Barometr: Proces poprawy sytuacji rynkowej zatrzymał się

Marek Serafin - Profil Marek Serafin
8 lutego 2023 09:00
W Europie wyniki listopada były na poziomie październikowym, natomiast globalnie minimalnie lepsze. W przypadku Europy wpływ czynników zewnętrznych, wyjątkowych, a przede wszystkim, wojny w Ukrainie oraz ograniczeń na ważnych rynkach azjatyckich miał silny negatywny wpływ na popyt.
Reklama

W Europie wyniki listopada były na poziomie październikowym, natomiast globalnie minimalnie lepsze. W przypadku Europy wpływ czynników zewnętrznych, wyjątkowych, a przede wszystkim, wojny w Ukrainie oraz ograniczeń na ważnych rynkach azjatyckich miał silny negatywny wpływ na popyt. W listopadzie zdecydowanie spadło znaczenie ruchu wakacyjno-turystycznego, który odradzał się dotychczas najszybciej. Nadal bardzo pozytywnym elementem są bardzo wysokie współczynniki wykorzystania miejsc – PLF-y. W Europie był wyższy niż w roku 2019. Znaczna część przewoźników rozkładowych osiąga teraz co najmniej dobre wyniki finansowe. W przypadku ruchu interkontynentalnego, linie europejskie odczuwały silnie prawie zupełne zamknięcie rynku chińskiego.


IATA podaje porównanie miesięczne z wynikami z roku 2021 i 2019. To drugie ma zdecydowanie większą wartość niż porównanie z rokiem ubiegłym, kiedy popyt był silnie zaburzony przez sytuację epidemiologiczną w Europie i na świecie. Przewozy narastająco są podawane tylko w porównaniu z rokiem 2021. Europa – oznacza linie europejskie, Azja – azjatyckie itd.

Dane przewozowe IATA – listopad 2022 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z listopadem 2019 oraz PLF. Porównanie narastająco z 2021.

Na głównych rynkach, w tym europejskim, sytuacja ustabilizowała się. Nowym czynnikiem poprawiającym sytuację będzie stopniowe otwieranie się rynku chińskiego. Nadal rozbicie na segmenty podróży międzynarodowych i domestic zdecydowanie pomaga lepiej zrozumieć, jak zmienia się sytuacja na poszczególnych kontynentach i rynkach.

Pod tabelą Nr 2 podajemy komentarz do całości wyników.

Przewozy międzynarodowe i krajowe: listopad 2022 do 2019 oraz narastająco do 2021.

W tym miesiącu IATA również nie publikuje danych dla krajowego rynku rosyjskiego.

Globalnie w listopadzie, w porównaniu z październikiem, indeks RPK do 2019 poprawił się o 0,9 ppct podczas, gdy w październiku było to 0,4 ppct. W przypadku linii europejskich spadek przewozów, w odniesieniu do roku 2019, był, w porównaniu z październikiem, większy o 0,9 ppct z tym, że współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF) był niższy o 1,2 ppct, a spadek w porównaniu z 2019 był o 0,7 ppct mniejszy. Globalnie PLF był niższy o 1,2 ppct, i jego spadek, w porównaniu z 2019, był na tym samym poziomie. Relatywnie wyniki linii europejskich były gorsze od październikowych. Istotne znaczenie miały tu wspomniane już czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim, wojna w Ukrainie. Widzimy wyraźnie, że zdecydowana większość linii świetnie dostosowała swoje oferowanie do aktualnego popytu. To był dość powolny, stabilny proces.Przewoźnicy europejscy na trasach międzynarodowych odnotowali wyniki nieznacznie lepsze niż w październiku. To, w ogromnym stopniu, zasługa ultra-tanich linii. Na trasach międzynarodowych ogromnym problemem pozostaje znaczna część rynków azjatyckich. Tu spadek w porównaniu z 2019 był o 5,1ppct mniejszy niż w październiku. Jednak nadal przekracza on 50 proc.

Po raz kolejny nastąpiło pogorszenie indeksu do 2019 na rynku przewozów domestic w Chinach. Tym razem nieznaczne o 0,6 ppct. – do poziomu -70,0proc. Możemy tu mówić o zapaści popytu. Po raz kolejny powtarzamy uwagę o ogromnych, negatywnych skutkach zamknięcia przestrzeni trans-syberyjskiej. Zdaniem ECAC będzie ono obowiązywało przez wiele lat.Na trasach międzynarodowych linie europejskie osiągnęły PLF na poziomie 83,6 proc. niższym tylko o 1,2 ppct niż w październiku. Nadal zapewnia on dobrą rentowność zdecydowanej większości siatek przewoźników rozkładowych. Nawet przy utrzymujących się dużych spadkach ruchu najwyżej płatnego. Stabilnie świetne wyniki osiągają przewoźnicy amerykańscy, szczególnie na trasach krajowych, lepsze niż w roku 2019. Pomaga tu niewątpliwie znaczna konsolidacja rynkowa.

Zwraca uwaga poprawa najważniejszych wskaźników linii z Bliskiego Wschodu, w tym z rejonu Zatoki Perskiej. Dokonały one wręcz drastycznej korekty oferowania i osiągnęły PLF zdecydowanie wyższe niż w roku 2019. Jak widać z hurra-optymizmu z końca ubiegłej dekady nie pozostało już ani śladu. Ryanair i Wizz Air nadal osiągają lepsze wyniki przewozowe niż trzy lata temu. Jednak w przypadku FR wzrost wyniósł niecałe 3 proc. natomiast PLF spadł o 4 ppct do poziomu 92 proc. W6 utrzymał ogromną dynamikę wzrostu ruchu – tym razem o 23,8 proc. okupioną jednak spadkiem PLF-a, o 4,7 ppct. do poziomu 88,1 proc. Jak widzimy Ryanair silniej odczuwa zimowe osłabienie popytu na przewozy turystyczno-wakacyjne. Jednak nadal jego PLF jest istotnie wyższy niż węgierskiego konkurenta.

Przewozy cargo. Listopad 2022 w porównaniu z 2021 i 2019.

W listopadzie przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły, w porównaniu z listopadem 2021, o 13,7 proc. To wynik o 0,1 ppct gorszy niż w październiku.. Oferowanie było mniejsze o 1,9 proc., a CLF wyniósł 49,1 proc. spadając aż o 6,7 ppct. W porównaniu z 2019 przewozy były mniejsze o 10,1 proc., a oferowanie mniejsze o 8,8 Proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej (CLF) spadł o 0,8 ppct.

Wyniki kontynentalne - październik 2022 do 2021 i 2019,

Linie europejskie: Do 2021 spadek przewozów w CTK aż o 16,5 proc, przy spadku oferowania o 6,6 proc. CLF wyniósł 56,9 proc. spadek aż o 6,8 ppct. Do 2019, odpowiednio, spadek przewozów aż o 17,2 proc., spadek oferowania o 17,3 proc. CLF – poprawa o 0,1 ppct.
Przewoźnicy azjatyccy: Do 2021 spadek przewozów o 18,6 proc., spadek oferowania o 4,5 proc. CLF: 54,8 proc. (-9,5 ppct). Do 2019: Przewozy: -17,0 proc. oferowanie: spadek o 16,9 proc. CLF: +-0 ppct.
Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2021 spadek przewozów o 6,6 proc. oferowanie +2,4 proc. CLF – 41,9 proc. (-3,1 ppct). Do 2019: Wzrost przewozów o 7,5 proc. wzrost oferowania o 6,6 proc., wzrost CLF-u o 0,3 ppct.

Komentarz

Możemy tu po prostu powtórzyć komentarz dotyczący wyników października, gdyż sytuacja nie uległa zmianie: Jak widzimy po hossie na przewozy cargo z okresu pandemii nie pozostało już ani śladu. Wyniki są zdecydowanie gorsze nie tylko niż w roku 2021, ale i w 2019. Spadki nie dotyczą tylko PLF-ów. I jest dość prawdopodobne, że nadal na wysokim poziomie utrzymują się średnie wpływy jednostkowe. Bardzo duże, wręcz ogromne spadki linii europejskich mają związek z zamknięciem trasy trans-syberyjskiej oraz ograniczeniem aktywności gospodarczej Chin. Niestety nie możemy liczyć na szybka poprawę sytuacji, gdyż w Europie i globalnie sytuacja ekonomiczna wciąż pogarsza się.” A jeżeli chodzi o przyszłość to niestety nie ma właściwie szans na to, że w ciągu jednego, dwóch sezonów przewozowych rozpocznie się proces poprawy po stronie popytowej.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy