Czechy zamykają granice dla Polaków

Blanka Flis - Profil Blanka Flis
06 listopada 2020 12:36
Polska została umieszczony na czerwonej liście państw ze względu na rosnącą liczbę zakażeń.
Reklama

Od najbliższego poniedziałku (9.11) obywatele Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech.

Przewidziano jednak kilka wyjątków. Granicę będą mogły przekroczyć te osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim wskaźniku ryzyka wystąpienia koronawirusa, posiadają ważną wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Czech, które wydane zostały przez władze Republiki Czeskiej, osoby z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE, członkowie rodzin obywateli Czech lub obywateli UE ze stałym pobytem na terenie Republiki Czeskiej, w tym także osoby, które udowodnią przebywanie w stałym związku partnerskim, pracownicy transportu międzynarodowego.

Granicę będą mogły także przekroczyć osoby, jeżeli ich wjazd leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci),
w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama