Barometr Świat: Trend wzrostowy osłabł w III kwartale

Marek Serafin - Profil Marek Serafin
20 grudnia 2019 09:00
Dane IATA wyraźnie potwierdzają, że w trzecim kwartale 2019 roku miało miejsce istotne osłabienie trendu wzrostowego przewozów linii europejskich. Oczywiście oznaczało to też słabszy trend wzrostowy popytu na rynku europejskim.
Reklama

Po wielu miesiącach przerwy wznawiamy publikowanie Barometru Świat, który w cyklu miesięcznym pokazuje ogólne trendy zmian na rynku przewozów pasażerskich, globalnie i na poszczególnych kontynentach. Podaje też najważniejsze dane dla rynku przewozów cargo.

Uwzględnione są tu przewozy linii lotniczych rozkładowych, zarówno tradycyjnych jak i tanich, zagraniczne i krajowe. Wyłączeni są jedynie przewoźnicy czarterowi. Dane uporządkowane są według zasady: region oznacza linie lotnicze zarejestrowane w danym regionie, czyli Europa to przewozy linii europejskich, Ameryka Północna to przewozy linii północno-amerykańskich, itd.

Trend zmian na całym europejskim rynku lotniczym, łącznie z przewozami czarterowymi, możemy śledzić na naszym barometrze Barometr lotniska europejskie, którego publikowanie wznowimy już bardzo niedługo.

Ze względu na dość długi okres przerwy podajemy zbiorcze dane miesięczne dla drugiego i trzeciego kwartału 2019.

Przewozy pasażerskie

Dane przewozowe IATA - październik 2019 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z marcem 2018 oraz PLF. Dane narastająco.

W danych IATA wielkość przewozów mierzona jest w RPK, czyli w Revenue Passenger Kilometers. To liczba przewiezionych płatnych pasażerów pomnożona przez długość podróży przez nich odbytych. ASK to miara oferowania przewoźników, czyli liczba foteli pomnożona przez pokonane przez nie odcinki, a PLF to współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich, czyli RPK podzielone przez ASK.

W październiku 2019 globalny wzrost przewozów pasażerskich, był istotnie niższy od średniej całorocznej, o 0,9 p.p. Zdecydowanie bardziej widoczne było osłabienie trendu wzrostowego popytu w przypadku linii europejskich. Tu różnica wynosi aż 2,7 p.p. Przewoźnicy rozkładowi z naszego kontynentu wyraźnie stracili pozycje globalnych liderów, którą posiadali w pierwszej połowie roku. Jeżeli porównamy dane październikowe z indeksami rocznymi w 2018, to zobaczymy, że globalnie spadek wynosi 3,1 p.p., a dla linii europejskich aż 4,4 p.p. Warto tu też podać średni, globalny indeks wzrostu za ostatnie 5 lat – 7,1 proc., jak i 10 lat – 6,1 proc.

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest utrzymujący się trend poprawy współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF-a), zarówno dla linii europejskich, jak i globalnie. W październiku należy też odnotować - relatywnie dobre wyniki przewoźników północno-amerykańskich i azjatyckich. A także zaskakująco dobre, wręcz świetne wyniki linii bliskowschodnich. I co warte jest podkreślenia osiągnięte przy prawie zerowym wzroście oferowania.

Spowodowało to bardzo znaczący wzrost PLF-a, aż o 3,6 p.p. Jednak nadal jest on dramatycznie niższy od tych, które osiągają konkurenci z Azji, nie mówiąc już o przewoźnikach z Europy i Ameryki Północnej. Pytanie, jak w tej sytuacji udaje się im uzyskiwać przyzwoite wyniki finansowe pozostaje nadal aktualne.

Według analizy IATA, poddany anualizacji obecny średni indeks wzrostu wynosi globalnie 3,7 proc. Anualizacja to proces, w którym aktualny trend zmian przekłada się na indeks całoroczny, po wyłączeniu czynników jednorazowych i sezonowych.

IATA wskazuje, że z kluczowych rynków jedynie w Ameryce Północnej utrzymuje się dobra sytuacja ekonomiczna. Jej osłabienie ma miejsce w Azji, a jeszcze większe w Europie.

Na pogarszanie się globalnej sytuacji ekonomicznej, wskazuje dalszy spadek indeksu PMI (Purchasing Managers Index – Wskaźnik Aktywności Finansowej). Osiągnął on poziom najniższy od roku 2016. Korelacja pomiędzy trendem zmian tego indeksu i trendem zmian indeksu przewozów mierzonych w RPK jest bardzo duża.

Zaległe dane przewozowe IATA w okresie kwiecień – wrzesień 2019. Indeksy wzrostu/spadku przewozów mierzonych w RPK w poszczególnych miesiącach. W drugiej kolumnie podajemy udział linii z poszczególnych obszarów w przewozach globalnych.

W przypadku tras krajowych podajemy udział w rynku globalnym.

Jak widzimy i globalnie i w przypadku linii europejskich istotne osłabienie trendu wzrostowego przewozów miało miejsce od lipca 2019. Wyjątkiem są tu przewoźnicy azjatycki, i w znacznym stopniu, północnoamerykańscy.

Pokazujemy tu też udziały poszczególnych kontynentów/regionów w rynku światowym. Warto zapamiętać te dane. I zwrócić uwagę na ogromny udział rynku przewozów krajowych w USA. Dla linii amerykańskich są one ważniejsze niż międzynarodowe. Innym zjawiskiem godnym najwyższej uwagi jest błyskawiczny rozwój krajowego rynku w Chinach.

Coraz wyraźniej goni on rynek amerykański i jest prawie sześć razy większy od rynku indyjskiego, którego udział w rynku globalnym wynosi jedynie 1,6 proc. Obecna wielkość chińskiego rynku przewozów krajowych jest dobrą miarą wielkości chińskiej gospodarki oraz znacznego wzrostu siły nabywczej setek milionów Chińczyków.

Przewozy międzynarodowe i krajowe: październik 2019 do października 2018 i narastająco.


W październiku warto zwrócić uwagę na:

 • znaczny spadek indeksu wzrostu oferowania na trasach międzynarodowych linii europejskich. Przyczynił się on do istotnej poprawy LF-a, ale najprawdopodobniej „zdusił” nieco popyt
 • niskie i bardzo niskie indeksy wzrostu oferowania na trasach międzynarodowych linii z pozostałych kontynentów, a jedyny wyjątek to Afryka
 • relatywnie słabsze wyniki przewoźników chińskich na trasach krajowych. W tym przypadku optymizm linii lotniczych, wyrażony we wzroście oferowania, był większy niż wzrost popytu
 • więcej niż dobre wyniki na trasach krajowych linii rosyjskich
 • koniec okresu niebywałego boomu na rynku przewozów krajowych w Indiach. W ubiegłym roku indeksy wzrostu zbliżały się do 20 proc.

Przewozy cargo

W październiku przewozy cargo, mierzone w FTK (tono-kilometrach cargo), spadły o 3,5 proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej FLF spadł o 2,8 p.p. do poziomu 47,7 proc.

Narastająco: FTK – spadek o 3,5 proc. FLF spadek o 2,7 p.p. do poziomu 46,4 proc.

Wyniki regionalne - miesiąca i narastająco:

Linie europejskie:

 • spadek przewozów w FTK o 1,5 proc. - przy wzroście oferowania o 2,8 proc.
 • FLF: 53,3 proc. - spadek o 2,3 p.p.
 • Narastająco: FTK spadek o 2,2 proc., FLF – 50,8 proc. (-3,1 p.p.)

Przewoźnicy azjatyccy:

 • spadek przewozów o 5,3 proc.
 • FLF: 53,9 proc. (-3,3 p.p.).
 • Narastająco: FTK spadek o 6,2 proc., FLF: 52,2 proc. (-3,7 p.p.)

Na rynku przewozów cargo utrzymuje się trend spadkowy. W roku 2018 wzrosły one o 3,5 proc., a w 2017 aż o 9,7 proc. Jest już pewne, że rok bieżący będzie najgorszy od okresu kryzysu finansowego – 2007/2008. Zdaniem IATA pojawiają się pierwsze oznaki stabilizacji sytuacji. Istotne znaczenie ma pewna poprawa w relacjach Chiny – USA.

Niektóre wskaźniki ekonomiczne pokazują, że są powody do niewielkiego optymizmu. Musimy jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy, aby przekonać się, czy trend spadkowy odwróci się. Wyniki października są o tyle ważne, że jest to pierwszy miesiąc szczytu w przewozach frachtowych.

Zaległe dane przewozowe IATA w okresie kwiecień – wrzesień 2019. Indeksy wzrostu/spadku przewozów mierzonych w FTK w poszczególnych miesiącach. W drugiej kolumnie podajemy udział linii z poszczególnych obszarów w przewozach globalnych.


W drugim i trzecim kwartale br. utrzymywał się wyraźny trend spadkowy. Szczególnie silnie odczuły go linie azjatyckie, dla których wpływy z przewozów frachtowych stanowią bardzo znaczącą część przychodów. W ich przypadku istotne znaczenie miała, między innymi, „wojna handlowa” USA – Chiny. Jednak trend spadkowy rozpoczął się przed jej rozpoczęciem.

Warto też zwrócić uwagę, na udziały poszczególnych kontynentów/regionów w rynku globalnym. Linie azjatyckie, a więc i ten rynek, zdecydowanie dominują. Udział przewoźników z Bliskiego Wschodu jest tak duży, gdyż wożą oni znaczne ilości cargo tranzytowego Azja – Europa. W przewozach frachtowych linie bliskowschodnie w jeszcze większym stopniu uczestniczą w rynku globalnym niż w przypadku transportu pasażerskiego.

Słowniczek:

 • RPK – ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach
 • ASK – ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach
 • PLF – współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK
 • FTK – płatne przewozy cargo w tonach pomnożone przez odległość, jaką przebyły w kilometrach
 • AFTK – oferowanie frachtowe w tonach pomnożone przez odległość, jaką przebyło
 • FLF – współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej – wynik dzielenia FTK przez AFTK

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama