ETS rozstrzyga o odszkodowaniach

Marek Stus - Profil Marek Stus
05 października 2012 22:31
1 komentarz
Reklama

Linie lotnicze, które odmówiły przyjęcia na pokład pasażera posiadającego rezerwację na dany rejs są zobowiązane do wypłaty odszkodowania bez względu na to, z jakiej przyczyny to nastąpiło, chyba że leżała ona wyłącznie po stronie pasażera – potwierdził wczoraj (4.10) Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

W dwóch wczorajszych wyrokach ETS dokonał ważnej wykładni przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

W pierwszej sprawie (Lassoy przeciwko Finnairowi) ze skargą przeciwko liniom wystąpił pasażer, który posiadał bilet na przedpołudniowy rejs z Barcelony do Helsinek w dniu 30 lipca 2006 r. Mimo że przybył na lotnisko o czasie, został przewieziony do stolicy Finlandii innym samolotem dopiero wieczorem tego samego dnia. Powodem odmowy przyjęcia na pokład była reorganizacja rejsów wprowadzona przez przewoźnika w związku z odwołaniem, z powodu strajku pracowników lotniska w dniu 28 lipca 2006 r., innego lotu na tej trasie. W następstwie tych zmian pasażerowie anulowanego rejsu odbyli swoją podróż następnego dnia, osoby posiadające bilety na 29 lipca musiały poczekać do 30 lipca, zaś rezerwacje pasażerów lotu zaplanowanego w tym dniu zostały zmienione na rejs dodatkowy zorganizowany w godzinach wieczornych. Finnair odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że odmowa przyjęcia na pokład była uzasadniona komplikacjami spowodowanymi strajkiem personelu w Barcelonie, a więc nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

Przedmiotem drugiej sprawy (Cachafeiro i Varela-Villamor przeciw Iberii) była z kolei skarga pasażerów podróżujących w dniu 4 grudnia 2009 r. hiszpańskimi liniami lotniczymi na trasie A Coruña – Madryt - Santo Domingo. Podczas odprawy pasażerowie nadali swoje bagaże do końcowego miejsca przeznaczenia i otrzymali karty pokładowe odpowiadające dwóm kolejnym segmentom podróży. W związku z blisko 90-minutowym opóźnieniem pierwszego rejsu Iberia w międzyczasie anulowała odprawę na drugi lot zakładając, że pasażerowie nie zdążą w Madrycie na kolejny samolot. Mimo opóźnienia podróżnym ostatecznie udało się dotrzeć o czasie do właściwego gate’u, gdzie jednak odmówiono im wstępu na pokład z powodu wycofanej odprawy i przydzielenia miejsc innym osobom. Przewoźnik nie zgodził się na wypłatę odszkodowania uzasadniając, że odmowa wpuszczenia pasażerów do samolotu była spowodowana nie przez sytuację overbookingu lecz opóźnienie wcześniejszego rejsu.

W obu wyrokach ETS potwierdził dotychczasową interpretację przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, zgodnie z którą powody odmowy przyjęcia pasażera na pokład nie mają znaczenia dla ustalenia obowiązku wypłaty przez przewoźnika zryczałtowanego odszkodowania w kwocie 250-600 euro, o ile nie nastąpiła ona z uzasadnionej przyczyny leżącej wyłącznie po stronie pasażera.

ETS zwrócił uwagę, że pojęcie „odmowy przyjęcia na pokład” nie może być utożsamiane wyłącznie z sytuacją braku wolnych miejsc z powodu nadmiernej ilości rezerwacji na dany rejs. Obejmuje ono także inne przypadki wywołane m.in. przyczynami operacyjnymi. W praktyce więc nie ma znaczenia, czy pasażer nie został wpuszczony na pokład z uwagi na overbooking czy np. przeciążenie samolotu podstawionego przez przewoźnika do obsługi danego rejsu. W szczególności nie jest również dopuszczalne anulowanie odprawy na kolejny rejs w ramach podróży realizowanej przez pasażera na podstawie tego samego biletu z powodu błędnych przypuszczeń, że może on na ten lot nie zdążyć.

W wyroku w sprawie Lassoy przeciwko Finnair ETS rozstrzygnął także kluczowy dla oceny zakresu odpowiedzialności linii lotniczych problem wpływu okoliczności nadzwyczajnych na nieregularności w przewozie. Sąd uznał, że okoliczności te odnoszą się tylko i wyłącznie do konkretnego samolotu w danym dniu. Reorganizacja rejsów, która następuje w skutek zakłócenia rotacji określonej maszyny z przyczyn od przewoźnika niezależnych, takich jak np. strajk personelu lotniskowego albo niekorzystne zjawiska atmosferyczne, nie uzasadnia też odmowy przyjęcia na pokład pasażerów posiadających rezerwacje na kolejne rejsy.

ETS uznał wreszcie, że czas uzasadniający ewentualne zwolnienie linii lotniczej od wypłaty odszkodowania pasażerom odwołanych lub opóźnionych rejsów z powodu nieregularności wywołanych przyczynami nadzwyczajnymi nie powinien przekraczać dwóch następujących po sobie dni, wliczając w to dzień, w którym zaistniało określone zdarzenie. A zatem przewoźnik nie może skutecznie uzasadniać nieregularności występujących przez kilka dni z rzędu faktem uziemienia jednej ze swoich maszyn z powodu np. jej uszkodzenia przez obsługę lotniska albo grad i na tej podstawie uchylać się od wypłaty pasażerom odszkodowania.

Marek Stus
Reklama

Ostatnie komentarze

gosc_c9c2d 2012-10-06 15:59   
gosc_c9c2d - Profil gosc_c9c2d
Ta druga sprawa to jakieś kuriozum.....
 - Profil
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama