Raport: Lotnisko Chopina wśród najtańszych w Europie

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
24 listopada 2016 08:00
8 komentarzy
Po zmianie cennika opłat lotniskowych pod koniec października warszawskie Lotnisko Chopina jest najtańsze w regionie, a do tego oferuje jedne z najwyższych w Europie zniżek dla pasażerów tranzytowych. To wzmacnia rolę tego hubu.
Reklama

Pasazer.com jako pierwszy w Polsce szczegółowo przeanalizował cenniki opłat lotniskowych 22 portów lotniczych w Europie. W zestawieniu uwzględniliśmy dziesięć największych lotnisk w Unii Europejskiej, wszystkie większe huby w szeroko rozumianej Europie Środkowo-Wschodniej oraz dwa lotniska z różnych części Europy o porównywalnym ruchu z Warszawą (Niceę i Edynburg). Wykluczyliśmy lotniska zorientowane głównie na przewoźników niskokosztowych, takie jak Londyn-Luton czy Bergamo; nie uwzględnialiśmy też lotnisk znacznie mniejszych od Warszawy (np. Rygi i Bratysławy).

W obliczeniach uwzględniliśmy jedynie dwie podstawowe opłaty: za lądowanie (i czasem start, o ile lotnisko taką nalicza) i za pasażera. Przeanalizowaliśmy dwa przypadki: lotu europejskiego obsługiwanego samolotem boeing 737-800 oraz trasy dalekodystansowej z wykorzystaniem boeinga 787 Dreamliner. Sprawdziliśmy, o ile niższe są zsumowane opłaty dla pasażerów tranzytowych.

Z analizy wynika, że po zmianie cennika i zwiększeniu zniżek dla pasażerów tranzytowych, Warszawa jest jednym z liderów pod względem wsparcia dla przesiadek. Dla lotów krótkodystansowych sumaryczna zniżka wynosi aż 62,7 proc. i jest najwyższa spośród przeanalizowanych lotnisk. W przypadku dalszych tras to 56,4 proc. - wyższego wsparcia w wysokości 68,2 proc. udziela tylko Zurych.

Warszawa nieco gorzej wypada jednak pod względem wysokości podstawowych stawek. Dla lotów krótkodystansowych jest wprawdzie tańsza od m.in. Pragi, Budapesztu, Wiednia czy Monachium, ale droższa od Berlina-Tegel, Bukaresztu, Kopenhagi, a nawet Londynu-Gatwick. Względnie taniej jest dla przewoźników na dalekich trasach, dla których Warszawy stanowi najtańszy port w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Loty europejskie: Warszawa wśród średniaków

Analizę opłat za loty europejskie oparliśmy o połączenie wykonywane w obrębie strefy Schengen i Wielkiej Brytanii samolotem boeing 737-800 wypełnionym w ok. 85 proc. Takich samolotów używa wielu przewoźników tradycyjnych (np. KLM czy wkrótce LOT), a także niskokosztowy Ryanair.


W Warszawie przewoźnik zapłaci za start i lądowanie takiego samolotu 12760 zł. W tej kwocie mieści się 3160 zł opłaty za lądowanie wyliczonej w oparciu o maksymalną masę startową boeinga oraz 9600 zł opłaty za pasażerów odlatujących (60 zł za osobę).

Taka stawka plasuje Lotnisko Chopina w okolicach średniej analizowanych portów lotniczych, która wynosi 13831 zł.

Lotnisko Chopina korzystnie wypada jednak na tle regionalnych konkurentów: w Pradze przewoźnicy muszą za taką samą operację lotniczą zapłacić niemal 17,9 tys. zł, a w Budapeszcie ponad 20 tys. Więcej niż w stolicy Polski wynosi też opłata w Wiedniu (14,6 tys. zł) i Zurychu (17,3 tys. zł).

Porównywalne z Warszawą jest natomiast mniejsze lotnisko w Bukareszcie, gdzie opłata wyniesie 12,3 tys. zł. Istotnie tańsi są za to konkurenci zza zachodniej miedzy - w Berlinie-Tegel linia lotnicza zapłaci tylko 9,7 tys. zł, w Kolonii-Bonn - 5,1 tys. zł, a w Kopenhadze - 11,6 tys. zł.

Interesujące są wyniki analizy dla największych hubów. Można by przypuszczać, że zatłoczone lotniska będą najdroższe - to prawda w przypadku np. Londynu-Heathrow (25,1 tys. zł za przykładową operację), Rzymu-Fiumicino (17,2 tys.) czy Madrytu (17,7 tys. zł). Ale inne spośród megalotnisk plasują się w okolicy średniej (np. Frankfurt - 15,8 tys. zł i Monachium - 15,1 tys. zł), a są także takie, gdzie przewoźnicy zapłacą mniej niż w Warszawie. Do tej ostatniej grupy należą porty lotnicze w Amsterdamie (11,1 tys. zł), Paryżu-CDG (8,9 tys. zł) i Londynie-Gatwick (11,2 tys. zł).

Warszawa wypadła porównywalnie do Edynburga (11,4 tys. zł), ale znacznie mniej korzystnie niż Nicea (6,9 tys. zł).

Warto zwrócić uwagę, że cennik na Lotnisku Chopina charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem opłaty za lądowanie w stosunku do opłaty za pasażera. Udział tej pierwszej w całości kwoty do zapłaty wynosi przy analizowanych warunkach 25 proc. przy średniej dla wszystkich portów wynoszącej mniej niż 20 proc.

Loty dalekodystansowe: Lepsza pozycja Lotniska Chopina

Na potrzeby analizy przyjęliśmy, że lot dalekodystansowy jest obsługiwany boeingiem 787-8 Dreamliner z 220 pasażerami na pokładzie i poza strefę Schengen. Przy takich parametrach Lotnisko Chopina wypada znacznie korzystniej niż w przypadku lotów europejskich. Jest nie tylko najtańsze w regionie, ale i plasuje się poniżej średniej dla całej grupy analizowanych lotnisk.


Przewoźnik za taką operację zapłaci w Warszawie 6320 zł za lądowanie samolotu i 13200 zł za odlatujących pasażerów. Łącznie to 19520 zł. Średnia dla badanej grupy wyniosła aż 24455 zł.

Warszawa ponownie wypadła korzystniej dla linii niż Praga (łączna opłata na lotnisku im. Vaclava Havla to 26,1 tys. zł) i Budapeszt (30,3 tys. zł). Droższy jest też Bukareszt (20,2 tys. zł), Zurych (28,4 tys. zł) i Wiedeń (23,0 tys. zł). Ponownie jednak przewoźnicy mniej niż w Polsce zapłacą w Berlinie-Tegel (15,6 tys. zł), Kopenhadze (18,6 tys. zł) czy Kolonii-Bonn (11,9 tys. zł).

Pod względem lotów dalekodystansowych spośród dużych hubów jedynie Amsterdam i Londyn-Gatwick są tańsze niż Warszawa - opłata łącznie wyniesie tam odpowiednio 18,3 i 19,0 tys. zł. Tylko nieco droższe od Lotniska Chopina jest lotnisko CDG w Paryżu - 20,9 tys. zł. Pozostałe huby to dla linii lotniczych znacznie bardziej kosztowne lotniska - w Londynie-Heathrow za przykładową operację zapłacą 45,0 tys. zł, we Frankfurcie - 28,1 tys., w Madrycie - 36,1 tys., w Rzymie-Fiumicino - 37,6 tys., a w Monachium - 27,1 tys.

Zniżki dla przesiadek: Warszawa lideruje

Warszawa jest jednak w ścisłej czołówce pod względem zniżek oferowanych dla pasażerów tranzytowych. Tego typu zniżki zachęcają przewoźników do budowania hubu na danym lotnisku. Ostatnia zmiana cennika na Lotnisku Chopina miała właśnie wesprzeć LOT w tej działalności. Analiza cenników pokazuje, że przynajmniej na papierze Warszawa stała się liderem.


W analizie uwzględniliśmy te same dwie przykładowe operacje lotnicze, co powyżej. Większość lotnisk stosuje wsparcie dla transferów poprzez obniżkę opłaty za pasażera odlatującego. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że wszyscy pasażerowie na pokładzie przesiadają się z innych lotów. To oczywiście uproszczenie, ale pozwala rzetelnie porównać cenniki.

Pod względem wysokości zniżki dla lotów krótkodystansowych Warszawa jest liderem w przeanalizowanej grupie. Dzięki obniżeniu opłaty za pasażera odlatującego z 60 do 10 zł, przewoźnicy mogą liczyć na sumaryczną zniżkę aż o 62,7 proc. - zapłacą łącznie za lądowanie i pasażerów 4760 zł zamiast 12760 zł.

Jedynym lotniskiem o porównywalnie wysokiej zniżce jest Wiedeń, gdzie przewoźnicy zapłaciliby za boeinga 737-800 pełnego pasażerów przesiadających się o 60,4 proc. mniej niż normalnie. Wysokie zniżki oferują także Praga (54,8 proc.), Zurych (53,0 proc.), Amsterdam (46,1 proc.), Budapeszt (41,6 proc.) i Rzym-Fiumicino (37,8 proc.). Niskie zniżki proponują liniom natomiast m.in. Londyn-Heathrow (20,6 proc.) i Monachium (14,1 proc.). Szereg lotnisk - w tym Londyn-Gatwick, Kolonia-Bonn, Bukareszt, Nicea i Edynburg - nie oferują zniżek dla pasażerów tranzytowych.

Pod względem lotów dalekodystansowych Warszawa nie jest wprawdzie liderem, ale nadal ma jedną z czołowych pozycji. Zniżka wyniesie na Lotnisku Chopina 56,4 proc., a przewoźnik za przykładową operację Dreamlinerem zapłaciłby 8520 zł zamiast 19520 zł.

Wyższe zniżki oferuje jedynie Zurych (68,2 proc.), niewiele niższe są w Wiedniu (52,8 proc.). Jednak nawet po uwzględnieniu tych rabatów obydwa porty lotnicze są dla przykładowego lotu Dreamlinerem droższe niż Warszawa - przewoźnik zapłaci tam łącznie odpowiednio 9,0 i 10,8 tys. zł. Zniżki oferowane przez lotniska w regionie są niższe. Praga proponuje rabat o 40,8 proc., Budapeszt - o 37,8 proc., a Berlin-Tegel o 29,3 proc.


Warszawa - co warto nadmienić - wypada też bardzo korzystnie w zakresie bezwzględnej wysokości opłat dla przykładowych lotów wyłącznie z pasażerami tranzytowymi. Przewoźnicy zapłacą na Lotnisku Chopina o połowę mniej niż wynosi średnia opłata dla lotu boeinga 737-800 (9,6 tys. zł) i Dreamlinera (17,5 tys. zł).

Co lotnisko, to inne opłaty

Analiza zniżek dla pasażerów tranzytowych pozwala też na wyłapanie ciekawych schematów opłat lotniskowych. Metod ich obliczania jest tyle, że nie da się mówić o jednym systemie czy nawet w pełni porównywać niektórych cenników.

Na przykład we Frankfurcie opłata za lądowanie wyliczana jest tylko i wyłącznie na podstawie hałasu emitowanego przez dany model samolotu i zupełnie niezależnie od masy samolotu. Z kolei w Londynie-Gatwick zimą przewoźnicy nie płacą nic za lądowanie. Wiele lotnisk różnicuje też opłaty w zależności nie tylko od hałasu, ale pory dnia, a nawet łączy je z opłatami za postój i obsługę naziemną.

Kolonia-Bonn to jedyne lotnisko, które pobiera opłatę nie za pasażerów odlatujących, lecz za przylatujących. Wiele innych lotnisk pobiera opłatę zarówno za start, jak i za lądowanie samolotu. A w Rzymie-Fiumicino do opłaty automatycznie doliczane jest 7,50 euro podatku za każdego pasażera.

Port lotniczy we Frankfurcie oferuje znacznie wyższe zniżki dla lotów dalekodystansowych (42,2 proc.) niż europejskich (23,3 proc.), co sprzyja strategii budowy hubu międzykontynentalnego w tym mieście. Na odwrót postępuje władze lotnisk w Paryżu, gdzie to przesiadki europejskie są promowane zniżką dwukrotnie wyższą niż dalekodystansowe (odpowiednio 28,3 proc. i 13,3 proc.).

Na tym tle struktura opłat lotniskowych w Warszawie - z prostą opłatą za lądowanie uzależnioną od masy samolotu i jedną stawką za pasażera odlatującego (wraz z prostą zniżką dla przesiadkowiczów) okazuje się niezwykle łatwa i czytelna.

A poza tym, że czytelna, to jest też bardzo korzystna dla linii lotniczych. Stosunkowo niskie opłaty i bardzo wysokie zniżki za pasażerów przesiadających się w Warszawie to skuteczna strategia budowy hubu. Szczególnie ważne jest porównanie z rywalami w regionie, a Lotnisko Chopina jest tańsze zarówno od Pragi, jak i od Budapesztu. Niepokojąca jest jedynie ambicja Berlina - lotnisko jest tanie, a po oddaniu nowego portu lotniczego (o ile stawki opłat wtedy nie wzrosną dramatycznie) stolica Niemiec może być atrakcyjna dla wielu nowych przewoźników.

Jednak władze PPL zdają sobie sprawę, że opłaty lotniskowe to nie tylko kwestia finansowa, ale strategiczna. Tegoroczna zmiana cennika po raz pierwszy miała na celu nie wzrost przychodów z tytułu opłat, ale wpływ na rodzaj ruchu lotniczego przyciąganego przez lotnisko. Dlatego pewnie w przyszłości można spodziewać się aktywnej polityki dotyczącej opłat ze strony portu lotniczego.

grafiki Dominik Sipinski
fot. Piotr Bożyk

W raporcie uwzględniliśmy tylko opłaty pasażerskie i za lądowanie, bez opłat hałasowych i za kontrolę bezpieczeństwa (o ile lotniska rozdzielają te opłaty - w niektórych przypadkach stawki te są wliczone w podstawę). Dane nie są całkowicie porównywalne z uwagi na różne metody wyliczania opłat stosowane przez lotniska oraz różne definicje opłat obowiązkowych i dodatkowych. Nie uwzględnialiśmy żadnych zniżek za nowe połączenia, wzrost częstotliwości itp.

Do wyliczeń przyjęliśmy, że lot boeingiem 737-800 jest wykonywany na trasie europejskiej, a boeingiem 787 Dreamliner - na trasie poza strefę Schengen. Przyjęliśmy, że na pokładzie boeinga 737-800 o masie startowej 79 ton podróżuje 160 osób, a w Dreamlinerze o masie 216 ton - 220 osób.

Opłaty lotniskowe zostały przeliczone na złotówki po kursach z 22 listopada 2016 r.
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gość_dd973 2016-11-24 17:29   
gość_dd973 - Profil gość_dd973
kurczę to dlaczego w takim razie wszystkie lotniska MUC,FRA,BER,PRG,BUD zawsze są tańsze w kierunkach azjatyckich jeśli porównamy loty Qatarem czy Emirates z lotami z Warszawy ?
gość_66a8b 2016-11-24 13:22   
gość_66a8b - Profil gość_66a8b
Tak tanie, że od grudnia takie jakieś linie jak Dniproavia będą latać z Chopina do Dniepropietrowska.
lysypiotr76 2016-11-24 11:57   
lysypiotr76 - Profil lysypiotr76
Pamiętajcie że to LO głównie skorzysta. I po części ale w niewielkim procencie inne linie.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama