarty pasa\u017cer i wi\u0119cej p\u0142ac\u0105 dodatkowo 2,70€) i ilo\u015bci baga\u017cu. Nale\u017cy zaznaczy\u0107, \u017ce chce si\u0119 podr\u00f3\u017cowa\u0107 prawdziw\u0105 taks\u00f3wk\u0105 - \"un taxi normal\". Podr\u00f3\u017c zajmuje oko\u0142o 30 minut, a cena nie waha si\u0119 pomi\u0119dzy 40 a 50€.","city":"Pary\u017c","country_id":"61","longitude":"2.55","latitude":"49.0128","active":true,"user_id":"11","deleted":"0","deleted_user_id":"0","accepted":"1","rate":"5.57143","moderator1_id":"0","moderator2_id":"0","moderator3_id":"0"},"Country":{"id":"61","code":"FR","code_iso":"FR","continent":"1","name_en":"France","name_pl":"Francja","name_ro":"Franţa","name_bg":"\u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","name_ua":"\u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0456\u044f","name_tr":"Fransa","name_cz":"Francie","name_sk":"Franc\u00fazsko","status":"1","capital_city":"Pary\u017c","languages":"francuski","currency":"EUR","currency_name":"Euro","area":"674843","population":"65447374","phone_prefix":"33"},"Image":{"id":"155","user_id":"0","date":"2014-07-30 01:34:08","file_name":"blank.png","url":"images\/logo-airport\/blank.png","thumbnail":"images\/logo-airport\/m\/blank.png","type":"logo-airport","deleted":"0","deleted_user_id":"0"}}'>

;
;

Połączenia z tego lotniskaZalety: Wielkie, przestronne lotnisko. Terminal nalezacy glownie do Air France czyli T2E to dobrze zorganizowany obiekt. Ceny na lotnisku przystepne, bardzo duzo luksusowych sklepow. Uprzejma i pomocna osluga, sprawny boarding. Swietny transport pociagiem lub autobusem do Paryza - polecam pociag. Dla palacych - na T2E jest palarnia usytuowana na koncu terminala :)
Wady: Nie zauwazylem
9

/10

06/12/2017 18:27,  
Zalety: duże szyby przez, które można oglądać kołujące samoloty.
Wady: Brak organizacji w przydzielaniu gateów. Kiedy zjedliśmy obiad na tablicy był napisany gate l43, więc mieliśmy kawałek po przejścia. Przechodząc koło tablic zauważyłem, że zmienili nam znowu bramkę tym razem l34. Po dotarciu na miejsce okazało się, że zmieniają bramkę na l54, która dla ironii była na drugim końcu terminala. Plus nikt we Francji nie pomyślał, że ktoś może się wracać i zbudowali kładki w jedną stronę.
4

/10

22/01/2017 15:09,  
Zalety: Lotnisko bardzo duże ale poradziliśmy sobie doskonale plusniemieliśmy żadnych problemów by sie dostać z lotniska do Paryża . Kilka dni wcześniej zamówiłam transport w profesjonalnej firmie www. transferparis. pl Szybko, komfortowo i bez żadnych problemów dotarliśmy do hotelu .
Wady: nie ma
10

/10

02/12/2016 21:20,  
Zalety: Nie widzą
Wady: Szkoda pisać
1

/10

30/10/2016 14:25,  
Zalety: że istnieje
Wady: wszelkie nieszczęścia.Bunkry jak z II Wojny Światowej. Szare, brudne i ciemne, do tego ciasne i mało miejsc siedzących.
1

/10

27/04/2016 08:45,  

Wylot z:

Przylot do:

 • Data wylotu:

 • Data powrotu:

Pasażerowie:

Cel podróży:
 • Data wyjazdu:
 • Data powrotu:

Kraj podróży:

Okazje z lotniska
 • Okazje pasażera
Sprawdź wszystkie