Finanse amerykańskich linii w I kwartale

4 czerwca 2016 08:34
Amerykańscy przewoźnicy zanotowali rekordowy I kwartał. Przychody malały z uwagi na wojnę cenową, ale tanie paliwo pozwoliło na wypracowanie wysokich zysków.
Reklama

Linie American Airlines w okresie od stycznia do marca uzyskały 9,44 mld dolarów przychodów operacyjnych, co stanowiło spadek o 4 proc. w ujęciu rocznym. Najważniejszym źródłem przychodu był przewóz pasażerów pod główną marką linii - przyniosło to 6,56 mld dolarów przychodu (-6,1 proc.).

Zysk operacyjny linii wyniósł 1,34 mld dolarów (+9,8 proc.), a zysk netto - 700 mln dolarów (-24,9 proc.). Duży spadek zysku netto wynikał głównie z rozliczeń podatkowych - w tym roku American Airlines zapłaciły znacznie wyższą daninę niż w 2015 r.

Linia zredukowała koszty operacyjne o 4 proc. do 9,44 mld dolarów. Wydatki na paliwo zmalały dokładnie o jedną trzecią i wyniosły 1,03 mld dolarów (bez uwzględnienia lotów regionalnych).

W I kwartale American Airlines przewiozły 46,92 mln pasażerów (+1,6 proc.) przy średnim wypełnieniu samolotów na poziomie 79,6 proc. (-0,3 pkt. proc.). Przychód jednostkowy spadł aż o 7,5 proc. do 12,43 centa na ASM. Jeszcze bardziej, bo o 9,2 proc., zmalał jednak koszt jednostkowy - wyniósł on 12,45 centa na ASM.

Przychody linii Delta Air Lines wyniosły 9,25 mld dolarów (-1 proc.), z czego 7,76 mld pochodziło z przewozów pasażerskich (-2 proc.). Mimo spadku przychodów Delta wyraźnie poprawiła wynik netto - wyniósł on 946 mln dolarów, czyli o 27 proc. więcej niż przed rokiem.

Zysk operacyjny spółki wzrósł o 10 proc. do 1,54 mld dolarów. Delta Air Lines zmniejszyły koszty operacyjne o 3 proc. do 7,71 mld dolarów. W dużej mierze wynikało to z redukcji wydatków na paliwo o 33 proc. do 1,23 mld dolarów.

W okresie od stycznia do marca linie Delta zwiększyły przewozy mierzone wskaźnikiem ASM o 3,3 proc. do 47,73 mln. Średnie wypełnienie samolotów wyniosło 82,1 proc. i było o 0,4 pkt. proc. wyższe niż przed rokiem. Przychód jednostkowy z przewozu pasażerów wyniósł 13,35 centa (-4,6 proc.), a koszt jednostkowy - 13,26 centa (-6,1 proc.).

Wyniki United Airlines utrzymywały podobny trend jak w przypadku konkurentów. Spółka zanotowała 8,2 mld dolarów przychodów, co stanowiło spadek o 4,8 proc. Z tej kwoty 6,99 mld dolarów przypadło na przewozy pasażerskie (-5,8 proc.).

Przewoźnik zarobił na działalności operacyjnej 649 mln dolarów (-12,4 proc.), a netto - 313 mln dolarów (-38,4 proc.). Powodem spadków były z jednej strony niższe niż rok temu przychody, ale przede wszystkim wysokie obciążenie podatkowe. W I kwartale 2016 r. United Airlines zapłaciły 181 mln dolarów podatku dochodowego, podczas gdy rok temu były to tylko 3 mln.

Koszty operacyjne United Airlines zmalały o 4,1 proc. do 7,55 mld dolarów. Na paliwo spółka wydała 1,22 mld dolarów, czyli aż o 34,7 proc. mniej niż rok temu.

W I kwartale United Airlines przewiozły 32,09 mln pasażerów, czyli o 1,8 proc. więcej niż rok temu. W linii trwa proces przenoszenia operacji ze spółek regionalnych (-3,3 proc. pasażerów) do głównej marki (+4,2 proc.). Średnie wypełnienie na wszystkich trasach łącznie wyniosło 79,9 proc., co stanowiło spadek o 1,2 pkt. proc.

Przychód jednostkowy United Airlines zmalał o 7,4 proc. do 12 centów, podczas gdy koszt jednostkowy spadł jedynie o 5,7 proc. i wyniósł 12,95 centa.

Również największy przewoźnik niskokosztowy Southwest Airlines zanotował dobre rezultaty. Przychody spółki wzrosły o 9,3 proc. do 4,83 mld dolarów - to jedyna z głównych amerykańskich linii, która zwiększyła przychody. Równocześnie Southwest Airlines zanotowały jednak wzrost kosztów operacyjnych o 6,8 proc. do 3,89 mld dolarów.

Wynik operacyjny spółki sięgnął 944 mln dolarów (+21 proc.), a wynik netto - 511 mln dolarów (+12,8 proc.).

Wzrost kosztów spółki wynikał głównie z wyższych kosztów pracy (wzrost o 8,5 proc. do 1,54 mld dolarów). Równocześnie Southwest Airlines zanotowały jedynie minimalne oszczędności związane z niskimi cenami paliw. W I kwartale tego roku spółka wydała na paliwo 852 mln dolarów, czyli o 2,9 proc. mniej niż rok temu. Niewielkie oszczędności wynikają z tego, że Southwest Airlines już wcześniej kupowały tańsze paliwo.

Southwest Airlines w pierwszych trzech miesiącach roku przewiozły 34,63 mln pasażerów (+7,9 proc.). Średnie wypełnienie samolotów wyniosło 80,5 proc. i było o 0,4 pkt. proc. wyższe niż przed rokiem. Średnia cena biletu przewoźnika wyniosła 153,75 dolara (-2,7 proc.). Przychód jednostkowy z przewozów pasażerskich spadł o 3,6 proc. do 12,47 centa, a koszt jednostkowy zmalał o 2,1 proc. do 11,01 centa.

grafika Dominik Sipinski

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy