5 pytań do... Magdaleny Mossakowskiej-Borys (BARIP)

6 marca 2018 09:00
3 komentarze
Z Magdaleną Mossakowską Borys, dyrektorem wykonawczym Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych BARIP w Polsce rozmawiamy o ustawie o PNR i o tym czy wpłynie ona niekorzystnie na ceny biletów.
Reklama
Projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 roku w sprawie wykorzystania danych dot. przelotu pasażera (PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postepowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania. Ma obowiązywać od 15 marca br.


Pasazer.com: Czym jest ustawa o PNR?

Magdalena Mossakowska Borys: Ustawa mówi o tym w jaki sposób, na czyj wniosek oraz w jakich terminach dane PNR mają być przekazywane i komu; definiuje pojęcie danych PNR, wprowadza kary za uchybienia w ich przesyłaniu. Generalnie należy także zauważyć iż projekt ustawy przewiduje szerszy niż dyrektywa zakres zbierania danych, bo rozciąga obowiązki przewoźników również na rejsy pozaunijne i wprowadza kategorię przestępstw skarbowych, która nie znajduje się w wykazie przestępstw zamieszczonych do dyrektywy.

Pasazer.com: W jakim celu będą wykorzystywane dane o PNR?

Magdalena Mossakowska Borys: Zgodnie z intencją dyrektywy, gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie danych PNR służyć bedzie zapobieganiu przestępstwom terrorystcznym oraz innym ciężkim przestępstwom takim jak: handel ludźmi, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnym wytwarzaniu srodków odurzających, nielegalnym obrotem bronią i amunicją, łapownictwu i płatnej protekcji oraz innym tego typu przestępstwom.

Pasazer.com: Które instytucje będą mogły korzystać z tych danych i czy mowa jest tu tylko o polskich podmiotach czy sieć bedzie dotyczyła całej UE?

Magdalena Mossakowska Borys: W myśl dyrektywy dane PNR przekazywane bedą do wyznaczonej krajowej jednostki ds. informacji o pasażerach (JIP); taka jednostka powstanie w każdym z państw członkowskich i ideą ustawodawcy jest umożliwienie wymiany tych danych w ramach wszystkich krajów członkowskich UE oraz także przekazanie ich państwom trzecim jeżeli takie działanie jest zgodne z celem ustawy a wiec służy zwalczaniu terroryzmu oraz ciężkiej przestępczości. JIP ponadto przekazuje dane PNR do organów właściwych, którymi ustawa określa 11 podmiotów w tym: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Prokuratora.

Pasazer.com: Czy pod lupą znajdą się tylko pasażerowie z negatywną przeszłością, czy proces infiltracji będzie dotyczył także zwykłych pasażerów?

Magdalena Mossakowska Borys: Przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do przekazywania do JIP danych PNR wszystkich pasażerów, które gromadzi w trakcie prowadzonej przez siebie działalności w celu rezerwacji lub realizacji przewozu lotniczego. Ponadto, zdaniem ustawodawcy unijnego sprawdzenie danych PNR umożliwia identyfikację osób, które przed dokonaniem takiego sprawdzenia nie były podejrzewane o udział w przestępstwach terrorystycznych a więc ideą ustawodawcy jest to aby procedura dotyczyła każdego pasażera.

Pasazer.com: Jakie informacje o pasażerze zawierają dane PNR i czy ustawa nie łamie zasad o prywatności i ochronie danych osobowych?

Magdalena Mossakowska Borys: Dane PNR zawierają szereg informacji informacje dot m.in.: datę rezerwacji, datę wystawienie biletu, datę lub daty planowanej podróży, imię i nazwisko lub imiona i nazwiska pasażerów, adres i dane kontaktowe pasażera, kompletną trasę podróży pasażera.

Co do kwestii dot. tego czy ustawa w obecnym kształcie narusza ustawę o danych osobowych to myślę ze to temat dla branży prawniczej, ważnym natomiast jest fakt, iż projekt nie uwzględnia znacznej części uwag GIODO, w tym dopuszcza przesyłanie danych do państw trzecich, które nie zapewniają podobnego poziomu ochrony danych a wiec nie spełniają norm jakie wymagane są w państwach członkowskich.

Jak widzimy spektrum przekazywanych informacji jest dosyć szerokie a dodatkowo przy każdej zmianie, muszą być one aktualizowane. Istnieje także spore ryzyko, iż jakieś informacje nie zostaną przekazane z różnych przyczyn, często nieleżących po stronie przewoźnika. Za takie uchybienie Straż Graniczna będzie nakładała na linie lotnicze kary administracyjne.

Pasazer.com: Jakie wygląda ten system takich kar i jak mogą one wpłynąć na przewoźników?

Magdalena Mossakowska Borys: Kary są bardzo wysokie i brak jest możliwości ich różnicowania, a ponadto ich katalog rozszerzono o kary administracyjne związane z uchybieniem w przekazaniu informacji dot. np. rozkładów. I tak wysokość kar wynosi: od 12 do 20 tys. zł za każdy lot PNR w którym nastąpiło naruszenie; kary sumują się lecz nie mogą przewyższyć kwoty 40 tys zł. za każdy lot PNR. Kwoty więc są niebagatelne, a ustawa, w obecnym kształcie nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komendanta Straży Granicznej co w naszej ocenie stanowi ogromne ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych linii lotniczych, a co za tym idzie i podniesieniu cen biletów lotniczych dla pasażerów. Ponadto powyższa regulacja prowadzi do sytuacji, w której przewoźnik, pomimo zachowania najwyższej staranności, nie ma żadnej możliwości uniknięcia nałożenia na niego kary administracyjnej. System kar w obecnym kształcie zbliża się bardziej do daniny publicznej, której wysokości nie da się nawet w przybliżeniu oszacować.

Pasazer.com: Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Mossakowska Borys jest dyrektorem wykonawczym Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce; od ponad 16 lat związana z przemysłem lotniczym, w tym liniami lotniczymi, spółkami handlingowymi oraz portami lotniczymi.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_39c5b 2019-01-29 13:47   
gość_39c5b - Profil gość_39c5b
BARIP? paratwór, który sobie gaworzy na tematy lotnicze i okołolotnicze mając przeświadczenie, że się ktoś liczy z głosem i udają lobbystów.
gość_ec700 2018-03-06 21:39   
gość_ec700 - Profil gość_ec700
Do BARIPu należy większość przewoźników operujacych z/do Polski. Rozwinięcie skrótu BARIP: Board of Airline Representatives In Poland. W większości krajów istnieje podobna organizacja, tylko co zrozumiałe, ich nazwa ma inną ostatnią literę - od nazwy kraju.
gość_8ed38 2018-03-06 12:33   
gość_8ed38 - Profil gość_8ed38
probuje znalezc cokolwiek w sieci o BARIP a tam jedna wielka pustka. Czy ktos moze wie ktore linie lotnicze naleza do tego tworu?
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy