Barometr Świat: Coraz niższa dynamika wzrostu rynku europejskiego

15 stycznia 2020 09:00
1 komentarz
W listopadzie globalna dynamika wzrostu rynku była bardzo zbliżona do październikowej. Z kolei rynek europejski odnotował spory spadek.
Reklama

Przewozy mierzone w pasażero-kilometrach (RPK) wzrosły jedynie o 1,3 proc. Pozytywny jest natomiast fakt, iż znacznie poprawił się poziom współczynników wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF) – aż o 1,6 p.p.

W naszym Barometrze uwzględnione są przewozy linii lotniczych rozkładowych, zarówno tradycyjnych jak i tanich, zagraniczne i krajowe. Wyłączeni są jedynie przewoźnicy czarterowi. Dane uporządkowane są według zasady: region oznacza linie lotnicze zarejestrowane w danym regionie, czyli Europa to przewozy linii europejskich, Ameryka Północna to przewozy linii północno-amerykańskich, itd.

Trend zmian na całym europejskim rynku lotniczym, łącznie z przewozami czarterowymi, możemy śledzić na naszym barometrze Barometr lotniska europejskie, którego publikowanie wznowimy już bardzo niedługo.

Dane przewozowe IATA - listopad 2019 (według przewoźników z danego obszaru):

Uwagi:

RPK, ASK, w porównaniu z listopadem 2018 oraz PLF. Dane narastająco.

W danych IATA wielkość przewozów mierzona jest w RPK, czyli w Revenue Passenger Kilometers. To liczba przewiezionych płatnych pasażerów pomnożona przez długość podróży przez nich odbytych. ASK to miara oferowania przewoźników, czyli liczba foteli pomnożona przez pokonane przez nie odcinki, a PLF to współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich, czyli RPK podzielone przez ASK.

Wyniki listopada są o tyle ważne, że pokazują trend zmian jakich możemy oczekiwać w kolejnych czterech miesiącach sezonu zimowego, szczególnie po stronie oferowania. Na wszystkich najważniejszych rynkach indeksy wzrostu przewozów były istotnie niższe od średniej całorocznej. Przewoźnicy przygotowali się na osłabienie popytu i zdecydowanie zmniejszyli tempo wzrostu oferowania. Linie europejskie wręcz je zmniejszyły. Dzięki tym działaniom znacznie poprawiły się i to znacznie PLF-y. Obecnie tempo wzrostu rynku jest już zdecydowanie słabsze od średnich wieloletnich - globalny indeks wzrostu za ostatnie 5 lat wynosi 7,1 proc., a za 10 lat – 6,1 proc.

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest utrzymujący się trend poprawy współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich (PLF-a), zarówno dla linii europejskich, jak i globalnie. Pod tym względem przewoźnicy z naszego kontynentu pozostają wciąż liderami.

W listopadzie warto też odnotować dobre wyniki przewoźników azjatyckich i słabsze północnoamerykańskich. Po raz drugi zaskakująco dobre, a wręcz świetne wyniki odnotowały linie bliskowschodnie. I co warte jest podkreślenia osiągnięte przy prawie zerowym wzroście oferowania. Spowodowało to bardzo znaczący wzrost PLF-a, aż o 5,0 p.p. Jednak nadal jest on dramatycznie niższy od tych, które osiągają konkurenci z Azji, nie mówiąc już o przewoźnikach z Europy i Ameryki Północnej.

Według analizy IATA obecnie średni indeks wzrostu, poddany anualizacji, wynosi globalnie 3,5 proc. Anualizacja to proces, w którym aktualny trend zmian przekłada się na indeks całoroczny, po wyłączeniu czynników jednorazowych i sezonowych.

Do pewnego optymizmu skłania nieznaczna poprawa listopadowego wskaźnika PMI (Purchasing Managers Index – Wskaźnik Aktywności Finansowej). W październiku osiągnął on poziom najniższy od roku 2016. Korelacja pomiędzy trendem zmian tego indeksu i trendem zmian indeksu przewozów mierzonych w RPK jest bardzo duża.

IATA wskazuje też, że najnowsza prognoza IMF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewiduje nieznaczną poprawę globalnej sytuacji ekonomicznej w bieżącym roku. Pozytywnym sygnałem, według IATA jest też poprawa w relacjach handlowych USA – Chiny, przynajmniej, jeżeli chodzi o przebieg negocjacji dwustronnych.

Przewozy międzynarodowe i krajowe: listopad 2019 do listopada 2018 i narastająco

W listopadzie warto zwrócić uwagę na tym razem już ujemny indeks zmian w oferowaniu na trasach międzynarodowych linii europejskich. Przyczynił się on do istotnej poprawy LF-a, ale prawie na pewno ograniczył nieco popyt. Widoczne są także niskie i bardzo niskie indeksy zmian w oferowaniu na trasach międzynarodowych linii z pozostałych kontynentów. Globalny wzrost o 0,7 proc. jest również najniższy od lat. Można dostrzec także relatywnie nieco słabsze, znacznie niższe od indeksu całorocznego, wyniki przewoźników chińskich na trasach krajowych, jak również słabe wyniki na trasach krajowych linii rosyjskich, czy powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu rynku krajowego w Indiach.

Przewozy cargo


W listopadzie przewozy cargo, mierzone w FTK (tono-kilometrach cargo), spadły o 1,1 proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej FLF spadł o 2,0 p.p. do poziomu 49,6 proc. Narastająco: FTK – spadek o 3,4 proc., FLF spadek o 2,6 p.p. do poziomu 46,7 proc..

Wyniki regionalne - listopada i narastająco:

Linie europejskie: wzrost przewozów w FTK o 2,6 proc. przy wzroście oferowania o 4,0 proc., FLF: 56,9 proc., spadek o 0,8 p.p. Narastająco: FTK spadek o 1,7 proc. FLF – 51,4 proc. (-2,9 p.p.).

Przewoźnicy azjatyccy: spadek przewozów o 3,7 proc., FLF 53,9 proc. (-3,1 p.p.). Narastająco: FTK spadek o 6,0 proc., FLF 52,1 proc. (-3,9 p.p.).

Na rynku przewozów cargo utrzymuje się trend spadkowy. W roku 2018 wzrosły one o 3,5 proc., a w 2017 aż o 9,7 proc. Jest już pewne, że rok bieżący będzie najgorszy od okresu kryzysu finansowego – 2007/2008. Wyniki listopada potwierdzają jednak wcześniejszą opinię IATA, że pojawiają się oznaki stabilizacji sytuacji. Istotne znaczenie ma pewna poprawa w relacjach Chiny-USA. Niektóre wskaźniki ekonomiczne pokazują, że są powody do niewielkiego optymizmu. Musimy jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy, aby przekonać się, czy trend spadkowy odwróci się. Nas na pewno powinny cieszyć relatywnie bardzo dobre wyniki linii europejskich.

Słowniczek

RPK – ilość przewiezionych pasażerów pomnożona przez odległość, jaką przebyli w kilometrach.

ASK – ilość oferowanych foteli pomnożona przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

PLF – współczynnik wykorzystania miejsc - wynik dzielenia RPK przez ASK.

FTK – płatne przewozy cargo w tonach pomnożone przez odległość, jaką przebyły w kilometrach.

AFTK – oferowanie frachtowe w tonach pomnożone przez odległość, jaką przebyło,

FLF – współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej – wynik dzielenia FTK przez AFTK

Marek Serafin

Źródło: IATA

fot. mat. prasowe

Ostatnie komentarze

gość_05892 2020-01-24 16:23   
gość_05892 - Profil gość_05892
Świetna wiadomość. Powoli cały ten eurokołchozowy raj upada
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy