ULC: W I półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 7 proc.

18 listopada 2019 09:00
W pierwszym półroczu 2019 r. liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła o 7 proc. - wynika z raportu ULC. Polska dynamiką wciąż przewyższa europejską średnią, choć widać, że wzrosty wyhamowały.
Reklama
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy w 2019 r. polskie lotniska obsłużyły prawie 22,3 mln pasażerów, co stanowi 7-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. W latach 2017/18 dynamika liczby pasażerów była wyższa i wynosiła 16 proc. Łączna podaż wzrosła o 5 proc., podczas gdy średnie wypełnienie (LF) samolotów wzrosło o 1,8 p.p. do poziomu 83 proc., z czego tylko w drugim kwartale wyniosło 88 proc. - wzrost o 2,7 p.p.

W ciągu pierwszego półrocza linie lotnicze wykonały 188 tys. operacji lotniczych, co stanowi wzrost o 5 proc. W latach 2017/18 dynamika ta wyniosła 12,5 proc.

O 5,8 proc. do 57 tys. ton wzrosła liczba przewiezionego frachtu "on board". Najpopularniejszymi kierunkami eksportowymi były Niemcy, Stany Zjednoczone i Katar, natomiast największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku Estonii, Iraku (nowy kierunek) oraz Singapuru. W tej kategorii liderem był LOT, który przewiózł 19 tys. ton w półroczu. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy DHL i UPS, który zanotował najwyższy procentowy wzrost.

Liderem cargo w Polsce było bez zmian Lotnisko Chopina, które obsłużyło ponad 44 tys. ton (wzrost o 3,7 proc.), co stanowi 78 proc. całego frachtu w Polsce. Na drugim miejscu znajdowało się lotnisko w Katowicach (wzrost o 5,4 proc.), które wysłało 8,3 tys. ton, zaś na trzecim Gdańsk (14,6 proc. wzrostu) i 3,3 tys. ton.


Dynamika liczby pasażerów spada podobnie jak dynamika oferowania, o czym pisaliśmy już w poprzednich raportach. ULC zwraca uwagę, że miały na to wpływ spadki w ruchu czarterowym i problemy operacyjne przewoźników m.in. w związku z globalnym uziemieniem boeingów 737 MAX.

Wzrosty ruchu lotniczego w Polsce wciąż przewyższają średnią europejską - w pierwszym półroczu o 3,1 p.p. (według danych ACI Europe). Porty regionalne obsługujące poniżej 5 mln pasażerów osiągają dynamikę wyższą o 1,4 p.p.

W całym kraju liderem wzrostów był Wrocław, który w pierwszej połowie 2019 roku odnotowało wzrost ilościowy o 146 tys. pasażerów, co dało 10-proc. wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku. Następny był Gdańsk, który obsłużył w pierwszej połowie 2019 roku o ponad 136 tys. pasażerów więcej (wzrost o 6 proc.) niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Kolejny pod względem wzrostów w pierwszym półroczu roku 2019 roku był Modlin z wynikiem z 5-proc. wzrostem. Spadki w pierwszej połowie roku 2019 odnotowały porty lotnicze w Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, a także w Zielonej Górze. Lotnisko Chopina zanotowało 2,1-proc. wzrost, natomiast w stolicy Małopolski dynamika wyniosła 5,8 proc.

W pierwszej połowie 2019 roku, na lotniskach regionalnych nastąpił 13-proc. wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez linie sieciowe. Nieznaczny wzrost na lotniskach regionalnych odnotowali z kolei przewoźnicy czarterowi – 2 proc., ale już w drugim kwartale wystąpił w tej kategorii spadek o 1 proc.

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszej połowie 2019 roku spadek liczby pasażerów o 4 proc., a w drugim kwartale 2019 roku już - 7 proc. spadek. Mniejszą liczbę pasażerów zanotowały porty w Lublinie, Szczecinie i Zielonej Górze.

Lotnisko Chopina odnotowało w pierwszej połowie 2019 roku, 7-proc. wzrost ruchu pasażerskiego regularnego. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 1,3 p.p. wyższa w stosunku do porównywalnych portów w Europie. Do tego wyniku przyczynił się ruch regularny - 10-proc. wzrost, natomiast ruch czarterowy odnotował znaczne spadki -29 proc. w półroczu.

Wpływ na wzrosty mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi - wzrost liczby pasażerów o 11 proc. Przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym półroczu wykazali ruch na tym samym poziomie. Przewoźnicy czarterowi natomiast odnotowali spadek o 6 proc. Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszej połowie 2019 roku zanotował LOT (dodatkowe 594 tys. pasażerów). Duże wzrosty odnotowały również Enter Air, easyJet i Qatar Airways. Spadek przewozów w pierwszej połowie 2019 roku odnotował np. Vueling Airlines.

W pierwszej połowie 2019 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował 7,7-proc. dynamikę, czyli o 2,3 p.p. więcej niż średnia portów ACI. Liczba operacji w pierwszym półroczu wzrosła o 6 proc. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym przyczyniły się przewozy regularne - wzrost o 1,535 mln pasażerów, natomiast w przewozach czarterowych odnotowano spadki - o 80 tys. pasażerów.

Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje Ryanair, który odnotował obsłużył o 297 tys. pasażerów w pierwszym półroczu. Większe wzrosty odnotował jednak LOT - o 555 tys. pasażerów. Na trzecim miejscu w skali półrocza był Enter Air - wzrost o 241 tys. pasażerów.

Średnia wielkość samolotów zwiększyła się o dwa miejsca w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku. Oferowanie w pierwszym półroczu wzrosło o 5 proc. Średnie wypełnienie wyniosło 86 proc., co oznacza wzrost o 1,5 p.p.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych kształtowała się na wyższym poziomie niż w portach ACI Europe – wzrost o 4 proc, co stanowi 3,6 p.p. różnicy w stosunku do porów ACI. Liczba tych operacji w półroczu wzrosła o 2 proc.

Średnia wielkość samolotów w pierwszej połowie 2019 roku wzrosła o 1 miejsce w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Średnie obłożenie samolotów wyniosło 76 proc., co oznacza wzrost w wysokości 2,4 p.p.

Przewoźnicy niskokosztowi posiadali 60 proc. udziałów w międzynarodowym rynku przewozów regularnych, zaś sieciowi - 38 proc.

W pierwszej połowie 2019 roku najdynamiczniej rozwijali się przewoźnicy sieciowi, którzy odnotowali 12-proc. wzrost liczby pasażerów w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku, a następnie przewoźnicy niskokosztowi (wzrost o 6 proc.). Przewoźnicy czarterowi z kolei odnotowali spadek w wysokości 1 proc. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o prawie 2 p.p.), natomiast spadł dla pozostałych grup przewoźników.

Największy, tj. 26,1-proc. udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był LOT, a trzecim Wizz Air. Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty na rynku znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi, jak i czarterowi. Największy przyrost w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku miał LOT (o 702 tys. pasażerów), a następnie Enter Air (o 240 tys.) i Ryanair (o 222 tys.). W dalszej kolejności wysokie przyrosty ruchu odnotowały także Ryanair Sun, easyJet i Lufthansa. Największe spadki wystąpiły w przypadku linii Smartwings i Vueling Airlines.

Liderem wśród przewoźników budżetowych w pierwszej połowie 2019 r. pozostaje Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w półroczu ponad 5,820 mln pasażerów, co daje 4-proc. wzrost. Drugi największy przewoźnik niskokosztowy - Wizz Air, przewiózł ponad 4,2 mln pasażerów w pierwszej połowie 2019 roku i odnotował 1-proc. wzrost. W całym półroczu wysoki wzrost odnotował również easyJet, przewoźnik miał również trzeci wynik w drugim kwartale 2019 r.

W przypadku linii tradycyjnych, w pierwszej połowie 2019 roku najwięcej pasażerów przewiózł LOT - 5,5 mln osób. Przewoźnik odnotował największy wzrost ilościowy - 702 tys. pasażerów w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Drugi największy ilościowy przyrost przewozów w pierwszej połowie roku 2019 miała Lufthansa, a następnie KLM. Największe ilościowe spadki w całym półroczu 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, odnotowały Adria Airways (przestały latać do Polski), Brussels Airlines i Ural Airlines (przestały latać do Polski). Współczynnik średniego wypełnienia pokładowego przewoźników niskokosztowych wzrósł o 2,5 p.p., podczas gdy dla linii tradycyjnych wzrósł o 0,9 p.p.

Na podstawie danych z programu OAG Schedules Analyser oraz statystyk ULC obliczyliśmy dynamiki ruchu pasażerskiego oraz oferowania dla 25 najpopularniejszych kierunków międzynarodowych regularnych z Polski (w podziale na kraje). Przygotowanie podobnych statystyk dla rynku pasażerskiego w Polsce (w podziale na lotniska i linie) nie było możliwe, gdyż ULC podwójnie liczy pasażerów na trasach krajowych.

Piotr Golianek (na podstawie danych OAG Schedules Analyser i ULC)

W pierwszym kwartale 2019 r. bez zmian najpopularniejszym kierunkiem była Wielka Brytania, do której podróżowało 1,87 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 4,2 proc. Średnie wypełnienie wyniosło 87,5 proc. i było wyższe o 2 p.p. Wzrost liczby pasażerów był wyższy niż prawie 2-proc. wzrost oferowania. Wysokie wypełnienie samolotów i rosnący ruch to głównie zasługa przewoźników budżetowych obsługujących rynek emigracyjno-pracowniczy. Średnie wypełnienie dla wszystkich regularnych połączeń międzynarodowych w Polsce w pierwszym kwartale br. wyniosło 74,9 proc. Było zatem wyższe o 1,8 p.p., podczas gdy oferowanie na tych trasach wzrosło o 5,1 proc.

Wysokie wzrosty liczby pasażerów zanotowano w przypadku Ukrainy, Austrii oraz Kataru. Duże spadki z kolei odnotowano dla Portugalii, Litwy i Szwecji. Najwyższym wypełnieniem mogą poszczycić się trasy do Irlandii i Hiszpanii. Najwyższy wzrost poziomu wypełnienia odnotowano w przypadku Austrii i Hiszpanii, zaś spadek dla Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Duże wzrosty oferowania wygenerowały trasy na Ukrainę, do Austrii, Kataru, ZEA i na Węgry. Spadki z kolei zaliczyła m.in. Portugalia, Litwa i Hiszpania. Dla większości krajów wzrost liczby pasażerów był wyższy niż wzrost oferowania. Odwrotną sytuację zanotowano w przypadku m.in. Kataru, Węgier i ZEA.

Ogółem poziom wypełnienia samolotów jest wyższy do krajów z przeważającym ruchem emigracyjno-pracowniczym lub turystycznym i niższy dla krajów tranzytowych z przewagą ruchu wysokopłatnego. Ponadto rynki z bogatszą ofertą linii budżetowych cechują się wyższym obłożeniem połączeń lotniczych, gdyż tani przewoźnicy posiadają wyższy średni LF niż linie tradycyjne.

Piotr Golianek (na podstawie danych OAG Schedules Analyser i ULC)

W drugim kwartale br. najpopularniejsza była bez zmian Wielka Brytania, uwagę zwraca nieco wyższy współczynnik wypełnienia niż w pierwszym kwartale. Wśród pierwszych 25. krajów pojawiła się Gruzja, zaś zniknął Katar. Wyższe miejsca zajmowały kraje stricte wycieczkowe jak np. Grecja czy Portugalia, co jest związane z większym ruchem turystycznym w tej części roku. Współczynnik wypełnienia dla wszystkich tras również jest wyższy i wynosi 88,7 proc., co oznacza wzrost o 4,1 p.p. w stosunku do II kwartału 2018 r., podczas gdy oferowanie wzrosło o 4,9 proc.

Podobnie jak w poprzednim kwartale duże wzrosty ruchu pasażerskiego odnotowano na Ukrainie, a także w Austrii, Gruzji, Finlandii i Turcji. Wysokie wzrosty współczynnika wypełnienia odnotowano w przypadku Holandii i Grecji, zaś spadki dla Izraela i Czech. W większości przypadków wzrost liczby pasażerów wyprzedzał wzrost oferowania, szczególnie w przypadku Grecji, Austrii i Ukrainy. Spadki natomiast odnotowano dla Czech, Irlandii i Norwegii.

Ze względu, że pierwszy kwartał przypada w większości na sezon zimowy, a drugi przypada na sezon letni oraz początek wakacyjnego szczytu letniego, zauważalne jest wyższe wypełnienie samolotów oraz "awans" krajów nastawionych na ruch turystyczny.

fot. mat. prasowe


Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy