5 pytań do... Marcina Daniła (Modlin)

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
12 lipca 2018 09:00
7 komentarzy
PPL widzi wyłącznie problemy związane z Modlinem, a nie zauważa jak dynamicznie port rozwinął się w ostatnim czasie - przekonuje Marcin Danił, wiceprezes ds. korporacyjnych Portu Lotniczego Warszawa/Modlin w rozmowie z Pasazer.com.
Reklama

Danił dodaje, że wbrew zarzutom stan techniczny drogi startowej jest dobry, bezpieczny i można na niej wykonać jeszcze 320 tys. operacji lotniczych, co daje możliwość operacyjnego jej wykorzystania do roku 2028, zarzuca jednocześnie Arupowi, że ten wykonał zadanie zapominając o etyce, a państwo polskie wyda za chwilę 900 mln złotych na nielogiczny i słabo uzasadniony merytorycznie projekt. Na koniec zadaje retoryczne pytanie czy PPL jest w stanie go zrealizować, bo przez ostatnie 3 lata zrobił niewiele inwestycji na zarządzanym przez siebie lotnisku Chopina. Zapraszamy na całą rozmowę z Marcinem Daniłem.

Pasazer.com: PPL uważa, że największym problemem Modlina są ograniczenia środowiskowe, bo obecny limit wynosi 66 operacji na dobę. Z kolei z prezentacji spółki Mazowiecki Port Lotniczy wynika, że już w tym roku takich operacji będzie średnio ponad 77. Jak jest tak naprawdę z ograniczeniami środowiskowymi w modlińskim porcie i kiedy według Pana ten limit może zostać znacząco zwiększony?

Marcin Danił: Niestety, ale jak już to wielokrotnie wskazywałem, PPL widzi wyłącznie problemy związane z Modlinem, a nie zauważa pozytywnych stron, np. tego jak port się dynamicznie rozwinął w ostatnim czasie, jego znaczenia dla regionów centralnej i północno-wschodniej Polski oraz możliwości dalszego rozwoju pod kątem rozbudowy infrastruktury, tak aby móc obsłużyć szybko wzrastający ruch pasażerski. Co do kwestii ograniczeń środowiskowych, to wciąż słyszę, że to największy problem Modlina, tymczasem problemu nie ma. Każdy raport środowiskowy wymaga przyjęcia pewnych założeń liczbowych, które umożliwią oszacowanie wpływu inwestycji na środowisko. W Modlinie na potrzeby analiz hałasowych przyjęto, w 2005 roku, 66 operacji na dobę. Prowadzony, stały monitoring hałasu wykazuje jednak, że w tym zakresie mamy spore rezerwy. Ryanair lata bowiem znacznie cichszymi samolotami niż te, które przyjęto do obliczeń. Tak więc nie przekraczamy opisanego w raporcie wpływu na środowisko, a dodatkowo w ramach posiadanej decyzji, możemy powiększyć obowiązujący obszar ograniczonego użytkowania. Spółka planuje kolejne inwestycje i wystąpi o kolejną decyzję środowiskową, gdzie dla obliczeń przyjmie oczywiście wyższą liczbę operacji. Nie ma żadnych obiektywnych przesłanek uniemożliwiających uzyskanie kolejnej decyzji środowiskowej, wobec czego liczba operacji nie stanowi żadnej bariery dla dalszego rozwoju Modlina. Ewentualnie czasową, ale ten problem w równym stopniu dotyczy, np. Radomia.


Pasazer.com: Firma Arup twierdzi, że z przekazanych przez MPL badań nośności i stanu technicznego nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania i płyt postojowych lotniska Warszawa-Modlin wynika, że przy następnym remoncie konieczna będzie całkowita wymiana konstrukcji. Czy rzeczywiście nawierzchnia lotniska jest w tak złym stanie i kiedy jej gruntowny remont będzie niezbędny?

Marcin Danił: I to kolejny „problem Modlina” ogłaszany całemu światu zupełnie bezpodstawnie. Dla przypomnienia projekt Modlina nosił nazwę „Modernizacja lotniska wojskowego…”, i w związku z tym właściciele portu postanowili stworzyć port komplementarny dla lotniska Chopina obsługujący ruch niskokosztowy i czarterowy poprzez modernizację oraz remont infrastruktury dawnego lotniska wojskowego w Modlinie. Na ten cel spółka otrzymała fundusze unijne w kwocie 157,67 milionów złotych. Zwracam uwagę, że tylko taka wartość jest dofinansowana z środków unijnych. Oczywiście w realizację projektu spółka wydatkowała wartość prawie 450 milionów złotych, czyli wspomniane wcześniej fundusze unijne, 150 mln zł z emisji obligacji oraz kapitał własny jaki do spółki wnieśli udziałowcy zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej - grunty i projekty infrastruktury lotniskowej, a także wypracowane przez spółkę środki własne. W ramach projektu spółka MPL wybudowała nowy terminal pasażerski o powierzchni 12,5 tys m2, nowe progi betonowe drogi startowej (DS), każdy o długości ok 500m po stronie wschodniej i zachodniej. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły jak w tytule projektu prac modernizacyjno-remontowych. Z tego zadania spółka wywiązała się w 100% procentach, oczywiście wiedząc, że mając do dyspozycji modernizowaną i remontowaną infrastrukturę będzie musiała w przyszłości na bieżąco inwestować w jej wymianę i naprawy. Chodzi przede wszystkim o DS, drogi kołowania (DK) oraz płyty postojowe samolotów (PPS). Co też się na bieżąco dzieje. Z badań przeprowadzanych na bieżąco przez ITWL wynika, że stan techniczny DS jest dobry, bezpieczny i można wykonać na niej jeszcze 320 tys. operacji lotniczych, co daje nam możliwość operacyjnego jej wykorzystania, wg prognoz, do roku 2028. Niezbędne jest oczywiście wykonywanie bieżących napraw tych nawierzchni, co jest zjawiskiem normalnym dla każdego portu lotniczego. A co po tym okresie? Istnieją dwie możliwości, pierwsza to stopniowa modernizacja „pod ruchem” czyli wariant wrocławski lub budowa nowej równoległej DS czyli wariant katowicki. Obydwie koncepcje mają swoje plusy i minusy, również zależą od planowanej przepustowości. Na dzień dzisiejszy wykonujemy na nowo drogi kołowania Alfa i Brawo, w przyszłości analogicznie pozostałe DK. Podobnie ma się sytuacja z PPS. Nie jest jednak prawdą, że możliwości naprawy nawierzchni sprowadzają się wyłącznie do wymiany wszystkich warstw konstrukcyjnych. Realizacja sukcesywnych, zaplanowanych remontów i konsekracji nawierzchni lotniskowych zapewni ciągłość operacji lotniska i dalszy rozwój portu lotniczego.

Pasazer.com: Słabością modlińskiego lotniska jest bycie portem jednej linii lotniczej. W dodatku Ryanair jest potężną korporacją prowadzącą bardzo agresywną politykę handlową. Jaki jest plan pozyskania nowych przewoźników przy tak silnym konkurencie dobrze zadomowionym w Modlinie i korzystającym z bardzo atrakcyjnych opłat pasażerskich?

Marcin Danił: Myślę, że Ryanair jest mocno demonizowany przez niektórych. Realizuje po prostu swoją strategię i robi to w sposób zbliżony do innych LL obsługujących ruch niskokosztowy. Oczywiście dywersyfikacja ruchu lotniczego Modlinowi jest potrzebna i robimy wszystko aby to zrealizować. Jesteśmy w trakcie procesu zmiany taryfy opłat lotniskowych. Wprowadzane w życie nowe stawki opłat oraz zmiany w systemie zniżek będą znacznie atrakcyjniejsze dla przewoźników lotniczych i w istotny sposób wpłyną na poprawę cenowej pozycji konkurencyjnej naszego lotniska. Poza tym zakładaliśmy, że cel komplementarności do jakiego zostaliśmy stworzeni zacznie być realizowany, a tu mamy w bliskiej realizacji nowy pomysł Radomia. Koncepcja realizowana na bazie bardzo źle przygotowanej analizy porównawczej przez firmę Arup. Zakładałem naiwnie, że tak doświadczona firma jest w stanie przygotować dobry, merytoryczny materiał, a otrzymaliśmy „pasowankę” pod tezę dlaczego Radom będzie portem komplementarnym dla Warszawy. Arup dostał zadanie i wykonał je zapominając o etyce. Finał jest taki, że za chwilę państwo polskie wydatkuje 900 mln na nielogiczny i słabo uzasadniony merytorycznie projekt. Jestem ciekawy czy PPL jest w stanie go zrealizować, bo przecież przez ostatnie 3 lata zrobił niewiele inwestycji na zarządzanym przez siebie lotnisku Chopina.

Pasazer.com: Według PPL przyszła rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej ma umożliwić dojazd z centrum Warszawy do lotniska w Radomiu w ok. 55 minut, czyli niewiele dłużej niż trwa obecnie podobna podróż do portu w Modlinie. Czy wiadomo już, kiedy zostanie doprowadzona linia kolejowa bezpośrednio do portu modlińskiego i o ile skróci to czas dojazdu z Warszawy?

Marcin Danił: Słyszałem już przy okazji Radomia wiele nowinek w stylu: za chwilę będzie ukończona trakcja kolejowa do Radomia, czy inna infrastruktura towarzysząca i z 2 godzin potrzebnych na dojazd „zjedziemy” do godziny. Szkoda, że nie ma możliwości przybliżenia Radomia do Warszawy, bo ten czas byłby jeszcze krótszy. Pomijając żarty, fakty są takie, że dojazd z Lotniska Warszawa/Modlin do Warszawy od strony północnej będzie cały czas usprawniany. Jest w bliskich planach remont trasy S7, obwodnica Łomianek i połączenie kolejowe pod terminal, to ostatnie zadanie ma być ukończone w 2021 roku, czyli za 3 lata. To nas przesunie o lata świetlne w pozycjonowaniu względem Warszawy i zapewni wyższy komfort pasażerom. Czas dojazdu pociągu dedykowanego to 35 minut, natomiast regularnego to 45 minut. Autobusem podróż zajmie nam 45 – 60 minut, podobnie samochodem.

Pasazer.com: Czy wierzy Pan, że uda się przezwyciężyć obecny klincz decyzyjny w spółce MPL i jakie widzi pan realne scenariusze jego rozwiązania?

Marcin Danił: Mam nadzieję, że wróci chęć osiągnięcia porozumienia. Jeśli odstawimy na bok politykę i zaczniemy rozmawiać w oparciu o realia i fakty to kompromis jest bardzo realny. Mamy kilka dróg, pierwsze wyjście to PPL akceptuje zasadę 2/3 głosów zamiast zasady jednomyślności i zgodnie z własnym przekonaniem nie godzi się na realizację planów inwestycyjnych, natomiast pozostali właściciele kontynuują rozpoczęty proces i mamy konsensus: PPL nie blokuje rozwoju, angażuje się w Radom i sytuacja się krystalizuje. Port potrzebuje rozwoju i ma wspierającą większość, natomiast PPL na własne życzenie zostaje zmarginalizowany w MPL na rzecz Radomia. Drugie wyjście jakie przychodzi mi do głowy, to odsprzedaż posiadanych udziałów przez PPL, a do tego czasu wspieranie rozwoju Modlina, i to byłoby logiczne, bo rozwojem zwiększamy wartość firmy. Trzecie i najmniej realne rozwiązanie, to przekazanie udziałów PPL samorządowi województwa mazowieckiego lub miastu stołecznemu Warszawie, najmniej realne, ale na dzisiaj najlepsze rozwiązanie dla MPL.

Pasazer.com: Dziękuję za rozmowę.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_91eff 2018-07-15 22:12   
gość_91eff - Profil gość_91eff
gość_1c933 to ja wiem tylko cicho jest ze , maja budowac namiot tymczasowy
gość_1c933 2018-07-14 15:13   
gość_1c933 - Profil gość_1c933
gość_e32b6: Ależ było dużo informacji na ten temat ostatnio. Głównym powodem jest spór między PPL a Modlinem o również słynny już temat.
gość_e32b6 2018-07-14 12:57   
gość_e32b6 - Profil gość_e32b6
Dlaczego nie ma pytan o rozbudowe terminala ktora niestety dzieki PPL bedzie tymczasowy ( namiot)ÞÞÞ
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama