Dwie możliwe drogi pomocy publicznej dla branży lotniczej

31 marca 2020 15:15
KE będzie mogła przyznawać pomoc publicznej branży lotniczej oceniając każdy przypadek na zasadzie case-by-case lub pojawią się wytyczne wprowadzające zestaw przesłanek jakie musi spełnić krajowy środek pomocy.
Reklama
Dotychczas wydarzenia skutkujące koniecznością udzielenia pomocy publicznej liniom lotniczym dotyczyły krótkotrwałego zaburzenia operacji, pomocy nie stosowano na skompensowanie strat wynikających z pogorszenia koniunktury.

- Obecny zastój dotyczy wielu sektorów gospodarki, nie tylko transportu lotniczego. Porównując na tym tle wcześniejsze sytuacje udzielania pomocy liniom, nie mieliśmy do czynienia z głębokim kryzysem na jaki obecnie się zanosi - przekonuje dr hab. Jakub Kociubiński, doktor habilitowany nauk prawnych pracujący w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pojawia się pytanie jakimi głównymi przesłankami, przy ustalaniu zasad ograniczających przyznawanie pomocy publicznej branży lotniczej może kierować się Komisja Europejska. Kociubiński uważa, że są możliwe dwa podejścia. Takie, jakie Komisja zastosowała w następstwie wcześniejszych wydarzeń skutkujących uruchomieniem środków pomocowych w których będzie oceniać indywidualne środki pomocowe na zasadzie case-by-case lub pojawią się wytyczne wprowadzające zestaw przesłanek jakie musi spełnić krajowy środek pomocy, żeby został dopuszczony przez Komisję.

- Obecnie nie ma informacji, którą ścieżką pójdzie Komisja, wydaje się, że druga opcja może być praktycznie trudniejsza, bo byłaby bardziej czasochłonna, gdyż wymagałaby ustalenia z góry warunków dopuszczalności wobec bezprecedensowej sytuacji. Bezpieczniejszym procesowo rozwiązaniem będzie stosować podejście case-by-case i ewentualnie wraz z gromadzeniem doświadczeń doprecyzować reguły dopuszczalności - zauważa Kociubiński.


Linie, które skorzystały z pomocy publicznej, formalnie przez kolejnych 10 lat ponownie nie mogą o nią wnioskować. Komisja Europejska może, i jest to bardzo prawdopodobne, uchylić stosowanie podobnych ograniczeń.

- Wytyczne określające zasady tego rodzaju pomocy wprost dopuszczają odstąpienie od wspomnianego ograniczenia w sytuacji „wyjątkowych i nieprzewidywalnych okolicznościach, za które beneficjent nie ponosi odpowiedzialności”. Poza tym w obecnie sytuacji mówiąc o pomocy dla przewoźników wskazuje się potocznie na jej ratunkowy charakter, natomiast formalnie rzecz biorąc nie jest to pomoc ratunkowa ani restrukturyzacyjna - przekonuje.

Polska nałożyła ograniczenia w ruchu transgranicznym oznaczające zakaz międzynarodowego pasażerskiego transportu lotniczego. Na pytanie jaką formułę odszkodowań za bezpośrednie straty nasz rozmówca odpowiada: - Decyzja komu udzielić wsparcia jest kompetencją państwa, natomiast Komisja sprawdza tylko czy środek pomocowy wypełnia określone parametry. I tu państwo ma swobodę w decydowaniu komu przyznać pomoc – zakładając jej zgodność z regułami pomocy publicznej. Tym samym wsparcie jednego przewoźnika czy portu co do zasady nie powoduje żadnego zobowiązania do udzielenia też pomocy innemu przedsiębiorstwu.

Cała rozmowa z Jakubem Kociubińskim już jutro na łamach naszego portalu.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy