PAŻP wdraża nowy regulamin wynagradzania

22 stycznia 2022 12:38
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdraża nowy regulamin wynagradzania.
Reklama
W PAŻP trwa proces przenoszenia pracowników na nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec zeszłego roku. Dokument ten, wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez Ministra Infrastruktury, wyrównuje narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników. Aktualnie blisko ¾ pracowników Agencji, w tym kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych, technicznych i pracownicy administracyjnych przyjęło nowe warunki i pracuje już na nowych zasadach, czytamy w komunikacie prasowym PAŻP.

W ostatnich tygodniach propozycję przejścia na warunki nowego regulaminu wynagradzania, w tym warunki finansowe otrzymała także część z kontrolerów z Warszawy. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić nawet do 45 tysięcy z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto w ramach zaproponowanego nowego systemu wynagradzania projektowego każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP.


Reprezentowana przez jeden ze związków zawodowych grupa kontrolerów ruchu lotniczego nie zgadza się na takie warunki, żądając przywrócenia stawek sprzed kryzysu, tj. z czasów, gdy pensje kontrolerów były najwyższe w historii. Zatrzymanie prowadzonego od listopada procesu jest jednym z postulatów ZZKRL w ramach wszczętego pod koniec grudnia sporu zbiorowego.

Wobec bardzo trudnej sytuacji branży lotniczej i w momencie, gdy Agencja utrzymuje się z kredytów pozyskanych w Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja żądań grupy najlepiej zarabiających pracowników PAŻP, oznaczałaby załamanie stabilności finansowej Agencji. Powrót do pensji sięgających w niektórych przypadkach nawet blisko stu tysięcy złotych miesięcznie w obecnej sytuacji jest niemożliwy.

Argumentacja ta nie przekonuje części kontrolerów, którzy wobec braku prawnych możliwości przeprowadzenia legalnej akcji protestacyjnej, podejmują inne działania mające zablokować przeprowadzane w Agencji zmiany. Zgłaszane niedyspozycje, zwolnienia lekarskie lub niepodejmowanie kontaktu z pracodawcą w sytuacji potrzeby wezwania na dyżur, były powodem opóźnień, do jakich doszło w ostatnich dniach grudnia. Niestety działania te mogą, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nasilić się już w najbliższych tygodniach, kiedy kolejna grupa kontrolerów z Warszawy otrzyma nowe warunki wynagradzania. Są to działania o charakterze sabotażowym, dlatego Agencja odpowiedzialna za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej na polskim niebie, ściśle współpracuje z innymi instytucjami państwowymi, odpowiadającymi za bezpieczeństwo kraju.

PAŻP na bieżąco monitoruje sytuację i w ramach obowiązujących przepisów dostosowuje formuły pracy do aktualnej sytuacji. W tym celu jako miejsce pełnienia dyżurów na przestoju wyznaczyła działając zgodnie z przepisami kodeksu pracy, siedzibę Agencji. Pracownicy, którzy nie wykonują czynności lotniczych, ale pozostają do dyspozycji pracodawcy będąc na przestoju, otrzymują 100 proc. wynagrodzenie zasadnicze. Przez cały czas mogą korzystać z dostępnej infrastruktury Agencji. Specjalnie dla tej grupy kontrolerów Agencja przygotowała i wyposażyła salę, w której mogą spędzać czas wolny. Kontrolerzy podnoszą jednak argument, że w sali nie ma łóżek, przez co nie mogą spać. Dlatego jak alarmuje jeden z portali muszą spać na mrozie w prywatnych samochodach.

fot. PAŻP

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy