Samorządy zgodziły się na Radę Społeczną ds. CPK

7 marca 2019 07:58
Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, porozumiały się w sprawie powołania Rady Społecznej. W marcu poznamy wszystkich jej członków. Pierwsze posiedzenie planowane jest w ciągu najbliższych tygodni.
Reklama
Rada Gminy Baranów podjęła wczoraj uchwałę w sprawie współdziałania z gminami Wiskitki i Teresin w celu ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 28 lutego analogiczną uchwałę przyjęła gmina Wiskitki, a 4 marca – Teresin. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Załącznikiem do uchwał był Regulamin Rady Społecznej, którego treść została wypracowana w ramach dialogu między pełnomocnikiem ds. CPK i zarządem CPK a przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

Rada Społeczna będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK Mikołajowi Wildowi i spółce celowej CPK kierowanej przez Piotra Malepszaka w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, m.in. w sprawie sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę Portu Lotniczego Solidarność. Rada pomoże w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji.

Dzisiejsze głosowanie to kamień milowy, jeżeli chodzi o przygotowania do inwestycji związanych z CPK. Powołanie Rady Społecznej było i jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny wójtom za konstruktywny udział w kilkumiesięcznych rozmowach, a radom gmin za odpowiedzialną decyzję. Teraz czas na wybory do Rady, a następnie jej inauguracyjne posiedzenie, które może odbyć się jeszcze w marcu – mówi wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Rada Społeczna będzie pełniła rolę opiniodawczą i rekomendacyjną podczas przygotowań i realizacji inwestycji. Pomoże także m.in. w planowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnej dla mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

Bardzo liczymy na głos Rady Społecznej m.in. w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości. Jestem przekonany, że współpraca z Radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób odpowiedzialny i uwzględniający oczekiwania mieszkańców – mówi Piotr Malepszak pełniący obowiązki prezesa w spółce CPK. – Jednym z ważnych zadań Rady będzie wsparcie spółki na etapie opracowywaniu programu odpowiedzialności społecznej biznesu, którego beneficjentami będą mieszkańcy Baranowa, Teresina i Wiskitek – dodał.

Członków 15-osobowej Rady Społecznej wybiorą ze swojego grona rady gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki na kolejnych posiedzeniach, które odbędą się jeszcze w marcu. Zgodnie z zapisami regulaminu, znajdą się wśród nich przedstawiciele rolników, mieszkańców niebędących rolnikami, przedsiębiorców, emerytów lub rencistów oraz samorządów tych gmin.

Rolę koordynatora Rady Społecznej, wyznaczonego przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz zarząd spółki celowej, pełnić będzie Rafał Garpiel, doświadczony ekspert w dziedzinie dialogu społecznego z udziałem inwestorów, samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Koordynator będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady, odpowiadając za wymianę informacji między Radą, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką. Przewodniczący, który będzie wybierany przez Radę, ma przygotowywać listę spraw do omówienia podczas poszczególnych posiedzeń Rady, uwzględniając propozycje członków Rady i Koordynatora.

Jak wynika z rządowej Koncepcji budowy CPK, koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są na poziomie do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację komponentu lotniczego, 8-9 mld zł – komponentu kolejowego i 7 mld zł – komponentu drogowego. Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury, w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. miejsc pracy w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w gałęziach gospodarki powiązanych z inwestycją. Budowa portu przełoży się na łączny wzrost przychodów budżetowych w wysokości 2,4 mld zł rocznie oraz 4,7 mld zł z tytułu zwiększenia produktu krajowego brutto.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy