Barometr świat: Wyniki września prawie identyczne jak sierpniowe

Marek Serafin - Profil Marek Serafin
2 grudnia 2022 08:40
Jesteśmy w kluczowym okresie wychodzenia europejskiego rynku lotniczego z kryzysu pandemicznego. Globalnie i w Europie wyniki września były bardzo zbliżone do sierpniowych.
Reklama

W przypadku Europy wpływ czynników zewnętrznych, wyjątkowych, a przede wszystkim, wojny w Ukrainie oraz ograniczeniach na ważnych rynkach azjatyckich, ustabilizował się. Jeżeli założymy, że znaczenie odłożonego popytu słabnie, to, najprawdopodobniej, popyt, który możemy określić, jako normalny, rośnie. Istotne znaczenie będą miały teraz wyniki października, gdy spadnie ruch wakacyjny i bardzo wrażliwy cenowo, który był, w okresie szczytu letniego, na wyższym poziomie niż przed pandemią. Wskazują na to wyniki Ryanaira i Wizz Aira. Nadal bardzo pozytywnym elementem są bardzo wysokie współczynniki wykorzystania miejsc – PLF-y, tylko niewiele niższe niż te z roku 2019.

IATA podaje porównanie miesięczne z wynikami z roku 2021 i 2019. To drugie ma zdecydowanie większą wartość niż porównanie z rokiem ubiegłym, kiedy popyt był silnie zaburzony przez sytuację epidemiologiczną w Europie i na świecie. Przewozy narastająco są podawane tylko w porównaniu z rokiem 2021. Europa – oznacza linie europejskie, Azja – azjatyckie itd.

Dane przewozowe IATA – wrzesień 2022 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z wrześniem 2019 oraz PLF. Porównanie narastająco z 2021.

Globalny trend był we wrześniu bardzo zbliżony do sierpniowego choć proces zmian postępuje na poszczególnych kontynentach w różnych kierunkach i w bardzo różnym tempie. Wyjątkowa jest Azja. Tam kryzys pogłębił się, głównie wskutek gwałtownego pogorszenia się sytuacji na rynku przewozów krajowych w Chinach. Nadal rozbicie na segmenty podróży międzynarodowych i domestic zdecydowanie pomaga lepiej zrozumieć, jak zmienia się sytuacja na poszczególnych kontynentach i rynkach.

Pod tabelą Nr 2 podajemy komentarz do całości wyników.

Przewozy międzynarodowe i krajowe: wrzesień 2022 do września 2019 oraz narastająco do 2021

W tym miesiącu IATA również nie publikuje danych dla krajowego rynku rosyjskiego.

Komentarz ogólny

Globalnie we wrześniu, w porównaniu z sierpniem, indeks do 2019 poprawił się o 0,1 ppct podczas, gdy w sierpniu, w porównaniu z lipcem miało miejsce pogorszenie o 0,9 ppct. W przypadku linii europejskich spadek przewozów, w porównaniu z rokiem 2019, był, w porównaniu z sierpniem, większy o 0,8ppct, z tym, że współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF) był niższy o 1,4 ppct, a spadek w porównaniu z 2019 był o 1 ppct mniejszy. Globalnie PLF był niższy tylko o 0,2 ppct, i jego spadek, w porównaniu z 2019, był mniejszy aż o 3,6ppct.

Podobne lub nieco gorsze wskaźniki niż w sierpniu, między innymi, w przypadku Europy prawdopodobnie oznaczają, że nadal słabnie pozytywny efekt odłożonego popytu. Aby upewnić się, że taka interpretacja jest prawidłowa musimy poczekać na wyniki października. W tym miesiącu wzrosło znacznie znaczenie ruchu biznesowego, wysokopłatnego.

Przewoźnicy europejscy na trasach międzynarodowych odnotowali wyniki minimalnie gorsze niż w sierpniu. Jest dość prawdopodobne, że negatywny wpływ wojny ustabilizował się.

Na trasach międzynarodowych ogromnym problemem pozostaje znaczna część rynków azjatyckich, choć spadek w porównaniu z 2019 był o 3,8ppct mniejszy niż w sierpniu.

Po raz drugi nastąpiło pogorszenie indeksu do 2019 na rynku przewozów domestic w Chinach. Tym razem aż o 22,7 ppct. W wielu prowincjach wprowadzono bardzo ostre ograniczenia w podróżowaniu.

Po raz kolejny powtarzamy uwagę o ogromnych, negatywnych skutkach zamknięcia przestrzeni trans-syberyjskiej. Zdecydowana większość politologów uważa, że konflikt zbrojny Rosja – Ukraina nie zakończy się w ciągu kilku miesięcy, a razem z nim będą trwały wszystkie powiązane problemy i restrykcje.

Linie europejskie osiągnęły PLF na poziomie 84,1 proc. zapewniającym dobrą rentowność zdecydowanej większości siatek przewoźników rozkładowych. Nawet przy utrzymujących się dużych spadkach ruchu najwyżej płatnego. Jednak wielu przewoźników raportuje wzrosty średnich wpływów jednostkowych w przypadku ruchu wakacyjno-wycieczkowego i, ogólnie, nie biznesowego.

Świetne wyniki osiągnęli przewoźnicy amerykańscy, szczególnie na trasach krajowych, lepsze niż w roku 2019. Jak pokazujemy w oddzielnym materiale Ryanair i Wizz Air nadal osiągają znacznie lepsze wyniki przewozowe niż trzy lata temu.

Przewozy cargo. Wrzesień 2022 w porównaniu z 2021 i 2019

We wrześniu przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły, w porównaniu z wrześniem 2021, aż o 10,6 proc. To wynik o 0,9ppct gorszy niż w sierpniu. Oferowanie było większe o 2,4 proc., a CLF wyniósł 48,1 proc spadając aż o 7,0ppct.

W porównaniu z 2019 przewozy były mniejsze o 3,6 proc., a oferowanie mniejsze aż o 7,4 proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej (CLF) wzrósł o 1,9ppct.

Wyniki kontynentalne - wrzesień 2022 do 2021 i 2019

Linie europejskie: Do 2021 spadek przewozów w CTK aż o 15,6 proc!!, przy wzroście oferowania o 0,2 proc. CLF wyniósł 52,8 proc. spadek aż o 9,9ppct.! Do 2019, odpowiednio, spadek przewozów aż o 12,6 proc., spadek oferowania aż o 17,3 proc. CLF – poprawa o 2,8ppct.

Przewoźnicy azjatyccy: Do 2021 spadek przewozów o 10,7 proc., wzrost oferowania o 2,8 proc. CLF: 57,2 proc. (-8,7ppct!!). Do 2019: Przewozy: -10,9 proc. oferowanie: spadek aż o 16,1 proc. CLF: +3,3ppct.

Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2021 spadek przewozów o 6,0 proc. oferowanie +4,6 proc. CLF – 39,6 proc. (-4,4ppct). Do 2019: Wzrost przewozów aż o 14,3 proc. wzrost oferowania o 9,3 proc., wzrost CLF-u o 1,7ppct.

Komentarz

Wyniki na rynku przewozów frachtowych, w porównaniu z rokiem 2021 były zbliżone do sierpniowych, a negatywny trend spadkowy stabilizuje się. Jednak, to, co najważniejsze, czyli dane finansowe są wciąż wspaniałe. Na świetnym poziomie są CLF-y, a na jeszcze lepszym średnie wpływy jednostkowe. Jak pokazują raporty finansowe globalnych grup europejskich to przewozy frachtowe, w ogromnym stopniu przyczyniają się to zdecydowanej poprawy ich sytuacji i wyników. I tak na przykład Lufthansa Cargo, za trzy kwartały 2022 zanotowała EBIT na poziomie aż 1 286 mln EUR. To więcej niż EBIT całej Grupy.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy