Konwencja Pekińska wchodzi w życie

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
19 czerwca 2018 08:59
1 komentarz
Z początkiem lipca br. wchodzi w życie nowa konwencja międzynarodowa mająca na celu ochronę lotnictwa cywilnego przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem.
Reklama

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ogłosiła termin wejścia w życie „Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego”, potocznie zwaną Konwencją Pekińską. Wejdzie ona w życie 1 lipca br. a stanie się to dzięki jej formalnemu zatwierdzeniu przez Turcję, która jako 22. państwo ratyfikowała ten akt lotniczego prawa karnego.

Konwencja Pekińska zacznie obowiązywać niespełna 8 lat po jej podpisaniu (10 września 2010 r.) przez 33 państwa na konferencji w stolicy Chin. Nowy traktat międzynarodowy pomoże zmodernizować i wzmocnić ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa poprzez kryminalizację szeregu aktów terrorystycznych. Nowa umowa to konsekwencja aktów terroru, które wstrząsnęły lotnictwem cywilnym na początku XXI wieku.


Podstawowym celem nowej konwencji jest rozszerzenie zakresu przestępstw międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego. Konwencja nie wprowadza nowych, kompletnych norm prawa karnego, natomiast zobowiązuję państwa do stosowania w ich wewnętrznych systemach prawnych surowych kar wobec sprawców. Oprócz przestępstw, znanych ze starych umów międzynarodowych, Konwencja Pekińska uznaje za nie użycie statku powietrznego w celu spowodowania śmierci, poważnego uszkodzenia ciała, poważnej szkody na mieniu lub środowisku. Tak samo konwencja traktuje zrzucenie lub odpalenie ze statku powietrznego broni biologicznej, chemicznej lub atomowej albo innego materiału, które mogą spowodować śmierć, poważne obrażenia ciała albo poważną szkodę na mieniu lub środowisku.

W odniesieniu do powyższych czynów Konwencja Pekińska przewiduje po raz pierwszy, że przestępstwem jest sama groźba ich dokonania lub bezprawne i umyślne przekazanie takiej groźby, jeśli okoliczności sprawy wskazują, że groźba ta jest realna. Ponadto za przestępstwo uznano też inne czyny, które są nie tylko skierowane bezpośrednio przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, lecz służą także innym działaniom przestępczym o charakterze terrorystycznym.

- Dzięki kryminalizacji szeregu aktów stanowiących nowe zagrożenia dla lotnictwa cywilnego, w tym niektórych aktów będących przygotowaniem do tych przestępstw, wzmocniona zostanie zdolność państw do zapobiegania tym przestępstwom oraz możliwość ścigania i karania tych, którzy je popełniają – stwierdził dr Fang Liu, sekretarz generalny ICAO podczas ceremonii ogłoszenia wejścia nowego traktatu w życie,

Polska nie przystąpiła do Konwencji Pekińskiej, choć już w sierpniu 2013 r. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o rozpoczęcie procesu jej ratyfikacji.
Reklama

Ostatnie komentarze

mkk 2018-06-21 16:35   
mkk - Profil mkk
dr Fang Liu jest kobieta.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama