Gość Pasażera: Radosław Włoszek (Kraków Airport)

11 stycznia 2024 09:00
5 komentarzy
O osiągnięciach 2023 r. i planach na następne lata rozmawiamy z Radosławem Włoszkiem, prezesem zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jan Pawła II Kraków-Balice.
Reklama
Pasazer.com: Jakie były największe wyzwania stojące przed Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II (MPL) w zakończonym 2023 r.?

Radosław Włoszek: W 2023 r. krakowskie lotnisko we współpracy z 25 liniami lotniczymi oferowało łącznie 161 regularnych połączeń. Priorytetem była odbudowa siatki połączeń sprzed pandemii, a także dalszy rozwój oferty przewozowej poprzez otwieranie kolejnych nowych połączeń. Zainaugurowaliśmy wiele atrakcyjnych połączeń – w tym długo oczekiwane połączenie do Stambułu, oferowane przez PLL LOT i Turkish Airlines. Rozpoczęliśmy również współpracę z Sun Express, Air Dolomiti, Air Serbia czy Pegasus Airlines. Zwiększane były również częstotliwości oferowania połączeń przez wielu przewoźników w odpowiedzi na oczekiwania oraz potrzeby naszych pasażerów. Ruch pasażerski w 2023 r. na krakowskim lotnisku sukcesywnie wzrastał. Teraz możemy pochwalić się rekordowym wynikiem. Pierwszy raz w historii regionalnych lotnisk w Polsce, obsłużyliśmy 9-milionowego pasażera, cały rok skończyliśmy liczbą 9404611. Przygotowaliśmy siatkę połączeń na 2024 r., tak aby w obecnym roku przekroczyć próg 10 mln pasażerów.


Pasazer.com: Urząd Lotnictwa Cywilnego w swojej ostatniej prognozie ruchu lotniczego podaje, że przepustowość lotniska w Krakowie wynosi 8 mln pasażerów, którą to liczbę Balice osiągnęły już w 2019 r., a w ubiegłym przekroczyły z nawiązką 9 mln. Czy to oznacza, że skończyły się możliwości wzrostowe drugiego portu w Polsce?

Radosław Włoszek: Kraków Airport jest lotniskiem koordynowanym co oznacza, że na podstawie określonych wcześniej parametrów przepustowości, wynikających z przeprowadzonej w tym zakresie analizy, koordynator wyznaczony dla lotniska akceptuje rozkład lub informuje przewoźnika o możliwych innych czasach operacji ze względu na osiągnięte już wypełnienie przepustowości w danym okresie. Przewoźnicy stosują się do decyzji niezależnego koordynatora. Pod koniec grudnia wspólnicy spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez zarząd „Plan Inwestycyjny Kraków Airport na lata 2024 – 2045”. Podjęta decyzja jest podstawą formalną dalszych planów rozwoju krakowskiego lotniska i realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2023 -2045 zgodnie z Planem Generalnym zatwierdzonym w 2018 r. Dzisiaj możemy oszacować wstępnie , że kwota wszystkich inwestycji zaplanowanych w wyżej wymienionym planie inwestycyjnym wyniesie około 3 mld zł. Konsekwentnie dbamy także o jakość obsługi pasażerów na naszym lotnisku. Podjęliśmy działania w zakresie zakupu urządzeń do kontroli na punktach kontroli bezpieczeństwa bez konieczności wyciągania płynów i urządzeń elektrycznych z bagażu oraz zakupu nowego systemu czujników monitorowania przepływów pasażerów. Planujemy, aby te systemy pojawiały jeszcze w 2024 r. na krakowskim lotnisku.

Pasazer.com: Kiedy można oczekiwać budowy i oddania do użytku nowego terminala pasażerskiego, który ma już chyba wszystkie niezbędne zezwolenia?

Radosław Włoszek: Planujemy, w drugiej połowie roku 2024 ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie procesu wyboru wykonawcy robót budowlanych terminalu pasażerskiego.


Pasazer.com: Na jakim etapie znajduje się projekt budowy drugiej drogi startowej w Balicach? Kiedy zostaną uzyskane wszystkie zgody i rozpoczną się prace przy tej inwestycji?

Radosław Włoszek: Konsekwentnie realizujemy inwestycje ujęte w Planie Generalnym lotniska Kraków-Balice. Historia sporu z przeciwnikami budowy nowej drogi startowej zapewne czytelnikom jest doskonale znana. Mimo wszystkich przeciwności, dążymy do jej realizacji. Inwestycja ponownie procedowana jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie stosowne dokumenty złożyliśmy we wrześniu 2023 r. Czekamy na decyzję, będąc gotowym do rozpoczęcia procedur administracyjno-budowlanych. Budowa nowej drogi startowej umożliwia ciągłość funkcjonowania krakowskiego lotniska, bez konieczności jego zamykania na wiele miesięcy. Ta budowa, podobnie, jak rozbudowa terminala pasażerskiego, czy pozostałe projekty będą się toczyły przy nieprzerwanie funkcjonującym lotnisku. To także inwestycja domykająca procedowane rozwiązania systemu gospodarki wodno-ściekowej na lotnisku, a także wdrożenie nowoczesnego systemu naprowadzania samolotów, umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności. Dodatkowo, mimo podobnych protestów, także sądowych, w zakresie rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej konsekwentnie realizujemy również te procesy i jesteśmy już na przysłowiowej ostatniej prostej do ich realizacji.

Pasazer.com: W ramach długoterminowego rozwoju MPL chce rozbudować również infrastrukturę cargo. Na jaki roczny wolumen odprawionych ładunków on-board liczy Kraków po oddaniu terminala towarowego?

Radosław Włoszek: Trwają zaawansowane prace przy budowie nowego terminala cargo oraz obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kraków Airport. Budowa nowego terminala cargo umożliwi praktycznie podwojenie obecnej przepustowości terminala cargo , ponadto pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo terminala pasażerskiego co powinno również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przed terminalem pasażerskim.


Pasazer.com: Wracając do pasażerów, zdecydowana większość z nich dojeżdża do MPL transportem drogowym, pomimo istnienia połączenia kolejowego. Z czego wynika słabe wykorzystanie pociągu przez podróżnych goszczących w MPL?

Radosław Włoszek: Nie zgodzę się z określeniem słabe wykorzystanie pociągu przez pasażerów Kraków Airport. Owszem nadal widzę możliwości zwiększenia udziału tego środka transportu, niemniej jednak już dzisiaj co piąty pasażer dojeżdża na krakowskie lotnisko pociągiem i jest to poziom dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej. Na wszystkich portalach informacyjnych i social mediach Kraków Airport promuje i zachęca pasażerów do korzystania z możliwości dojazdu do/z Kraków Airport (stacja Kraków Lotnisko) nowoczesnymi pociągami obsługiwanymi przez spółkę Koleje Małopolskie. Każdy pociąg posiada 170 miejsc siedzących i specjalnie wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych i kursuje od 6:00 do 18:00 dwa razy na godzinę, później jeden raz na godzinę.

Pasazer.com: W 2022 r. krakowska spółka lotniskowa osiągnęła najwyższy zysk operacyjny i zysk netto w historii. Jak pod tym względem zapowiada się rok 2023?

Radosław Włoszek: Rok 2023 to kolejny rekordowy rok dla krakowskiego lotniska tak pod względem ilości pasażerów, którzy skorzystali z naszych usług jak również pod względem biznesowym. Oczekujemy, że wzmożony ruch pasażerski oraz wytężona praca całej załogi lotniska przełożą się na bardzo dobre wyniki finansowe spółki i dalsze umocnienie pozycji Kraków Airport. Już obecne wyniki finansowe pozwalają liczyć na wypracowanie historycznych zysków na koniec roku 2023 zarówno przez Kraków Airport jak i naszych spółkach zależnych. Oceniamy rok 2023 jako bardzo udany dla lotniska. W kolejny etap rozwoju wprowadzamy Kraków Airport dobrze przygotowany i charakteryzujący się dobrą kondycją finansową. jesteśmy przekonani, że przygotowaliśmy dla pasażerów różnorodną i atrakcyjną siatkę połączeń #PROSTOzKRAKOWA na 2024 r., dzięki której przekroczymy barierę 10 mln pasażerów i w ten sposób szacujemy, że wygenerujemy pół miliarda przychodu

Pasazer.com: Jakie nowe kierunki są na liście życzeń małopolskiego lotniska? Jakich połączeń najbardziej według Pana brakuje w Krakowie?

Radosław Włoszek: Kraków Airport cały czas prowadzi rozmowy biznesowe z różnymi przewoźnikami m.in. podczas konferencji branży lotniczej organizowanych na całym świecie. W tym segmencie prowadzi także intensywne działania promocyjne wspólne z miastem Kraków a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną czy Krakowską Izbą Turystyki. W ostatnim roku odbyło się wiele wspólnych wyjazdów promujących Małopolskę i miasto Kraków do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Japonii. Wciąż dbamy o uzupełnienie oferty destynacji w basenie Morza Śródziemnego, nie tylko poprzez uruchamiania nowych połączeń ale również poprzez zwiększanie oferowania, zwłaszcza tam gdzie widzimy, że wypełnienia sięgają poziomowi 95-98 proc. Pasażerów niewątpliwie może ucieszyć możliwość zwiększenia połączeń do Nowego Yorku i Chicago.


Pasazer.com: Jaki jest udział ruchu budżetowego, tradycyjnego i czarterowego na krakowskim lotnisku?

Radosław Włoszek: Widzimy, że stopniowo zaciera się granica pomiędzy modelami latania tradycyjnego, budżetowego czy czarterowego, zwłaszcza na połączeniach krótkiego i średniego zasięgu. Dlatego też i w naszych analizach częściej zamiast np. segmentu czarterowego mówimy o połączeniach wakacyjnych gdzie w wielu przypadkach możemy mówić o przelocie rozkładowym, który w części jest zakontraktowany przez touroperatora, ale posiada też istotną część foteli oferowanych indywidualnym pasażerom. Siłą krakowskiego lotniska jest najbardziej rozwinięta siatka połączeń rozkładowych wśród polskich portów regionalnych, to ponad 160 połączeń prawie 25 przewoźników zarówno tradycyjnych i niskokosztowych. Przyjęty przez spółkę model biznesowy konsekwentnie jest rozwijany w tym kierunku.

Pasazer.com: Ostatnie pytanie dotyczy Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL), któremu Pan obecnie szefuje. Od paru lat Pasazer.com opracowuje roczny raport o polskich spółkach lotniskowych. Jednym z problemów przy jego tworzeniu jest brak standaryzacji danych udostępnianych przez lotniska w Polsce. Czy jednym z zadań ZRPL nie powinno być dążenie do ujenolicenia informacji operacyjnych i finansowych publikowanych przez jego członków?

Radosław Włoszek: Od momentu kiedy mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Związku wprowadziliśmy zasadę, że po każdym kwartale publikujemy zbiorcze zestawienie sumaryczne danych dotyczący ruchu pasażerskiego wszystkich portów zrzeszonych w związku. To był pierwszy krok w zakresie ujednolicenie danych, do którego zmierzamy. Chciałbym tutaj dodać, że w związku od zawsze stosuje rzymską zasadę „primus inter pares” i decyzje staram się, aby uzyskały akceptację wszystkich członków związku.

Pasazer.com: Dziękuję za rozmowę.

Fot. : Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Anesthesia 2024-01-12 15:07   
Anesthesia - Profil Anesthesia
lysypiotr76 - może się wydawać, że to była kradzież, ale Turkish nie był zainteresowany Pyrzowicami i to jest powrzechnie wiadome. Oczywiście, dobre i co, jak trzeba by było wzięliby i KTW, choć to i tak wstyd, że tu dopiero latają do dwóch miast, ale generalnie od lat celowali w Balice. A umiejscowienie krakowskiego lotniska przysporzy jeszcze wiele problemów, nie tylko pas startowy i terminal.
jjemiolo 2024-01-11 19:04   
jjemiolo - Profil jjemiolo
Na pewno KRK powinien zaczac rozbudowe wczesniej, ale lepiej pozniej niz wcale. W swietle postepu z ostatnich lat wydaje sie ze planowana po rozbudowie zdolnosc w wysokosci 15 mil okaze sie za niska. Podejmujac tak szeroka rozbudowe nie byloby bledem planowanie na 18-20 milionow rocznie. No chyba ze nie bierze sie pod uwage potencjalu czarterow z KRK, zostawiajac je dla KTW?
jjemiolo 2024-01-11 19:04   
jjemiolo - Profil jjemiolo
Na pewno KRK powinien zaczac rozbudowe wczesniej, ale lepiej pozniej niz wcale. W swietle postepu z ostatnich lat wydaje sie ze planowana po rozbudowie zdolnosc w wysokosci 15 mil okaze sie za niska. Podejmujac tak szeroka rozbudowe nie byloby bledem planowanie na 18-20 milionow rocznie. No chyba ze nie bierze sie pod uwage potencjalu czarterow z KRK, zostawiajac je dla KTW?
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy