Nowy przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej w Radomiu

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
15 lutego 2019 17:31
6 komentarzy
Ogłoszony przez PPL przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej na lotnisku Radom-Sadków, zakładał koszt inwestycji ok. 88 mln. PLN i czas budowy – 52 tygodnie. Warunki pozostawiały wiele kwestii otwartych, w tym istotne kwestie ryzyk dla wykonawców.
Reklama

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 31 stycznia br. z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej – jedynej – oferty wyniosła 288 mln PLN. Jej wysokość w dużej mierze wiązała się z wzięciem pod uwagę wszystkich ryzyk po stronie wykonawcy, w szczególności dotyczących uwzględnienia maksymalnego zakresu robót sprowadzających się w praktyce do wybudowania nowej drogi startowej, a nie jej przedłużenia o 500 metrów, jak również kwestii uzyskania nowych pozwoleń.

W trakcie postępowania przetargowego do PPL wpłynęło około 400 pytań, które wymagały wyjaśnienia. Finalnie złożono tylko jedną ofertę, przewyższającą ustalony limit, w efekcie czego, jak wspomniano wyżej, postępowanie zostało unieważnione.

W tej sytuacji zamawiający rozważał 2 możliwości. W wariancie pierwszym brano pod uwagę powtórzenie przetargu na dokładnie takich samych zasadach, w identycznym kształcie przyjmując, że tym razem wykonawcy będą bazowali na uzyskanych wcześniej odpowiedziach, w szczególności dotyczących projektu budowlanego, jednak przy jednoczesnym wydłużeniu czasu realizacji inwestycji z 52 do 64 tygodni. Wówczas otwarcie kopert nastąpiłoby 27 lutego 2019 roku. Zważywszy na wyniki dokładnej analizy dokonanej przez zamawiającego, opartej w dużej mierze na treści i charakterze zapytań, które wpłynęły w trakcie pierwszego przetargu oraz uwzględniając odpowiedzi na te pytania, a także fakt, że PPL równolegle z postępowaniem na wybór wykonawcy drogi startowej realizował inne prace, takie, jak:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu,
  • Opracowanie mapy do celów projektowych,
  • Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej,
zdecydowano o wyborze wariantu 2, w którym wyniki tych analiz zostaną odzwierciedlone w postaci wprowadzonych zmian do dokumentacji przetargowej, doprecyzowując zakres robót i zwiększając ryzyko związane z procesem inwestycyjnym. Również w tym wariancie wydłużono czas realizacji inwestycji do 64 tygodni.

Istotnym elementem doszczegółowienia dokumentacji przetargowej było doprecyzowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także bardziej dogodne dla potencjalnych wykonawców rozłożenie ryzyk realizacyjnych. Oczywiście, uaktualniona dokumentacja przetargowa będzie zawierała wszelkie wyjaśnienia, jakie Zamawiający udzielił na pytania, które wpłynęły w pierwszym postępowaniu.

Należy podkreślić, iż zarówno wariant pierwszy, jak i wariant drugi powtórzonego postępowania skutkują zakończeniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w sierpniu 2020. Jest to zatem termin bezpieczny w stosunku do planowanej daty otwarcia lotniska jaką jest listopad 2020. W ocenie PPL wariant drugi daje również większe prawdopodobieństwo jego skutecznego zakończenia. Według zaktualizowanego harmonogramu rozpoczęcie kolejnego postępowania przypada na pierwszą połowę marca 2019 r (po zaktualizowaniu dokumentacji przetargowej, jak wyżej opisano), natomiast podpisanie umowy z wykonawcą przewidziane jest na drugą połowę czerwca 2019 r. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak wspomniano wcześniej, nastąpi w końcu sierpnia 2020.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil
gość_c518b 2019-02-17 23:24   
gość_c518b - Profil gość_c518b
Ryanair tak czy owak ma problemy z powodu Brexit, a że nie powinien być podmiotem dominującym jeśli chodzi o wolumen przewozowy w Modlinie to już inna sprawa. Lotnisko w Modlinie można w bardzo łatwy sposób doprowadzić do bankructwa w celu pozbycia się Ryanair.

Ale jaka jest gwarancja, że w przyszłości znowu ktoś nie podpisze równie kiepskiej umowy z Ryanair jak w przypadku Modlina. W Modlinie PPL od początku miał udziały. Czy to pomogło w jakikolwiek sposób? W przypadku Modlina nikt nie ma czystych rąk, w tym PPL. Wiele firm wyzyskuje PL, zadajmy sobie jednak pytanie kto na to pozwala. W PL jest mnóstwo nieodpowiedzialnych ludzi na stanowiskach.
gość_2f6a5 2019-02-16 19:26   
gość_2f6a5 - Profil gość_2f6a5
Modlin w przypadku zwiększenia przepustowości zwiększyłby stratę. Jedyna szansa na renegocjowanie umowy z Ryanairem to wykazanie, że bez zwiększenia jego elastyczności nie będzie rozbudowy lotniska a wtedy inne linie mogą na tym skorzystać. Jeśli nie dojdzie zmiany umowy z Ryanair to Modlin trzeba przetrzymać jak jest do końca bieżącej umowy a nową negocjować na lepszych warunkach i dopiero wtedy inwestować. I to pomimo generowania strat jest lepszym rozwiązaniem od generowania jeszcze większych strat. Radom sobie poradzi jako lotnisko południowego Mazowsza i Kieleckiego.
gość_9badd 2019-02-16 18:42   
gość_9badd - Profil gość_9badd
gość_65c1d: Pas w Radomiu wprawdzie trzeba przedłużyć o 500 m, ale on przynajmniej nie sypie się, tak jak ten w Modlinie w całości. Taniej dobudować 500 m, niż 2500 m rozebrać i zbudować od nowa.
 - Profil
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama