Regulamin portalu Pasazer.com

I. Postanowienia Ogólne


1.Portal Pasazer.com, zwany dalej „Portalem” jest udostępniany przez firmę Aviaclick z siedzibą przy ul. Woronicza 33c lok. 58 w Warszawie zwanym  dalej „Wydawcą”.

2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jego Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje wszystkie go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Społeczność

1. Społeczność jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników oraz z ograniczeniami dla niezarejestrowanych gości. Rejestracja jest bezpłatna.

2. Użytkownicy podczas rejestracji wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową od Pasazer.com i jego partnerów.

3. Użytkownicy mają możliwość publikowania w portalu własnych tekstów, tematów dyskusji, komentarzy, opinii, zdjęć oraz filmów zwanych dalej materiałami. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem, nieprawdziwych, łamiących prawa autorskie i licencyjne, treści atakujących osoby ze względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, orientacji seksualną, treści propagujących przemoc i wzywających do nienawiści. Niedopuszczalne są ataki słowne obrażające bądź dyskredytujące innych Użytkowników portalu.

4. Użytkownik publikując materiały w Portalu oświadcza, że:

a) przysługują mu odpowiednie prawa autorskie i licencje umożliwiające jego wykorzystanie i publikację, 
b) posiada zgodę osób, których wizerunek uwidocznił w publikowanych przez siebie materiałach,
c) treść i forma materiału nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

5. Użytkownik akceptuje fakt, iż opublikowane przez niego materiały wraz z nazwą Użytkownika będą publicznie dostępne w Portalu dla wszystkich.

6. Materiały są publikowane i przechowywane w Portalu w imieniu  Użytkownika, na jego rzecz i na jego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych przez Użytkownika i przechowywanych w Portalu.

7. Posty zamieszczane jako komentarze do artykułów w Portalu, zawsze muszą być zgodne z tematyką artykułu. Wydawca zastrzega sobie prawo do kasowania materiałów nie związanych z tematyką danej dyskusji.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikowanych przez Użytkowników, jeżeli naruszają one zasady niniejszego Regulaminu.

9. Na podstawie obserwacji i wyrobionej opinii o określonym Użytkowniku, Wydawca zastrzega sobie prawo do uznania użytkownika za persona non grata. Na decyzję mogą złożyć się także uzasadnione opinie innych Użytkowników. Użytkownik zostanie zablokowany lub usunięty, bez możliwości powrotu, także pod innym nickiem.

10. Wydawca zapisuje adres IP, z którego nastąpiło połączenie Użytkownika z serwerem i zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego wpisu części adresu IP.

III. Odpowiedzialność Wydawcy

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w szczególności za bezpośrednie i pośrednie skutki działań podejmowanych przez Użytkowników lub osoby trzecie na podstawie informacji i danych uzyskanych za pośrednictwem Portalu;

b) materiały, w tym teksty, komentarze i zdjęcia, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, łamiących prawo autorskie bądź licencyjne lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu;

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w trakcie korzystania z Portalu spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami i utratą jakichkolwiek danych zgromadzonych w systemie Użytkownika.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane błędami i przerwami w dostępie do Portalu.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu.


IV. Ochrona własności intelektualnej


1. Treści publikowane na stronach Portalu, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i materiały multimedialne są utworami chronionymi prawem autorskim. Ochronie podlega również przyjęty na stronach Portalu wybór i układ funkcjonalny udostępnianych treści, oprogramowanie i bazy danych Portalu.

2. Wszystkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu są zastrzeżone

3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub zakupu licencji.

4. Opłata licencyjna za każdy artykuł (do 2 tys. znaków ze spacjami) wynosi 250 zł netto. Opłata licencyjna za każde zdjęcie wynosi 100 zł netto. W celu wykupienia licencji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do udostępnianych utworów.


V. Ochrona danych osobowych


1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udziału w niektórych akcjach i konkursach prowadzonych przez Wydawcę. Wydawca zastrzega, że wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników w procesie rejestracji i używania Portalu będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Wydawcę zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, chyba, że regulamin szczegółowy umieszczony bezpośrednio w danym ogłoszeniu stanowi inaczej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się e-mailowo do Wydawcy.


VI. Postanowienia końcowe


1. Wydawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich automatyczną akceptację.

Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama