"Vision 2020" dla bezpieczeństwa lotniczego w Europie

23 marca 2015 07:27
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przedstawiła swój program na rzecz poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Europie o nazwie "Vision 2020". Plan zakłada m.in. objęcie nadzorem EASA dronów oraz obsługi naziemnej na lotniskach.
Reklama
Opublikowany przez EASA program nie jest wiążący, ale zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską, która obecnie pracuje na nowelizacją rozporządzenia 216/2008. Ten unijny akt prawny to podstawowy dokument określający wymagania bezpieczeństwa w lotnictwie oraz definiujący zadania EASA. Nowelizacja jest planowana jeszcze w tym roku.

W opinii EASA znalazła się m.in. propozycja rozszerzenia obszaru odpowiedzialności Agencji. Obecnie odpowiada ona jedynie za lotnictwo cywilne oraz w niewielkim zakresie lotnictwo ogólne. Według propozycji, nadzorem Agencji objęte zostałyby także spółki zajmujące się obsługą naziemną na lotniskach (w tym kontrolą bezpieczeństwa) oraz samoloty bezzałogowe (drony). Na zasadzie dobrowolności kraje członkowskie mogłyby także zgłosić do EASA swoje samoloty państwowe. Na pewno EASA nie przejmie nadzoru nad lotnictwem wojskowym.

EASA proponuje także, by narodowe organy nadzoru (w Polsce to Urząd Lotnictwa Cywilnego) mogły na zasadzie dobrowolności delegować poszczególne zadania do EASA lub instytucji z innych państw. Miałoby to być rozwiązanie wykorzystywane szczególnie przy niedoborze pracowników lub doświadczenia w danej instytucji.

Agencja zwraca również w swojej opinii uwagę, że wytyczne dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa powinny zawierać zarówno mierzalne wskaźniki, jak i ogólne zasady.

Uproszczeniu mają ulec zasady wydawania dyrektyw zdatności do lotu (czyli dokumentów uprawniających do wykonywania lotów dla typu samolotów) dla niewielkich samolotów lotnictwa ogólnego (GA). EASA chce rozszerzyć nadzór nad tym obszarem lotnictwa, ale w sposób elastyczny, m.in. poprzez możliwość przekazania uprawnień do certyfikowania samolotów innym instytucjom, organizacjom branżowym czy np. aeroklubom.


Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy