Na Górnym Śląsku powstanie Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

13 września 2018 09:50
Podczas kongresu Impact mobility’18 rEVolution w Katowicach, zostało podpisane porozumienie o uruchomieniu Programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), który będzie skoncentrowany na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Reklama
Podczas wspólnej konferencji prasowej, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaja Wilda, prezesi instytucji będących inicjatorami projektu - Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podpisali porozumienie w sprawie utworzenia CEED. Partnerami inicjatywy są Grupa JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa), Polski Fundusz Rozwoju, Instytut Lotnictwa oraz spółki Hawk-E i DroneRadar.

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów to pionierska inicjatywa, której celem jest integracja środowiska bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Dzięki CEDD możliwa ma być skoordynowana współpraca pomiędzy podmiotami skupionymi wokół technologii bezzałogowych i autonomicznych, producentami, usługodawcami, usługobiorcami oraz instytucjami stanowiącymi prawo - nad nową gałęzią polskiej gospodarki, tzw. U-space (UAV Space, tj. Unmanned Aerial Vehicles Space - przestrzeń dla bezzałogowych statków powietrznych).


W pierwszym etapie funkcjonowania, CEED pozwoli na integrację środowiska bezzałogowych statków powietrznych na obszarze testowym obejmującym Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Podmioty skupione wokół technologii bezzałogowych i autonomicznych, będą wspólnie realizować różnorakie programy pilotażowe BSP, z których część zostanie wdrożona w samorządach, przemyśle, rolnictwie, ochronie środowiska (np. do walki ze smogiem) czy w transporcie. CEDD jest pierwszą w Polsce platformą wymiany wiedzy oraz wsparcia dla pozyskiwania i rozwoju rozwiązań technologicznych, a także płaszczyzną komunikacji i współpracy różnych interesariuszy w sektorze BSP.

- Niewykorzystywana dotąd dla gospodarki przestrzeń niskich wysokości staje się dzięki postępowi technicznemu polem rozwojowym dla infrastruktury przyszłości: zintegrowanej, dobrze zaplanowanej, wykorzystującej automatyzację i autonomię. Będzie stymulowała rozwój gospodarczy i odpowiadała na zmieniające się potrzeby gospodarki i obywateli. Rozwój lotnictwa bezzałogowego to szansa dla Polski i całego regionu, którą chcemy wykorzystać. Dlatego tworzenie odpowiednich warunków dla włączania dronów do ekosystemu komunikacyjnego i rozsądne planowanie w tej dziedzinie we współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym obywatelami, jest nas priorytetem. To zadanie, którego realizacji ma służyć Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów – powiedział na konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild.


Zaangażowanie regulatora rynku lotniczego (ULC) oraz zarządcy przestrzeni powietrznej (PAŻP) ma zapewnić bezpieczeństwo prawne i operacyjne działań oraz współpracę z rynkiem w celu systematycznego eliminowania barier dla zastosowanych rozwiązań. Kluczowe dla projektu ma być stworzenie infrastruktury lotniczej i teleinformatycznej zapewniającej bezpieczne i efektywne wykorzystywanie przestrzeni niskich wysokości (tj. do 150 m) przez bezzałogowy ruch lotniczy. Ma się ona w przyszłości stać fundamentem środowiska U-space, pozwalającego na automatyczne, a w dalszej przyszłości autonomiczne loty dronów dla celów komercyjnych.

- Cieszę się, że Demonstrator powstanie na Śląsku, regionie, który promuje innowacyjność i nowe technologie. Dzięki CEDD „Silesia” będziemy mogli przetestować systemy dronowe zarówno w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych, jak również w rzeczywistych warunkach miejskich - powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zrzesza 41 gmin w regionie.

Polska to jeden z pierwszych krajów w Europie, w którym powstaje tak profesjonalne środowisko do testowania usług oraz technologii bezzałogowych. Czas pokaże, czy program CEED faktycznie, pozytywnie wpłynie na integrację środowiska bezzałogowych statków powietrznych w Polsce i w regionie.

Fot. Pixabay

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy