CPK wydało już prawie ćwierć miliarda złotych

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
13 lipca 2022 08:31
Spółka CPK ogłosiła swoje sprawozdanie finansowe za 2021 r. Skumulowane straty od momentu powstania firmy wyniosły 243 mln zł.
Reklama

Opublikowane wczoraj (12.07) sprawozdanie finansowe spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) za 2021 r. zawiera parę niespodzianek. W ub.r. firma poniosła stratę, co nie powinno dziwić, bo CPK nie generuje żadnych przychodów ze sprzedaży. Wydatki operacyjne stanowiły jednak tylko 89 mln zł, natomiast spółka poniosła stratę na działalności finansowej w wysokości 81 mln zł z powodu odpisu aktualizującego wartość obligacji Skarbu Państwa wynikającego ze zmiany stóp procentowych w 2021 r. Innymi słowy obligacje w posiadaniu spółki, które były warte ok. 2,2 mld zł straciły w ciągu roku prawie 4 proc. Od 2018 r., a więc od swojego powstania spółka straciła już 243 mln zł.


Wynagrodzenia i związane z nimi składki stanowiły ponad 65 proc. wszystkich kosztów operacyjnych spółki i zamknęły się kwotą ponad 59 mln zł. Wzrost tej pozycji w stosunku do 2020 r. wyniósł prawie 50 proc., ale samo zatrudnienie powiększyło się o 236 osób (o 93 proc.) i pod koniec 2021 r. w biurze w Alejach Jerozolimskich 142B pracowało 490 osób. Średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych w CPK to 13,2 tys. zł, czyli o 1,2 tys. zł mniej niż w 2020 r. W 2021 r. zarząd spółki zarobił ponad 2 mln zł, a członkowie rady nadzorczej prawie 145 tys. zł.

Drugą największą pozycją kosztową okazały się usługi obce, które opiewają na kwotę 17,2 mln zł (wzrost o 70 proc. w stosunku do 2020 r.) stanowiąc 19 proc. ogólnych kosztów spółki. Ta pozycja wydatków obejmowała przede wszystkim koszty doradztwa biznesowego, technicznego oraz prawnego, a także koszty związane z marketingiem i PR oraz wynajmem biura. W tabeli poniżej zestawiono rachunki zysków i strat spółki CPK w latach 2018-2021.


W trakcie 2021 r. spółka CPK została bardzo mocno dokapitalizowana. Kapitał podstawowy wzrósł o ponad 2 mld zł. Podniesienie kapitału odbyło się w ramach objęcia przez CPK obligacji Skarbu Państwa, o których była mowa wyżej. Pod koniec 2021 r. aktywa trwałe w postaci gruntów i budynków w posiadaniu spółki były nader skromne. Ich wartość została wyceniona zaledwie na 3,3 mln zł. Wszystkie grunty nabyte przez spółkę miały powierzchnię 7,2 hektara. Jest to zaskakująco mało, jak na firmę, która w założeniu ma już wkrótce wykupić kilkadziesiąt hektarów ziemi.


Pod koniec 2021 r. CPK nabyła 100 proc. udziałów w spółce zależnej pod nazwą CPK Osiedle. W założeniu nowy podmiot miał wspierać pozyskiwanie gruntów pod teren portu lotniczego „Solidarność”. Z braku chętnych do sprzedaży ziemi działalność nowej spółki została zawieszona, a na dzień 31 grudnia ub.r. CPK Osiedle nie zatrudniała pracowników, co nie przeszkadza jej posiadać trzyosobowej rady nadzorczej, której członkowie pobierają wynagrodzenie od czerwca 2022 r.

Dane ze sprawozdania finansowego każą zastanowić się, czy formuła realizacji projektu CPK jest rzeczywiście optymalna. Po ponad trzech i pół roku, od pół tysiąca pracowników zarabiających wielokrotność średniej krajowej wypadałoby oczekiwać bardziej namacalnych rezultatów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. trudno uznać, że poniesione przez spółkę CPK koszty przyniosły współmierne efekty.

Fot.: Materiały prasowe

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama