Lufthansa Group: I kw. 2024 r. naznaczony strajkami

1 maja 2024 09:15
Lufthansa Group opublikowała raport finansowy i operacyjny za I kw. 2024 r. Strajki odbiły się negatywnie na wynikach holdingu.
Reklama
W I kw. 2024 r. przychody Lufthansa Group (LHG) wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. o 5 proc. i wyniosły 7,4 mld euro. Liczba pasażerów przewiezionych w początkowym kwartale roku osiągnęła poziom 24 mln. Porównywalny wynik przed opodatkowaniem (EBIT) zamknął się stratą w wysokości 849 mln euro. LHG szacuje, że przez strajki wynik jest słabszy o 350 mln euro. Koszty jednostkowe, po wyłączeniu skutków strajków, były niższe niż w I kw. ub.r.


- Mamy już za sobą I kw. 2024 r., na który w dużej mierze wpłynęły strajki, i znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym. Z większością naszych pracowników osiągnęliśmy długoterminowe porozumienia płacowe. Oznacza to pewność i przejrzystość planowania na nadchodzące lata. W sezonie Lato '24 nadal obserwujemy silny popyt, który jest nawet wyższy niż w zeszłym roku. Dlatego stale poszerzamy naszą ofertę, szczególnie na trasach długodystansowych. Jedno jest już pewne i jasne: to będzie kolejne bardzo dobre lato. Jestem szczególnie zadowolony, że nadal obserwujemy pozytywny trend nie tylko wśród osób podróżujących w celach wypoczynkowych, ale także biznesowych. Obecnie całą naszą energię poświęcamy dalszemu poszerzaniu naszej oferty dla klientów premium oraz zapewnianiu punktualności i niezawodności operacji lotniczych
- powiedział Carsten Spohr, prezes zarządu LHG.

Nienajlepsze wyniki finansowe LHG w I kw. 2024 r., poza strajkami, są spowodowane słabszym rezultatem Lufthansa Cargo. Ten segment holdingu w ostatnich latach spisywał się znakomicie, ale obecnie branża logistyczna wróciła do normalności po wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Porównywalna marża EBIT była ujemna i spadła do 11,5 proc., czyli pogorszyła się o 7,6 punktu proc.

Liczba pasażerów LHG w I kw. br. wzrosła o 12 proc. Linie należące do Grupy (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa i SWISS) przewiozły łącznie 24 mln pasażerów. Oferowania wzrosło o 12 proc., pomimo anulacji lotów związanych ze strajkiami. Stanowiło to 84 proc. fotelo-kilometrów (ASK) w porównaniu z I kw. przedkryzysowego roku 2019, ale jednak o ok. 5 punktów proc. mniej niż pierwotnie planowano. Współczynnik załadowania (PLF) wyniósł 79,7 proc. i utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie.

Przychody segmentu pasażerskich linii lotniczych LHG wzrosły w I kw. o 7 proc. do 5,6 mld euro. Porównywalny EBIT zamknął się stratą w wysokości 918 mln euro, czyli o 416 mln euro gorszą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tej części holdingu strajki obniżyły wynik o ok. 300 mln euro.


Przychody jednostkowe LHG (RASK) spadły o 6,3 proc. w porównaniu z I kw. 2023 r., na co wpływ miały również niższe przychody z przewozów towarowych i znacznie wyższe wypłaty odszkodowań dla pasażerów w związku ze strajkami. Z kolei koszty jednostkowe (CASK) wzrosły w wyniku strajków o 2,9 proc. Jednak po korekcie, odejmującej skutki strajków, były one o 1,8 proc. niższe niż w I kw. u.br. i to pomimo wyższych wydatków na wynagrodzenia i konserwację floty.

Ze względu na wysokie straty największego przewoźnika w grupie tj. Lufthansy, które wyniosły w I kw. br. 640 mln euro, niemiecka linia podjęła działania mające na celu wzmocnienie wyniku finansowego. Planowane jest między innymi obniżenie kosztów operacyjnych, wstrzymanie nowych projektów i ocena zapotrzebowania na dodatkowy personel w obszarach administracyjnych.

Z kolei dzięki popytowi na usługi serwisowe, naprawcze i remontowe przychody Lufthansa Technik wzrosły o 15 proc. do 1,8 mld euro. Jednak porównywalny EBIT spadł o 14 proc., do 116 mln euro ze względu na strajki, których ujemne skutki wyceniono na ok. 25 mln euro.

W segmencie logistycznym tzn. przewozów towarowych oferowanie wzrosło o 7 proc. Powiększyły się też przychody i to o 10 proc. Lufthansa Cargo poniosła stratę (porównywalny EBIT) w wysokości 22 mln euro. Po uwzględnieniu kosztów strajków w wysokości 25 mln euro wynik kwartalny pozostał na niewielkim plusie.

Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom rezerwacji, pomimo ujemnego wyniku operacyjnego, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły ok. 1,3 mld euro. Kwota inwestycji netto wynosząca 940 mln euro była o ok. 10 proc. niższa niż w poprzednim roku. Porównywalne przepływy pieniężne holdingu wyniosły 305 mln euro.


W pierwszym kwartale 2024 r. grupa dodatkowo wzmocniła swój bilans. Dług netto spadł do 5,5 mld euro ze względu na dodatnie wolne przepływy pieniężne. Zobowiązania emerytalne netto spadły do 2,4 mld euro ze względu na wyższą stopę dyskontową. Na koniec marca 2024 r. spółka dysponowała płynnością na poziomie 10,8 mld euro. Po podwyższeniu oceny przez Moody's w I kw. br. LHG jest obecnie jedyną europejską sieciową linią lotniczą, która uzyskała spójną ocenę inwestycyjną od wszystkich czterech agencji ratingowych.
- Nie możemy być zadowoleni z wyniku operacyjnego za I kw. zważywszy kwotę ponad 350 mln euro, która obciążyła nasz rezultat z powodu różnych strajków. Niemniej przepływy pieniężne były dodatnie dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na podróże lotnicze. Ztcyhc względów będziemy w stanie jeszcze bardziej wzmocnić nasz bilans. W nadchodzących miesiącach będziemy intensywnie pracować nad zrekompensowaniem skutków rosnących kosztów. Podjęliśmy w tym celu dodatkowe działania, szczególnie w Lufthansie, na którą istotny wpływ mają rosnące koszty personelu. Dlatego jestem przekonany, że uda nam się osiągnąć stabilny wzrost kosztów jednostkowych w całym roku po korekcie uwzględniającej wpływ strajków w I kw.
- stwierdził Remco Steenbergen, dyrektor finansowy LHG.

Rezerwacje na sezon Lato '24 wzrosły o 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalny popyt na podróże lotnicze pozostaje silny, szczególnie ze strony klientów podróżujących prywatnie. Firma spodziewa się kolejnego bardzo dobrego lata. Nigdy wcześniej linie lotnicze LHG nie obsługiwały tak wielu wakacyjnych kierunków jak w tym roku. Najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi w 2024 r. są ponownie porty w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Grecji, a w przypadku podróży długodystansowych miasta w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Afryce Południowej.

Oprócz bardzo dobrego popytu na podróże prywatne, trend w segmencie podróży służbowych jest również pozytywny. Dotyczy to w szczególności lotów długodystansowych, na których LHG stale poszerza swoją ofertę. Oprócz tradycyjnie silnych tras do Ameryki Północnej, w tym roku rośnie popyt ze strony osób podróżujących służbowo na trasach do Indii i Japonii.


W II kw. br. LHG planuje zwiększyć zdolność przewozową do ok. 92 proc. poziomu sprzed koronakryzysu. Wzrost będzie zatem niższy niż pierwotnie planowano ze względu na dalsze inwestycje w stabilność operacyjną i opóźnienia w dostawach samolotów. Spółka spodziewa się spadku przychodów jednostkowych (RASK) na poziome nieprzekraczającym 10 proc. Jest to konsekwencja niechęci klientów do dokonywali rezerwacji na kwiecień i w mniejszym stopniu także na maj w okresie sporów płacowych, które zostały już zakończone.

Oczekuje się, że koszty jednostkowe (CASK) w II kw. wzrosną w niskim, jednocyfrowym przedziale procentowym. Porównywalny EBIT w tym okresie będzie zatem nadal niższy niż w roku poprzednim. W pierwszym półroczu LHG spodziewa się osiągnąć poziom oferowania na poziomie około 92 proc. wartości sprzed kryzysu w 2019 r. W III kw. br. oferowanie ma wzrosnąć do ponad 95 proc. poziomu sprzed pandemii COVID-19. Na podstawie napływających rezerwacji linie lotnicze grupy spodziewają się, że w III kw. przychody jednostkowe (RASK) będą wyższe niż w roku poprzednim. W drugiej połowie roku oczekuje się, że wynik operacyjny holdingu będzie wyższy niż w 2023 r.

Zgodnie z ogłoszeniem 15 kwietnia br., LHG oczekuje, że porównywalny EBIT za cały rok wyniesie około 2,2 mld euro. W przypadku segmentu pasażerskich linii lotniczych na cały rok spodziewany jest spadek przychodów jednostkowych (RASK) oraz wzrost kosztów jednostkowych (CASK). Po wyłączeniu skutków strajków w I kw. br. oczekuje się, że koszty jednostkowe (CASK) pozostaną stabilne. LHG spodziewa się, że porównywalne przepływy pieniężne wyniosą co najmniej 1 mld euro.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy