Olsztyn-Mazury: Prawie 18 mln zł straty netto w 2022 r.

17 lipca 2023 10:00
W 2022 r. spółka lotniskowa z Warmii i Mazur odnotowała gorsze wyniki finansowe niż w latach 2020 i 2021.
Reklama
Najmniejszy, niezależny port lotniczy w Polsce rok 2022 nie może zaliczyć do udanych. Spółka lotniskowa z Szyman, należąca w całości do warmińsko-mazurskiego samorządu wojewódzkiego, wykazała stratę netto wyższą niż w dwóch poprzednich latach, w których ograniczenia związane z pandemią COVID-19 były najdotkliwsze. Stało się tak pomimo poprawy rezultatów sprzedaży.


Przychody ze sprzedaży portu lotniczego Olsztyn-Mazury w 2022 r. wyniosły 11,8 mln zł, a zatem wzrosły o 24,7 proc. w stosunku do 2021 r. Jest to najlepszy rezultat od początku uzyskania certyfikatu lotniska użytku publicznego od Urzędu Lotnictwa Cywilnego w styczniu 2016 r. W 2022 r. port w Szymanach obsłużył ponad 111 tys. pasażerów, a więc prawie o 137 proc. więcej niż q 2021 r. i o ponad 26 proc. mniej niż w 2019 r. W 2022 r. na warmińsko-mazurskim lotnisku wykonano 1096 pasażerskich operacji lotniczych, co oznacza że średnio w każdym samolocie przylatującym do i odlatującym z tego portu było 102 osoby.

Koszty operacyjne, choć wzrosły tylko o 11 proc. względem 2021 r. i były niższe o 10 proc. od tej kategorii wydatków w 2019 r., to jednak wyniosły 37,3 mln zł. Inaczej ujmując ponad trzykrotnie przewyższyły osiągnięty wolumen sprzedaży. Największą pozycją w tej części rachunku zysków i strat stanowiła amortyzacja (12,1 mln zł), ale tuż za nią uplasowały się koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które wyniosły 11,6 mln zł, czyli prawie zrównały się z kwotą przychodów ze sprzedaży. Najwięcej, bo aż o 47,4 proc. zwiększyły się wydatki na energię i materiały (3,4 mln zł). Dzięki dziesięciokrotnej obniżce innych kosztów operacyjnych saldo tych wydatków i innych przychodów operacyjnych zamknęło się nadwyżką w wysokości 7,4 mln zł.

Strata ze sprzedaży wyniosła 25,5 mln zł, a strata operacyjna 18,1 mln zł. Obie straty były wyższe od tych osiągniętych w latach 2020 i 2021. EBITDA, a więc rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji zamknął się ujemną kwotą niespełna 6 mln zł. Przychody i koszty finansowe wykazały dodatnie saldo w wysokości 255 tys. zł. W efekcie strata netto wyniosła ponad 17,8 mln zł i była o blisko 1 mln zł wyższa niż w z 2021 r.


Suma bilansowa spółki z Szyman w 2022 r. wzrosła o 26 mln zł. Jest to głównie konsekwencją dwukrotnego dokapitalizowania spółki przez jedynego właściciela. W sumie samorządowcy z Warmii i Mazur zasilili port kwotą 21 mln zł. Kluczową inwestycją prowadzoną przez firmę jest podniesienie systemu nawigacyjnego wspomagającego lądowanie w warunkach ograniczonej widzialności (ILS) do kategorii II. Nakłady na ten projekt, który powinien zostać ukończony we wrześniu 2023 r., mają wynieść 15 mln zł. Wskaźniki finansowe portu Mazury-Olsztyn uległy nieznacznemu pogorszeniu jednak pod koniec 2022 r. spółka nie spełniała definicji przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji.

Kierownictwo spółki lotniskowej z Szyman w 2023 r. będzie starać się obsłużyć liczbę pasażerów zbliżoną do poziomu roku 2019, czyli 153 tys. Zarząd chce również rozwijać usługi cargo oraz doprowadzić do utworzenia stałego przejścia granicznego w porcie. Przyszłość lotniska zależy w 100 proc. od władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego, które na razie są skłonne wspierać finansowo swój port, jedyną taką infrastrukturę w tej części Polski.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy