ULC: Odwołano Witkowskiego. Powołano dwóch nowych wiceprezesów

Blanka Flis - Profil Blanka Flis
14 września 2021 16:00
Dziś (14.09) minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, odwołał ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Michała Witkowskiego. Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków wiceprezesów ULC Andrzejowi Kotwicy oraz Michałowi Kozłowskiemu.
Reklama

Będą oni pełnili obowiązki wiceprezesów ULC do czasu obsadzenia stanowisk w drodze naboru, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca - Prawo lotnicze. Andrzej Kotwica będzie odpowiedzialny za pion standardów lotniczych, a Michał Kozłowski za pion infrastruktury lotniczej.Panowie zajmują również swoje dotychczasowe stanowiska dyrektorów odpowiednio: Departamentu Techniki Lotniczej i Departamentu Lotnisk.



Kotwica jest absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Mechanicznego - specjalizacja samoloty i śmigłowce. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej, na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, w zakresie Zarządzania Lotnictwem.Po ukończeniu WAT, w latach 1987-2004 pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach technicznych w lotnictwie sił zbrojnych.Uczestnik wielu kursów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu Lotnictwa Cywilnego. Ukończył m.in.: Aircraft Airworthiness Course, ICAO Safety Managment System (SMS) Training Course, Training of SAFA Ramp Check Inspectors, Aircraft Maintenance and Engineering Management Course, Human Factors in Aviation, Standardisation Inspection of Competent Authorities Course.

Z Lotnictwem Cywilnym związany od 2004 r. Wówczas rozpoczął pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako inspektor zdatności do lotu w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu. Był członkiem zespołów standaryzacyjnych (MAST – Maintenance Standardistions Teams) Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w ramach których uczestniczył w audytach standaryzacyjnych w Finlandii, Serbii, Mołdawii oraz Turcji. W latach 2016-2017 był zastępcą dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej, a w latach 2017-2021 dyrektorem.

Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Lotnictwa oraz członkiem Rady Programowej Jednostki Certyfikującej w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Kozłowski jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej - specjalizacja Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym. Absolwent studium dyplomowego „Zarządzanie nowoczesną firmą – przedsiębiorstwo państwowe w warunkach gospodarki rynkowej”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych. Doktor nauk technicznych w zakresie transportu.

Zawodowo związany z lotnictwem od 1992 r., kiedy to rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym, certyfikacji, szkoleniach, nadzorze operacyjnym, planowaniu i projektowaniu infrastruktury lotniczej, jak również w analizach i zarządzaniu procesami biznesowymi i operacyjnymi oraz zarządzaniu projektami i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony, ciągłości i jakości eksploatacji portu lotniczego. Doświadczony audytor zintegrowanych systemów zarządzania.

Uczestnik wielu kursów i szkoleń, krajowych i międzynarodowych, z zakresu lotnictwa cywilnego prowadzonych m.in. przez: IATA Aviation Training and Development Institute, JAA Training Organisation oraz Singapore Civil Aviation Academy. Od grudnia 2018 r. był dyrektorem Departamentu Lotnisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Od 1998 r. związany współpracą naukowo-dydaktyczną z Zakładem Inżynierii Transportu Lotniczego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2014 r. objął stanowisko Adiunkta. Autor podręcznika akademickiego „Porty lotnicze – infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie” i kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie infrastruktury, systemów i procesów zarządzania lotniskami i ruchem lotniczym. Promotor wielu prac dyplomowych w tej dziedzinie.

Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama