Ponad 740 mln zł w KPO na mobilność bezzałogową

27 maja 2021 11:35
Dzięki realizacji inwestycji wpisanych do Krajowego Plan Odbudowy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.
Reklama
Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych 5 lat będzie na poziomie 3,26 mld złotych, a wartość wpływu integracji dronów do gospodarki w tym samym czasie sięgnie 576 mld złotych. Wykorzystanie potencjału bezzałogowców, w tym dalsze zwiększanie popytu na realizację zadań z wykorzystaniem BSP, wymaga jednak wzmocnienia instytucji i stworzenia mocnych centrów kompetencji integrujących często rozdrobnione w tej chwili projekty i inicjatywy.

W ramach Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy, ma powstać infrastruktura do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji, w tym specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów monitorowania, wsparcie wdrożeń i użytkowników końcowych.

Zgłoszone projekty podzielone zostały na 4 kluczowe grupy:

• Inwestycje fundamentalne dla środowiska U-space - wspierające rozwój zaawansowanych lotów BSP na masową skalę
• Inwestycje pro-rozwojowe - budowa Parku Technologicznego dla Dronów
• Projekty stymulujące rynek, w tym pilotaże
• Praktyczną implementację na rzecz służb porządku publicznego

Większość budżetu - ponad pół miliarda - może trafić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która już dzisiaj wdraża pionierski i dotąd jedyny w Europie operacyjnie wdrożony w środowisko lotnicze system PansaUTM, bazujący na cyfrowej koordynacji lotów BSP oraz cyfrowym zarządzaniu wnioskami i zezwoleniami na takie loty. Raport Eurocontrol pokazuje, że Polska, na tle innych europejskich krajów, wypada wzorowo.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miałaby odpowiadać za stworzenie infrastruktury wspierającej rozwój zaawansowanych lotów BSP na masową skalę, w tym przede wszystkim:

• objęcie całej dolnej przestrzeni powietrznej Polski infrastrukturą naziemną do śledzenia ruchu BSP
• dofinansowanie dla użytkowników przestrzeni powietrznej zakupu infrastruktury do śledzenia pozycji statku powietrznego, dzięki czemu pozycja statków powietrznych realizujących loty w przestrzeni niekontrolowanej będzie również widoczna dla systemów związanych z koordynacją i zarządzaniem ruchem lotniczym, w tym przede wszystkim dotyczących BSP.
• wytworzenie narzędzi teleinformatycznych do informowania systemów o intencjach ruchu załogowego (narzędzie dla użytkowników przestrzeni
• wdrożenie rozwiązań DTM (zarządzania ruchem dronów w dedykowanym wyodrębnionym obszarze powietrznym) dla lotów autonomicznych w kolejnych obszarach, w oparciu o wdrażane już usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa DTM Autonomia
• rozwinięcie usługi „Ocena ryzyka lotów BSP – e-SORA,– która sprowadza się do pozyskania i przetwarzania danych o ruchu naziemnym wykorzystywanych w ocenie ryzyka BSP

W tej części projektu zakłada się też wprowadzenie rozwiązań technologicznych wspierających świadomość użytkowników przestrzeni w zakresie bezpiecznego jej wykorzystania oraz zapewniających taktyczną (on-line) niewerbalną koordynację - komunikację pilotów BSP z zarządcami określonej strefy. Planowane jest wytworzenie i rozwój aplikacji mobilnej, która będzie realizowała te funkcje. Jej stały rozwój pozwoli na dynamiczne reagowanie i dostosowywanie funkcjonalności do potrzeb rynku co z kolei pozwoli na najwyższy możliwy poziom obsługi operacji BSP. Do końca trzeciego kwartału 2026 roku mają powstać trzy centra kompetencji w zakresie BSP oraz centrum monitorowania. Do tego czasu ma także zakończyć się także wdrożenie 10 projektów dotyczących lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP.

Finansowanie z KPO zakłada także zbudowanie do 2026 roku Parku Technologicznego dla dronów w Poznaniu, wraz z budową i wyposażeniem laboratorium NaviLab oraz budową kompleksowego obszaru testowego z lotniskiem testowym NaviSpot.

Celem projektu jest budowa zespołu ekspertów R&D, opracowanie modelowej infrastruktury naziemnej w Kąkolewie (poligon doświadczalny) oraz budowa obszaru testowego pomiędzy lotniskiem w Kąkolewie, a Ośrodkiem Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP w Wysogotowie, służącego opracowywaniu standardów urządzeń teleinformatycznych (naziemnych i mobilnych), montowanych na bezzałogowych statkach powietrznych. Podobne projekty realizują już inne europejskie kraje. To np. SkyGate we włoskim Turynie, Eurocontrolowskie Experimental Centre (EEC) w Brétigny we Francja czy hiszpański BCN Drone Center w Barcelonie. Budowa Parku Technologicznego dla Dronów będzie opierać się na wykorzystaniu nowego Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP w Poznaniu, co pozwoli na unikalną kombinację dostępnych obiektów i infrastruktury oraz zasobów ludzkich w jednym obiekcie. W zapasowym ośrodku kierowania ruchem lotniczym w Poznaniu zostanie także ulokowane Centrum Koordynacji Zarządzania przestrzenią powietrzną małej wysokości dla realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną zdrowia. Opracowane w ramach projektu (część teleinformatyczna) rozwiązanie systemowe (duża moc obliczeniowa i zaawansowane algorytmy wyznaczania tras i unikania kolizji, a także przekraczania stref poziomych) mają umożliwić wykonywanie lotów automatycznych i autonomicznych służb publicznych na szeroką skalę w mieście. Kluczowym elementem będzie zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych instytucji i służb oraz wypracowanie niezbędnych dodatkowych funkcjonalności przy zachowaniu spójności koncepcji zarzadzania lotów BSP w Polsce biorąc pod uwagę wdrożony w Polsce systemu do koordynacji lotów PansaUTM oraz moduły i usługi wypracowywane już w ramach unijnego programu Polska Cyfrowa.

W rezultacie powstanie „inteligentne” centrum monitorowania i dowodzenia oraz kontroli BSP dla służb porządku publicznego oparte o wielowarstwowy model zarządzania przestrzenią powietrzną małej wysokości dla rozproszonego zarządzania ruchem BSP dla podmiotów realizujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną zdrowia. Zostanie także opracowane narzędzie do zarządzania trasami i antykolizyjnością o wysokich zdolnościach obliczeniowych i wydawania komend w czasie rzeczywistym. Projekt przewiduje także pilotaże systemów autonomicznych i automatycznych do działań w operacjach połączonych w mieście i współdziałanie w jednej ograniczonej przestrzeni działań.

Cyfryzacja procesów związana z zastosowaniem BSP ma przyczynić się do obniżenia wykorzystania pojazdów o napędzie konwencjonalnym. W znacznym stopniu ograniczy emisję gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji. Ze względu na przewidziane uczestnictwo w projekcie GiOŚ i Służby Leśnej projekt wpłynie na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie nowych narzędzi nadzoru i gospodarowania.

Harmonogram realizacji komponentu A zakłada, że do końca 2022 roku wejdzie w życie ustawa w zakresie wsparcia mobilności bezzałogowej oraz zostanie przyjęty kompleksowy program rozwoju BSP. Odpowiedzialność za realizację spoczywa na dwóch resortach: MRPiT oraz MI.
Tagi
drony pażp

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy