Barometr świat: Rynek jest wciąż niestabilny. Dane za grudzień i cały 2022 rok

23 marca 2023 10:00
1 komentarz
Wciąż warto śledzić dane publikowane przez IATA i pokazujące trendy zmian w popycie zarówno na przewozy cargo, jak i pasażerskie. W wielu elementach rynek jest nadal niestabilny.
Reklama

Analizując wyniki ubiegłego roku musimy pamiętać, że szczególnie w jego pierwszej połowie restrykcje związane z pandemią miały bardzo negatywny wpływ na popyt. W przypadku kilku rynków azjatyckich, w tym największego – chińskiego, wpływ ten utrzymywał się przez cały rok. W przypadku Europy agresja Rosji na Ukrainę negatywnie wpłynęła na wyniki prawie wszystkich linii europejskich, ale oczywiście z różną siłą.

To, co jest najważniejsze, również pod sam koniec roku, to analiza trendu zmian, w porównaniu z rokiem 2019. Odpowiedź na pytanie, czy indeks zmian do odpowiednich miesięcy 2019 poprawiał się, czy też stabilizował.

Europa – oznacza linie europejskie, Azja – azjatyckie itd. Aby dać pełniejszy obraz sytuacji podajemy dane w porównaniu zarówno z rokiem 2021, jak i 2019.

Dane przewozowe IATA – grudzień 2022 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z grudniem 2019 oraz PLF. Te same dane w porównaniu z rokiem 2022.

Pod drugą tabelą podajemy komentarz do całości wyników.

Przewozy międzynarodowe i krajowe: grudzień 2022 do grudnia 2019 i grudnia 2021

Komentarz do wyników grudniowych

Globalnie w grudniu, w porównaniu z listopadem, indeks RPK do 2019 poprawił się o 1,6 ppct podczas, gdy w listopadzie było to 0,9 ppct., w porównaniu z październikiem. W przypadku linii europejskich spadek przewozów, w odniesieniu do roku 2019, był, w porównaniu z listopadem, mniejszy o 1,8 ppct z tym, że współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF) był niższy o 0,4 ppct, a spadek w porównaniu z 2019 był o 0,6 ppct większy. Globalnie PLF był wyższy o 0,3 ppct, i jego spadek, w porównaniu z 2019, był o 1,0ppct większy. W grudniu, relatywnie wyniki linii europejskich były lepsze niż w listopadzie. A przypomnijmy, w listopadzie były gorsze od październikowych. Jak widzimy sytuacja popytowa jest wciąż niestabilna.

To, co jest wciąż bardzo ważne to wysokie PLF-y. Dzięki temu wiele linia osiąga już dobre wyniki finansowe. Tylko nieznacznie poprawiła się sytuacja na międzynarodowych połączeniach azjatyckich. Indeks jest wyższy tylko o 2,4 ppct. Natomiast bardzo wyraźnie lepsze są dane dla chińskiego rynku przewozów krajowych – indeks wzrósł o 14,5 ppct. Jednak nadal nie osiągnął poziomu 50 proc. Nadal wysokie są PLF-y linii europejskich na trasach międzynarodowych. Tu istotne znacznie ma fakt, że tanie linie zdecydowanie zwiększyły swój udział w rynku. Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim z rejonu Zatoki Perskiej już w sposób trwały poprawili swoje PLF-y, w porównaniu z rokiem 2019.

Ryanair w grudniu zwiększył swoje przewozy w porównaniu z 2019 o 2,7 proc., przy spadku PLF-a o 3 ppct. – do poziomu 92 proc. Natomiast w przypadku Wizz Aira wzrost ruchu wyniósł aż 26 proc. Jego PLF spadł o 4,9 ppct – do poziomu 84,5 proc. Trend wzrostu udziału w rynku obu tych linii ma charakter trwały.

Wyniki roczne 2022 do 2019

Wyniki roczne, połączenia międzynarodowe i krajowe 2022 do 2019.

Nie pokazujemy porównania z rokiem 2021, gdyż ze względu na radykalnie zmieniającą się sytuację w ciągu roku 2021 i 2022 miałoby ono ograniczoną bardzo wartość.

Komentarz ogólny

Powtórzmy po raz kolejny – ze względu na dramatycznie zmieniającą się w trakcie roku ubiegłym sytuację na prawie wszystkich rynkach międzynarodowych i krajowych porównanie roczne ma bardzo ograniczoną wartość. Pierwszy kwartał 2022 to jeszcze czas obowiązywania ostrych ograniczeń w podróżowania. A później następowała szybka poprawa po stronie popytowej. Jedynym ważnym wyjątkiem była tu Azja. Aby zilustrować, jak radykalna i szybka była poprawa sytuacji rynkowej wystarczy przypomnieć wyniki marca 2022: w porównaniu z 2019 linie europejskie odnotowały wtedy spadek aż o 36 proc. przy spadku PLF-a o 10 ppct do poziomu 73,9 proc. Globalnie indeks spadku ruchu to aż 41,3 proc, a PLF wyniósł 74,7 proc. – spadek o 7,3 ppct.

Przewozy cargo

Wyniki grudnia 2022 i porównanie z 2021

W grudniu 2022 przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły w porównaniu z 2019, aż o 15,3 proc. Oferowanie było mniejsze o 2,2 proc., a CLF wyniósł 47,2 proc. spadając aż o 7,3 ppct.

Wyniki kontynentalne - grudzień 2022 do 2021

Linie europejskie: Do grudnia 2021 - spadek przewozów aż 17,4 proc., spadek oferowania o 7,0 proc. CLF: 55,9 proc. (-7 ppct). Przewoźnicy azjatyccy: Do 2021: Przewozy: -21,2 proc. oferowanie: -3,9 proc. CLF: 52,8 proc (-11,6 ppct.). Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2021: spadek przewozów o 8,5proc. wzrost oferowania o 2,9 proc., spadek CLF-u o 2,5 ppct. , do poziomu 40,6 proc.

Wyniki roczne 2022 i porównanie z 2019 i z 2021

W 2022 przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły w porównaniu z 2019, o 1,6 proc. Oferowanie było mniejsze aż o 8,2 proc., a CLF wyniósł 50,1 proc. wzrastając o 3,3ppct. W porównaniu z 2021 przewozy były mniejsze o 8,0 proc., a oferowanie było większe o 3,3 proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej CLF spadł o 6 ppct.

Wyniki kontynentalne - 2022 do 2019 i do 2021

Linie europejskie: Do 2019 spadek przewozów w CTK o 8,7 proc., przy spadku oferowania aż o 16,5 proc. CLF wyniósł 56,7 proc. - poprawa o 4,9 ppct. Do 2021, odpowiednio, spadek przewozów o 11,5 proc., wzrost oferowania o 0,5 proc. CLF – spadek aż o 7,7 ppct Przewoźnicy azjatyccy: Do 2019 spadek przewozów o 7,8 proc., spadek oferowania aż o 17,2 proc. CLF: aż 58,3 proc. (+6 ppct). Do 2021: Przewozy: -8,8 proc. oferowanie: wzrost o 0,5 proc. CLF: -5,9 ppct.

Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2019 wzrost przewozów aż o 13,7 proc. wzrost oferowania o 8,2 proc. CLF – 41,5 proc. (+2,0ppct). Do 2021:spadek przewozów o 5,1 proc. wzrost oferowania o 4,2 proc., spadek CLF-u o 4,1 ppct.

Uwaga: IATA dla grudnia podaje jedynie porównanie z rokiem 2021 natomiast dane roczne zestawia zarówno z 2021, jak i 2019.

Komentarz

Rynek przewozów frachtowych był w zupełnie innej sytuacji niż pasażerskich:


  • W trakcie roku 2022 sytuacja po stronie popytowej miała stały trend spadający. Indeksy spadku pod koniec roku były już dramatycznie wysokie.
  • Główny powód to pogarszająca się sytuacja ekonomiczna na całym świecie.
  • Dodatkowym czynnikiem negatywnym było zamknięcie trasy transsyberyjskiej dla większości przewoźników.
  • Aktualne dane nie są jeszcze dostępne, ale, najprawdopodobniej, utrzymuje się bardzo wysoki poziom wpływów jednostkowych, który z naddatkiem rekompensuje spadki wolumenu przewozów.

Ostatnie komentarze

tos 2023-03-23 20:56   
tos - Profil tos
W przypadku Wizz Air, mimo że wzrost ruchu wyniósł aż 26 proc, to load factor, który jeszcze bardziej spadł, jest bardzo słaby jak na low cost (84,5 proc). Można mieć zatem wątpliwości co do dochodowość wielu tras Wizza i być może jest to też powód, dla którego tak wiele z nich zostało ostatnio skasowanych. Jeśli Wizz Air ma tak słaby LF i kasuje tak wiele połączeń, to w przypadku tej linii stwierdzenie, że wzrost jej udziału w rynku "ma charakter trwały" jest nieco na wyrost.
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy