×
Zaloguj się

Posiadasz już konto w portalu pasazer.com? Zaloguj się i zacznij korzystać ze swoich przywilejów zarejestrowanego użytkownika.


lub


Nowy przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej w Radomiu


Ogłoszony przez PPL przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej na lotnisku Radom-Sadków, zakładał koszt inwestycji ok. 88 mln. PLN i czas budowy – 52 tygodnie. Warunki pozostawiały wiele kwestii otwartych, w tym istotne kwestie ryzyk dla wykonawców.


Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 31 stycznia br. z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej – jedynej – oferty wyniosła 288 mln PLN. Jej wysokość w dużej mierze wiązała się z wzięciem pod uwagę wszystkich ryzyk po stronie wykonawcy, w szczególności dotyczących uwzględnienia maksymalnego zakresu robót sprowadzających się w praktyce do wybudowania nowej drogi startowej, a nie jej przedłużenia o 500 metrów, jak również kwestii uzyskania nowych pozwoleń.

W trakcie postępowania przetargowego do PPL wpłynęło około 400 pytań, które wymagały wyjaśnienia. Finalnie złożono tylko jedną ofertę, przewyższającą ustalony limit, w efekcie czego, jak wspomniano wyżej, postępowanie zostało unieważnione.

W tej sytuacji zamawiający rozważał 2 możliwości. W wariancie pierwszym brano pod uwagę powtórzenie przetargu na dokładnie takich samych zasadach, w identycznym kształcie przyjmując, że tym razem wykonawcy będą bazowali na uzyskanych wcześniej odpowiedziach, w szczególności dotyczących projektu budowlanego, jednak przy jednoczesnym wydłużeniu czasu realizacji inwestycji z 52 do 64 tygodni. Wówczas otwarcie kopert nastąpiłoby 27 lutego 2019 roku. Zważywszy na wyniki dokładnej analizy dokonanej przez zamawiającego, opartej w dużej mierze na treści i charakterze zapytań, które wpłynęły w trakcie pierwszego przetargu oraz uwzględniając odpowiedzi na te pytania, a także fakt, że PPL równolegle z postępowaniem na wybór wykonawcy drogi startowej realizował inne prace, takie, jak:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu, 
  • Opracowanie mapy do celów projektowych, 
  • Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej,
zdecydowano o wyborze wariantu 2, w którym wyniki tych analiz zostaną odzwierciedlone w postaci wprowadzonych zmian do dokumentacji przetargowej, doprecyzowując zakres robót i zwiększając ryzyko związane z procesem inwestycyjnym. Również w tym wariancie wydłużono czas realizacji inwestycji do 64 tygodni.

Istotnym elementem doszczegółowienia dokumentacji przetargowej było doprecyzowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także bardziej dogodne dla potencjalnych wykonawców rozłożenie ryzyk realizacyjnych. Oczywiście, uaktualniona dokumentacja przetargowa będzie zawierała wszelkie wyjaśnienia, jakie Zamawiający udzielił na pytania, które wpłynęły w pierwszym postępowaniu.

Należy podkreślić, iż zarówno wariant pierwszy, jak i wariant drugi powtórzonego postępowania skutkują zakończeniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w sierpniu 2020. Jest to zatem termin bezpieczny w stosunku do planowanej daty otwarcia lotniska jaką jest listopad 2020. W ocenie PPL wariant drugi daje również większe prawdopodobieństwo jego skutecznego zakończenia. Według zaktualizowanego harmonogramu rozpoczęcie kolejnego postępowania przypada na pierwszą połowę marca 2019 r (po zaktualizowaniu dokumentacji przetargowej, jak wyżej opisano), natomiast podpisanie umowy z wykonawcą przewidziane jest na drugą połowę czerwca 2019 r. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak wspomniano wcześniej, nastąpi w końcu sierpnia 2020.gość_69048 - Profil
gość_69048
  

Pasazer.com na FacebookuSpodobał Ci się nasz artykuł?

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco!

Wylot z:

Przylot do:

  • Data wylotu:

  • Data powrotu:

Pasażerowie:

Cel podróży:
  • Data wyjazdu:
  • Data powrotu:

Kraj podróży:

Okazje z lotniska
  • Okazje pasażera
Sprawdź wszystkie