O’Leary pisze list do Morawieckiego

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
14 września 2021 14:14
Michael O’Leary, prezes Ryanaira, skierował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Proponuje osobiste spotkanie, podczas którego wytłumaczy premierowi, jakie konsekwencje dla branży lotniczej w Polsce będą mieć podwyżki opłat nawigacyjnych.
Reklama
Chodzi o zapowiedziany drastyczny wzrost opłat trasowych i terminalowych, którymi rząd chce obciążyć linie lotnicze korzystające z polskich lotnisk lub choćby przelatują nad terytorium naszego kraju. Opłaty mają finansować działania rządowej jednostki - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zarządza przestrzenią powietrzną.

O’Leary zwraca uwagę, że opłaty za korzystanie z pracy służb żeglugi powietrznej były w Polsce i tak wyższe, niż w innych krajach europejskich. Przed pandemią średnia opłata za korzystanie ze służb nawigacyjnych w Europie wynosiła 166 euro, a na polskich lotniskach 181 euro. Zdaniem O'Leary'ego propozycja domagania się przez PAŻP wysokich opłat za korzystanie z polskich lotnisk i przestrzeni powietrznej to „oderwanie PAŻP od rzeczywistości branży przewozów lotniczych, która została zdziesiątkowana przez pandemię.”


Szef największej europejskiej taniej linii lotniczej uważa, że tak wysokie podwyżki doprowadzą do likwidacji mniej rentowanych połączeń na lotniskach regionalnych, a to spowoduje zwolnienia pracowników i osłabi gospodarczo regiony. Ryanair myśli już o przeniesieniu części swoich samolotów z Polski na inne lotniska w Europie Środkowej.

Szef Ryanaira podkreśla, że to rząd powinien zapewnić pieniądze na działania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w trudnej popandemicznej rzeczywistości, a nie przerzucać kosztów na przewoźników, którzy podnoszą się po lockdownach. Rządy Niemiec, czy Grecji pomagają finansowo swoim służbom nawigacyjnym, bo rozumieją, jak trudna jest sytuacja w branży lotniczej i turystycznej.

Cała treść listu:

Szanowny Panie Premierze, Pandemia Covid-19 wywołała najpoważniejszy kryzys w historii lotnictwa. Bezprecedensowy spadek ruchu lotniczego spowodował ogromne straty finansowe, upadki linii lotniczych i utratę setek tysięcy miejsc pracy. Chociaż linie lotnicze pracują ciężko nad przywróceniem ruchu lotniczego, straty poniesione w trakcie kryzysu Covid będą obciążały finanse linii lotniczych przez wiele lat. Polskie opłaty za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej były niekonkurencyjne w porównaniu do innych krajów europejskich jeszcze przed wybuchem epidemii Covid-19. W 2019 roku średnia opłata za korzystanie ze służb w terminalach europejskich wynosiła 166 euro, podczas gdy analogiczna opłata na polskich lotniskach regionalnych aż 181 euro. Dlatego propozycja PAŻP, aby podnieść opłaty za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w polskich regionalnych portach lotniczych o nawet 70%, przy jednoczesnym zwiększeniu opłat trasowych o 26%, wskazuje na oderwanie PAŻP od rzeczywistości branży przewozów lotniczych, która została zdziesiątkowana przez pandemię. Takie proponowane podwyżki będą podwójnie szkodliwe dla polskiej sieci regionalnych połączeń powietrznych, nakładając najwyższy w Europie handicap kosztowy na regionalne porty lotnicze w stosunku do głównych lotnisk stołecznych. Linie lotnicze nie będą w stanie ponosić takich zwiększonych kosztów. Również polscy konsumenci nie są gotowi, aby pokrywać takie koszty w formie wyższych opłat za przeloty. Zagrozi to rentowności komercyjnej marginalnych tras w Polsce, z których większość łączy regionalne porty lotnicze. Wynikiem tego będzie utrata siatki połączeń, lokalnych miejsc pracy i powiązanych korzyści gospodarczych.

Przeniesienie potencjału linii lotniczych z Polski będzie oznaczało jego relokację na trasy w innych krajach Europy Środkowej, dając im przewagę ekonomiczną nad Polską w okresie, gdy regiony konkurują o turystów i inwestycje zewnętrzne. Wzywamy Pański Rząd do zbadania proponowanych podwyżek cen i podjęcia interwencji w celu ochrony polskiej sieci połączeń lotniczych w okresie, gdy linie lotnicze dopiero stają na nogi po okresie pandemii. W zakresie, w jakim PAŻP potrzebuje dodatkowych środków na skutek epidemii Covid, takie finansowanie powinno zostać zapewnione przez właściciela, jak ma to miejsce w Niemczech, Grecji i innych krajach. Finansowanie przez właścicieli zapobiega nadmiernemu obciążeniu linii lotniczych, które już ponoszą ogromne koszty inwestycji w przywracanie ruchu lotniczego poprzez oferowanie biletów po obniżonych cenach. Mamy nadzieję na możliwość omówienia tej ważnej kwestii z Panem Premierem w trakcie spotkania w najszybszym możliwym dla Pana Premiera terminie.

Z poważaniem,
Michael O’Leary Prezes Grupy

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy