Krakowskie lotnisko rozbudowuje płyty postojowe dla samolotów

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
19 maja 2020 17:38
1 komentarz
W poniedziałek (18.05) została podpisana umowa z Max Bögl Polska na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lot isku w Krakowie.
Reklama

- Podpisany dzisiaj kontrakt na rozbudowę płyty postojowej, to realizacja kolejnego etapu Planu Generalnego. Potwierdzenie, że konsekwentnie nie zapominając o przeszłości, analizując teraźniejszość, idziemy drogą rozwoju krakowskiego lotniska w perspektywie następnych dekad. Podpisana dziś umowa o wartości ponad 100 mln zł na realizację kolejnego z zadań inwestycyjnych lotniska cywilnego, znacząco wpłynie na PKB Małopolski i Krakowa, pobudzi powstawanie nowych miejsc pracy. To także realizacja obowiązku w zakresie obronności Rzeczpospolitej. Cały czas także pracujemy nad zaoferowaniem pasażerom, wszystkim pracownikom i użytkownikom korzystającym z Naszego lotniska obsługi na jak najwyższym poziomie w każdym wymiarze, także sanitarnym w związku z aktualną sytuacją - mówi Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Umowa obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej PPS wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci p. poż., oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zamierzenie obejmuje również przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych na PPS. Planowana rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów zwiększy możliwości operacyjne w zakresie przyjęcia większej ilości statków powietrznych a także poprawi w znacznym stopniu przepustowość oraz funkcjonalność całej płaszczyzny postojowej – po wykonaniu całości robót możliwości operacyjne zwiększą się o dodatkowe 15 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C.


Konieczność rozbudowy płaszczyzny postojowej w kierunku zachodnim wynika także z zaplanowanej rozbudowy budynku terminala. Planowana płaszczyzna postojowa w części południowej będzie bezpośrednio graniczyła poprzez drogę serwisową z budynkiem nowego terminala. W planowanym zadaniu uwzględniono także wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci systemu odwodnienia nawierzchni, systemu oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia płaszczyzny, sieci wodociągowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią kontrolowane odprowadzenie wód opadowych okresowo zanieczyszczonych środkami pochodzącymi z odladzania samolotów do dedykowanych zbiorników.

Wykonawcą inwestycji będzie Max Bögl Polska sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 133 770 027,33 zł.

Również w maju Kraków Airport podpisał kolejną umowę z firmą "ABIS" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rząsce, reprezentowaną przez Piotra Bistronia, z którą lotnisko współpracowało już kilkakrotnie przy wielu przedsięwzięciach.

W ramach przedmiotowego zadania firma „ABIS” zaprojektuje modernizację i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS, w obrębie części obsługującej bagaże, które przyleciały na krakowskie lotnisko. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych. Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. W praktyce, po realizacji projektowanych prac, na naszym lotnisku podniesiony zostanie standard obsługi pasażerów w obrębie przylotów. Bagaże będzie można odbierać nie na czterech a na sześciu karuzelach. Ułatwione też będzie zlokalizowanie bagażu, który z samolotu transportowany jest na karuzele a także pozwoli na zachowanie dystansu między pasażerami zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi.
Reklama

Ostatnie komentarze

gość_f0636 2020-05-25 21:30   
gość_f0636 - Profil gość_f0636
Na drodze TANGO Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport powinien wybudować wolno stojący terminal na 16 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C z rękawami.
Trzeba patrzeć dalekowzrocznie na następne 10-15 lat.
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama