LS Airport Services szuka prezesa i członka zarządu

Jakub Kolanko - Profil Jakub Kolanko
02 września 2021 08:20
Spółka LS Airport Services rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. operacyjnych spółki.
Reklama

30 kwietnia br. rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu LS Airport Services S.A. złożyła Anna Rosek. W związku z tym Spółka LS Airport Services ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki.

Kandydat na prezesa zarządu LSAS musi wypełnić kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem oraz przedłożyć życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej, a także list motywacyjny.

Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej rocznego doświadczenia w branży lotniczej.

Kandydat powinien także posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Brane pod uwagę oceniających będą również dodatkowe umiejętności oraz referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa.


Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć oświadczenie, w którym zapewni, że nie pełni funkcji społecznego współpracownika oraz nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, a także nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań i nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Kandydat nie powinien ponadto nie powinien pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej i nie prowadzi aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres 02-159 Warszawa, ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września br., a rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane od 17 do 23 września.

W ramach rozmów z kandydatami oceniane będą w szczególności wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość zasad planowania i zarządzania strategicznego, znajomość zasad zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierowania złożonymi projektami i organizacjami, w tym wielooddziałowymi oraz znajomość języka polskiego i angielskiego.

Fot.: LS Airport Services
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama