Modlin: Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu lotniska

Jakub Kolanko - Profil Jakub Kolanko
19 sierpnia 2021 08:40
Do 27 sierpnia bieżącego roku można składać zgłoszenia na członków zarządu spółki zarządzającej lotniskiem w Modlinie. Poszukiwani są prezes zarządu oraz trzej wiceprezesi.
Reklama

Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki – czytamy w oficjalnym komunikacie. Spółka będzie poszukiwać prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu do spraw sprzedaży i marketingu, wiceprezesa zarządu do spraw operacyjnych oraz wiceprezesa zarządu do spraw korporacyjnych.

Od kandydatów wymaga się posiadania wyższego wykształcenia i co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania wiedzy adekwatnej do pełnienia następujących funkcji. Wśród koniecznych warunków są także trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnia praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność.


Ponadto wymaga się aby wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży i marketingu m. in. znał zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa, natomiast wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych musi znać zasady zarządzania powierzonymi zasobami operacyjnymi (personelem, infrastrukturą, sprzętem, wyposażeniem i urządzeniami) na lotnisku cywilnym użytku publicznego.

Wymagana jest także umiejętność planowania zadań i zasobów, organizowania procesów gospodarczych, logistyki i zarządzania jakością, a także znajomość dokumentów określających zasady bezpieczeństwa na lotniskach, jego ochroną i kluczowych zagadnień związanych zarządzaniem ryzykiem. W przypadku wiceprezesa do spraw korporacyjnych wymagana jest znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej oraz kwestia ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pisemne zgłoszenia należy składać do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Zostaną one otwarte 30 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki, a na 2 oraz 3 września zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które mogą odbyć się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Fot.: materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama