Barometr lotniska europejskie. IV kwartał 2021 i cały rok 2021 - cz.I

3 lutego 2022 09:00
Znamy już roczne wyniki rynków i portów europejskich. Dzieliły one wspólny dramatyczny los spowodowany pandemią. Jej kolejne fale kształtowały sytuację na rynkach i w portach.
Reklama

W pierwszym kwartale 2021 międzynarodowy ruch lotniczy zamarł w Europie prawie zupełnie. Spadki przekroczyły bardzo znacznie 80 proc. W drugim kwartale nastąpiła poprawa – spadek ruchu łącznego „tylko” o 74 proc. Zaczęły być odczuwalne pozytywne skutki akcji szczepień. Szczyt letni to spadek o niecałe 44 proc. Wyniki portów w tym kwartale opisaliśmy w poprzednim Barometrze lotnisk.


Ostatni kwartał roku, pomimo nowej fali pandemii, to okres dalszej poprawy, choć nie tak już znaczącej. Rosną nadzieję, że po tej fali związanej z wariantem Omikron, pandemia w Europie zacznie wygasać. Jednak wciąż jeszcze nie jest to przesądzone. W wielu krajach, w tym w Polsce, akcja szczepień objęła niewystarczającą część populacji.

W naszych porównaniach za kluczowy punkt odniesienia przyjęliśmy rok 2019, ostatni normalny rok na rynku europejskim.

Liczba pasażerów - porty europejskie – grudzień 2021, IV kwartał oraz cały rok 2021 – w porównaniu z 2019 w %.

Kraje EU+ to oprócz państw unijnych także Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dane dotyczące liczby operacji w grudniu w krajach „innych” budzą pewne wątpliwości. Ich spadek jest zdecydowanie większy niż liczby pasażerów. Oznacza to, że współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich w samolotach (LF-ów) oraz średnia wielkość samolotów zdecydowanie wzrosły. Jest to dość wątpliwe, ale oczywiście nie jest wykluczone.


Te same trendy utrzymywały się od kilkunastu miesięcy w całej Europie:

  • W całym roku miała miejsce stopniowa poprawa sytuacji, z tym, że w wielu portach wyniki grudnia były nieco gorsze niż dwóch poprzednich miesięcy. Było to związane z narastaniem piątej fali pandemii.
  • Spadki ruchu w EU były cały czas zdecydowanie większe niż poza EU+
  • Sytuacja na rynku przewozów krajowych była dużo lepsza niż w przewozach międzynarodowych.
  • Szczególnie w EU spadki liczby operacji były dużo mniejsze niż liczby pasażerów. Oznaczało to drastyczne obniżenie się LF-ów, mimo, iż wzrastał udział w przewozach tanich linii. Gwałtowanie pogorszyła się, w porównaniu z latami przed-pandemicznymi, rentowność połączeń.

Tabela pokazująca indeksy zmian (w %) na najważniejszych rynkach europejskich: 12.2021 do 12.2019.


Według danych ACI spadek w polskich portach wyniósł 43,1 proc, z tym, że musimy pamiętać, iż nie są tu uwzględnione wszystkie polskie lotniska – patrz dane szczegółowe poniżej. Wyniki na poszczególnych rynkach, w ogromnym stopniu, zależały od skali ograniczeń podróżowania nałożonych przez poszczególne rządy. Oczywiście relatywnie lepsze wyniki miały rynki z dużym udziałem przewozów krajowych. Tak świetna sytuacja w Turcji to efekt znaczenia przewozów krajowych oraz wzrostu udziału Turkish Airlines i Stambułu w rynku przewozów tranzytowych.

Tabela pokazująca indeksy zmian (w %) na najważniejszych rynkach europejskich: IV kwartał 2021 do IV kwartał.2019.

ACI dla rynku polskiego podaje spadek ruchu, w IV kwartale o 55,6 proc. Komentarz grudniowy możemy powtórzyć tutaj z tym, że należy dodać iż w znacznej części krajów w grudniu nastąpiło pogorszenie sytuacji w porównaniu z dwoma poprzednimi miesiącami. Znaczącymi wyjątkami są Turcja i oczywiście Polska.

Tabela pokazująca indeksy zmian (w %) na najważniejszych rynkach europejskich: 2021 do 2019.

ACI dla rynku polskiego podaje roczny spadek o 68,7 proc. Na wynik roczny złożyło się wiele niespójnych czynników. Na przykład dla Polski duże znaczenie miało zamkniecie się Wielkiej Brytanii przez znaczną część roku. Ale oczywiście wszędzie w ogromnym stopniu decydowała polityka rządowa dotycząca obostrzeń antypandemicznych.

Największe huby europejskie – grudzień 2021, IV kwartał i rok 2021

Zastosowaliśmy kategoryzację historyczną. Teraz wszystko nadal stoi na głowie, a przewozy tranzytowe maja niewielkie znaczenie.
Rynek międzynarodowych podróży tranzytowych prawie zupełnie załamał się. W szczególnie głębokim kryzysie jest rynek tranzytowych podróży ruchu. I to, w znacznym stopniu, przyczyniło się do tak słabego wyniku MUC. Ruch na LHR załamały zarówno zamknięcie się Wielkiej Brytanii, jak i USA – przez bardzo znaczną część roku. Po raz drugi z rzędu liderem był Stambuł. Oczywiście w pandemicznej rzeczywistości poprawiła się pozycja SVO. Ale to, w bardzo znacznym stopniu, zjawisko przejściowe.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy