Lotnisko Chopina wyprzedziło Helsinki

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
10 listopada 2022 09:30
Po 30 miesiącach od wybuchu pandemii wyniki Okęcia w porównaniu z trzema średniej wielkości lotniskami przesiadkowymi w regionie wypada dobrze. Lotnisku Chopina pomógł m.in. LOT i ograniczony wpływ skutków wojny w Ukrainie.
Reklama
W ubiegłym miesiącu porównaliśmy wyniki polskich lotnisk po trzech kwartałach 2022 r. Obecnie, w ramach uzupełnienia tamtej analizy, konfrontujemy Lotnisko Chopina z trzema portami przesiadkowymi o zbliżonej wielkości, znajdującymi się niedaleko stolicy Polski. Są to Helsinki, Kopenhaga i Wiedeń. We wszystkich tych portach, tak jak na Okęciu LOT, operuje dominująca linia sieciowa (Finnair, SAS i Austrian Airlines), która oferuje połączenia międzykontynentalne. Inne porty, nawet bliżej położone granic Polski, czyli Berlin, Praga i Ryga nie spełniają wszystkich parametrów, które są obecne na Lotnisku Chopina. Z kolei Kijów nie mógł zostać uwzględniony z powodu trwającej w Ukrainie wojny.


Wszystkie te trzy porty przed pandemią COVID-19 były większe od Okęcia. W 2019 r. miesięcznie Wiedeń obsługiwał więcej pasażerów niż Kopenhaga, a Warszawa plasowała się na czwartym miejscu tuż za Helsinkami. Wybuch pandemii spowodował prawie identyczną zapaść tych czterech lotnisk. Wychodzenie z koronakryzysu najlepiej wychodziło Wiedniowi, a najgorzej Helsinkom. Ostanie miesiące utrwaliły pierwsze miejsce lotniska w stolicy Austrii, ale Warszawa wyprzedziła największy fiński port i zajmuje aktualnie trzecią pozycję. Wykres 1 ilustruje miesięczne liczby obsłużonych pasażerów w czterech portach od stycznia 2019 r. do września 2022 r.

Wykres 1.

Jeszcze lepsze rezultaty Okęcie osiąga w dynamice powrotu do przed pandemicznych liczb obsłużonych pasażerów. Po całkowitym załamaniu pasażerskiego ruchu lotniczego w drugim kwartale 2020 r. we wszystkich opisywanych portach zaczęło się mozolne pięcie w górę, do osiągnięć z 2019 r. W tej „wspinaczce” Warszawa radziła sobie najlepiej przez wiele kolejnych miesięcy. Od lipca 2020 r. do października 2021 r. Okęcie było liderem i traciło do miesięcy 2019 r. kilka, a nawet kilkanaście punktów proc. mniej niż trzy pozostałe lotniska.


Dopiero od listopada 2021 r. Lotnisko Chopina przestało odgrywać pierwszoplanową rolę, ale nigdy nie spadło na ostanie miejsce, które zazwyczaj przypadało Helsinkom albo Kopenhadze. W ostatnich dwóch miesiącach od Warszawy lepszy okazał się Wiedeń, który we wrześniu br. stracił do analogicznego okresu z 2019 r. tylko 11 proc. Wykres 2 pokazuje ścieżki powrotu do wyników sprzed stycznia 2019 r. na czterech analizowanych lotniskach.

Wykres 2.

Po dziewięciu miesiącach 2022 r. wszystkie cztery porty mają jeszcze wiele do odrobienia. Wiedeń wyprzedza Kopenhagę o jeden milion pasażerów. Z kolei Warszawa wyprzedziła Helsinki o 1,3 mln podróżnych. Warto zwrócić uwagę, że w 2019 r. port w Vantaa przewyższał Lotnisko Chopina o 2,4 mln klientów. Dane pasażerskie po trzech kwartałach lat 2019-2022 przedstawia Wykres 3.

Wykres 3.

Przez ponad trzy i pół roku średnim lotniskom przesiadkowym w naszym regionie nie udało się powrócić do wyników z 2019 r. Rok 2020 był katastrofalny, bo wszystkie porty straciły ponad 70 proc. pasażerów. W roku 2021 najlepiej poradziły sobie Warszawa i Wiedeń, a po trzech kwartałach 2022 r. Lotnisko Chopina jest liderem ze stratą niewiele ponad 25 proc. W bieżącym roku najbardziej odstają Helsinki, a lotniska w Schwechat i Kastrup są blisko osiągnięć Okęcia. Wykres 4 ilustruje dynamikę pasażerską czterech portów względem roku 2019. Dane za 2022 r. obejmują tylko dziewięć pierwszych miesięcy.

Wukres 4.

Tyle liczby i wykresy, które same z siebie nie wyjaśniają dobrych wyników odnotowanych przez Lotnisko Chopina względem trzech pozostałych portów. Przebieg koronakryzysu był dynamiczny, a decyzje dotykające funkcjonowania lotnictwa cywilnego podejmowane przez instytucje rządowe często chaotyczne i nieprzemyślane. W tych warunkach nie jest łatwo ocenić, jak te decyzje oddziaływały na branżę. Niemniej wydaje się, że na relatywnie pozytywne wyniki największego polskiego portu wpłynęły cztery kluczowe czynniki.

1. Na początku pandemii, największe znaczenie dla ruchu lotniczego miały ograniczenia w podróżowaniu przyjmowane przez europejskie państwa. W Polsce, po pierwszych bardzo rygorystycznych decyzjach, luzowanie restrykcji nastąpiło już w lecie 2020 r. W Austrii czy w Finlandii taki fenomen nie wystąpił.

2. Wojna w Ukrainie nie spowodowała jednoznacznie negatywnych skutków dla Okęcia. Oczywiście w pierwszych tygodniach po rosyjskiej inwazji nastąpiła kilkuprocentowa utrata ruchu, ale później okazało się, że po zamknięciu lotnisk w Kijowie, Warszawa stała się największym, jedynym łatwo dostępnym lotniskiem dla Ukraińców. Jednocześnie skutki wojny najbardziej uderzyły w Finnair, a pośrednio w jego główną bazę na lotnisku w Vantaa.


3. Na wyniki Okęcia pozytywnie wpłynęła też polityka antykryzysowa przyjęta przez LOT. Pierwszym jej elementem, od razu po wybuchu COVID-19, była akcja repatriacji polskich obywateli. Program #LOTdoDomu pozwolił Okęciu na osiągnięcie lepszych wyników na samym początku pandemii. Ponadto narodowy przewoźnik postawił na kierunki wakacyjne i ruch prywatny, który znacznie szybciej wraca do latania niż segment biznesowy.

4. Wreszcie, nie można pominąć faktu, że Lotnisku Chopina pomaga struktura ruchu. Udział oferowania Wizz Aira z Okęcia wynosi ok. 20 proc. Z kolei pasażerowi czarterowi, po trzech kwartałach 2022 r., stanowili 17 proc. wszystkich obsłużonych. Innymi słowy co najmniej 37 proc. podróżnych Lotniska Chopina to ruch prywatny, który jest główną siłą napędową powrotu do przed pandemicznych przewozów. Dla porównania udział takich pasażerów w Helsinkach wynosił zaledwie ok. 15 proc., natomiast w powracającym na pierwsze miejsce Wiedniu ok. 32 proc.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że możliwość stymulowania przez porty lotnicze ruchu pasażerskiego jest, w sytuacjach poważnych kryzysów minimalna, jeśli w ogóle występuje. Najważniejszą rolą zarządcy portu lotniczego pozostaje utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym bezpieczne i sprawne z niej korzystania przez pasażerów i linie lotnicze. Bez wątpienia Okęcie, tak jak Kastrup, Schwechat i Vantaa, z tego zadania w ostatnich latach wywiązały się dobrze.

Fot.: Materiały prasowe. Dane: OAG - partner Pasazer.com.


obrez

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklamadorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy