Ryanair: 1,43 mld euro zysku za rok obrotowy 2023

22 maja 2023 12:30
Ryanair Holdings opublikował wyniki za I kw. br. i cały rok księgowy 2023. Pozytywny wynik jest efektem silnego wzrostu ruchu pasażerskiego i zawarcia korzystnych umów zabezpieczających fluktuację cen paliwa lotniczego.
Reklama
Ryanair Holdings odnotował stratę w czwartym kwartale w wysokości 154 mln euro, ale całoroczny zysk netto wyniósł 1,43 mld euro, w porównaniu ze stratą w poprzednim roku księgowym w wysokości 355 mln euro. Znaczna poprawa rezultatu nastąpiła, ze względu na silne ożywienie ruchu, wyższe taryfy, niskie koszty podstawowe i korzystne umowy zabezpieczające fluktuację cen paliwa.


W roku księgowym 2023, który trwał od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 20203 r.:
• Ruch wzrósł o 74 proc. do 168,6 mln (tj. o 13% w stosunku do ruchu w roku finansowym 2020).
• Taryfy były wyższe o 10 proc. w stosunku do poziomów sprzed COVID-19.
• Jednostkowe koszty z wyłączeniem paliwa spadły do 31 euro.
• Flota powiększyła się o 98 samolotów B737 MAX i osiągnęła na dzień 31 marca br. 537 maszyn.
• Paliwo na rok finansowy 2024 zostało zabezpieczone w 85 proc. na kwotę 89 mld dolarów amerykańskich
• Utworzono 5 nowych baz i otworzono ok. 300 nowych tras.
• 28 miesięcy wcześniej niż zakładano przywrócono wysokość płac sprzed pandemii na mocy porozumienia dla prawie wszystkich załóg.
• Nastąpił silny wzrost udziałów w rynkach we Włoszech, Polsce, Irlandii, Hiszpanii i całej Europie.
• Mocny bilans z niewielką ilością gotówki netto na koniec roku z powodu opóźnień w dostawach Boeinga.
• Zamówiono 300 boeingów B737 MAX-10 (podpisane) w celu odnowienia floty i zwiększenia ruchu do 300 mln rocznie na koniec roku finansowego 2034.


W trakcie swojego wystąpienie dla prasy i analityków Michael O’Leary, prezes holding Ryanair przekazał następujące informacje. Pasażerowie, którzy przesiadają się do Ryanair (z tradycyjnych linii lotniczych Unii Europejskiej (UE), mogą zmniejszyć emisje nawet o 50 proc. w jednym locie. W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy znaczne postępy, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Liczba naszych nowych, paliwooszczędnych samolotów B737 (4 proc. więcej miejsc, ale o 16 proc. mniejsze zuzycie paliwa) wzrosła do 98 samolotów na koniec roku. Ciężko pracujemy, aby osiągnąć ambitne cele w roku 2030, polegające na zasilaniu 12,5 proc. rejsów Ryanaira zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF). Niedawno rozszerzyliśmy współpracę z Neste (Schiphol), OMV (Austria, Niemcy i Europa Środkowo-Wschodnia) oraz Shell (w Londynie i Dublinie), ogłaszając wieloletnie porozumienie z Repsol dotyczące zaopatrzenia baz Ryanair w Hiszpanii. Poprzez stowarzyszenie A4E i UE prowadzimy kampanię na rzecz przyspieszenia reformy europejskiego systemy kontroli ruchu lotniczego (ATC) w celu wyeliminowania możliwych do uniknięcia odwołań i opóźnień lotów, co znacznie obniży zużycie paliwa i emisję CO2. Wzywamy wszystkich konsumentów z UE do podpisania naszej petycji „Chroń przeloty” na stronie www.ryanair.com.

Zaangażowanie Ryanaira w utrzymanie miejsc pracy i kompetencji pracowników przez dwuletni kryzys COVID-19, przy wsparciu rządów i tymczasowych umowach o obniżeniu wynagrodzeń ze związkami zawodowymi (teraz przywrócone, ponad dwa lata wcześniej niż planowano), zmaksymalizowały bezpieczeństwo miejsc pracy naszej załogi, podczas gdy nasi konkurenci zlikwidowali tysiące miejsc pracy. Oznaczało to również, że Ryanair miał cały personel do obsługi rozkładu w lecie 2022 r., podczas gdy wielu konkurentów anulowało rejsy (często w krótkim terminie) w obliczu poważnych niedoborów personelu. Po dobrych wynikach pierwszego półrocza Ryanair w pełni przywrócił wysokość płac sprzed pandemii (około 28 miesięcy wcześniej) dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymi w sprawie nowych długoterminowych wieloletnich umów płacowych. Gdy Ryanair zwiększyruch do 225 mln rocznie do roku obrachunkowego 2026 i do 300 mln do 2034 r., nasza Grupa stworzy ponad 10 tys. nowych miejsc pracy dla wysoko opłacanych pilotów, personelu pokładowego i inżynierów. W ciągu ostatniego roku zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy ponad 3 tys. nowych członków załóg (w tym 1 tys. nowych pierwszych oficerów). Grupa otworzyła nowe zakłady inżynieryjne w Bergamo (Włochy), Malcie, Kownie (Litwa) i Shannon (Irlandia), a ostatnio ogłosiła powstanie nowego centrum obsługi technicznej w Dublinie o wartości 40 mln euro (tworzącego ponad 200 miejsc pracy dla inżynierów). Te nowe obiekty i rozwój floty umożliwiają nam tworzenie stanowisk dla nowych pilotów i staży dla absolwentów szkół, wprowadzając kolejne pokolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do branży lotniczej. Ryanair Labs aktywnie rekrutuje specjalistów IT, którzy dołączą do naszych jednostek w Dublinie, Madrycie, Porto i Wrocławiu.


Udziały Ryanaira wzrosły na większości rynków UE, ponieważ w roku księgowym 2023 osiągnęliśmy 116 proc. naszej zdolności przewozowej sprzed koronakryzysu. Najbardziej znaczące wzrosty odnotowano we Włoszech (z 27 proc. do 40), Polsce (z 26 proc. do 36) i Irlandii (49 proc. do 58). Tego lata będziemy realizować nasz największy w historii program rozkładowy lotów (prawie 2,5 tys. tras z ponad 3 tys. lotów dziennie), wykorzystując powrót ruchu i wieloletnie umowy wynegocjowane przez nasze zespoły ds. nowych połączeń. Bookingi i taryfy lotnicze do sezon letni 2023 r. są obecnie wysokie i nadal zachęcamy wszystkich klientów do wcześniejszej rezerwacji, aby uniknąć wzrostu cen. Spodziewamy się, że europejskie linie lotnicze będą nadal konsolidować się w ciągu najbliższych dwóch lat i wydaje się prawdopodobne, że będą prowadzić zdyscyplinowaną politykę oferowania. Duże zaległości w dostawach samolotów prawdopodobnie będą ograniczać wzrost zdolności przewozowych w Europie przez co najmniej cztery kolejne lata, co jest bardzo korzystne dla Ryanaira, który obierze w ciągu najbliższych trzech lat 110 boeingów B737 MAX. Nasza rosnąca przewaga kosztu jednostkowego nad wszystkimi konkurentami, nasze umowy zabezpieczające ceny paliwa, dobry bilans i nasz portfel zamówień na bardzo tanie samoloty, a także nasza sprawdzona odporność operacyjna stwarzają ogromne możliwości wzrostu dla Ryanaira w nadchodzących latach.

Przychody i koszty. Planowane przychody na rok 2023 wzrosły o ponad 160 proc. do 6,93 mld euro. Po rozczarowującym I kw., (kiedy inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. poważnie wpłynęła na ruch), duży popyt na podróże przez pozostałą część roku spowodował wzrost ruchu o 74 proc. przy wyższych taryfach (+10 proc. w porównaniu z okresem sprzed COVID-19). Sprzedaż usług dodatkowych zapewniła solidne wyniki, generując prawie 23 euro na pasażera (3,84 mld euro). Całkowite przychody w roku finansowym 2023 wzrosły o 124 proc. do 10,78 mld euro. Całkowite koszty operacyjne wzrosły o 75 proc. do 9,20 mld euro, co było spowodowane wyższymi kosztami paliwa (+113% do 3,90 mld euro, zrekompensowane korzystnymi umowami zabezpieczającymi ceny paliwa i mniejszym jego zużyciem), przywróceniem wynagrodzeń załogi i wzrost ruchu o 74 proc.. Koszty operacyjne bez paliwa wzrosły o 54 proc., czyli znacznie poniżej wzrostu ruchu, a koszty jednostkowe (bez paliwa) wyniosły zaledwie 31 euro, ponieważ przewaga kosztowa Ryanaira nad wszystkimi innymi konkurentami z UE znacznie się zwiększyła. Umowy zabezpieczające ceny paliw (ponad 80 proc. zabezpieczone na kwotę ok. 64 mld dolarów amerykańskich) znacząco przyczyniło się do ostatecznego zysku za rok obrotowy 2023, oszczędzając Grupie ponad 1,4 mld euro. Zapotrzebowanie na paliwo do silników odrzutowych na rok budżetowy 2024 jest prawie w 85 proc. zabezpieczone na poziomie ok. 89 mld dolarów amerykańskich oraz w 25 proc. na I półrocze 2025 r. Nieco ponad 90 proc. kosztów operacyjnych za rok finansowy 2024 jest również zabezpieczone od strony walutowej Nasz portfel zamówień B737 MAX jest w pełni zabezpieczony po katem róznic kursowych na poziomie 1,24 euro do dolara amerykańskiego, co jeszcze bardziej obniża koszt tych nowych samolotów w porównaniu z wieloma konkurentami, którzy są zaangażowani w drogi (i coraz droższy) leasing w celu powiększenia swojej floty.


Bilans i płynność. Nasz bilans jest jednym z najsilniejszych w branży z ratingiem kredytowym BBB+ i gotówką brutto w wysokości 4,7 mld euro na koniec roku, pomimo spłaty obligacji w wysokości 850 mln euro w marcu 2023 r. Prawie cała flota B737 Grupy jest jej własnością, a 99 proc. maszyn jest nieobciążonych, co znacznie zwiększa naszą przewagę kosztową, ponieważ stopy procentowe i koszty leasingu dla konkurentów wciąż rosną. Dzięki naszej silnemu wzrostowi rezerwacji, poprawie taryf lotniczych i opóźnieniom dostaw Boeinga, gotówka netto na dzień 31 marca br. wyniosła 0,56 mld euro (w porównaniu z zadłużeniem netto w wysokości 1,45 mld euro na dzień 31 marca 2022 r.), pomimo ponad 1,9 mld euro nakładów inwestycyjnych. W nadchodzących miesiącach spłacimy zapadającą w sierpniu obligację o wartości 750 mln euro i sfinansujemy ponad 2,6 mld euro nakładów inwestycyjnych (rok obrotowy 2024 to szczytowy rok nakładów inwestycyjnych w ramach zamówienia B737 MAX). Na początku tego miesiąca Ryanair podpisał umowę na zakup 300 nowych samolotów Boeing B737-MAX-10. samolotów (150 zamówionych i 150 opcji), która podlega zatwierdzeniu przez Walene Zgromadzenie Akcjonariuszy 14 września br. Te oszczędne samoloty mają 228 miejsc (21 proc. więcej niż B737 NG), a dostawy będą realizowane etapami w latach 2027-2033. Oczekujemy, że 50 proc. zamówienia zastąpi starsze boeingi wersji NG, a pozostała część ułatwi zdyscyplinowany wzrost ruchu do ok. 300 mln pasażerów rocznie do roku obrotowego 2034 (wzrost o 80 proc. w stosunku do ruchu w z 2023 r.). Oprócz zapewnienia znacznego wzrostu przychodów, dodatkowe oferowanie jeszcze bardziej zwiększy znaczną przewagę Ryanaira w zakresie kosztów jednostkowych nad wszystkimi europejskimi konkurencyjnymi liniami lotniczymi. Biorąc pod uwagę siłę Grupy, jej bilans, nasze dobre ratingi kredytowe i dwuletnią przerwę między dostarczeniem ostatniego B737 MAX-8 pod koniec grudnia 2024 r., a pierwszym B737 MAX-10 na początku 2027 r., przewidujemy, że nakłady inwestycyjne będą finansowane głównie z wewnętrznych zasobów.

W tym roku Ryanair ma nadzieję zwiększyć ruch do ok. 185 mln pasażerów (+10 proc.), chociaż ostatnie opóźnienia Boeinga w dostawach mogą przesunąć część tego wzrostu na okres niższej rentowności w drugim półroczu i nieznacznie zmniejszyć ten cel. Nasz rachunek za paliwo w roku budżetowym 2024 wzrośnie o ponad 1 mld euro z powodu wyższych cen ropy. Chociaż nadal cieszymy się znaczną przewagą kosztową nad konkurencyjnymi liniami lotniczymi, spodziewamy się niewielkiego wzrostu kosztów jednostkowych (bez paliwa), ponieważ przywrócenie rocznego wynagrodzenia załóg i ich większe zaangażowanie tego lata oraz zwiększone opłaty trasowe nie zostaną w pełni zrekompensowane przez dostawy nowych samolotów w I półroczu. Do tej pory popyt na Laot’23 jest solidny, a ceny biletów w szczycie sezonu są wyższe niż w ubiegłym roku. Taryfy w pierwszym kwartale (kwiecień-czerwiec 2023 r.), które wzrosły dzięki dobrym świętom wielkanocnym w kwietniu będą znacznie wyższe niż w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023, który był słaby z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Pomimo ciągłej niepewności co do terminów dostaw Boeinga, prawie 15 proc. niezabezpieczonego paliwa, ograniczonej ilości rezerwacji w drugim kwartale i braku wcześniejszych bookingów na drugie półroczu, co jest naturalne o tej porze roku, jesteśmy ostrożnie optymistyczni. Wierzymy, że przychody w roku budżetowym 2024 wzrosną na tyle, aby pokryć wyższy o 1 mld euro rachunek za paliwo i zapewnią skromny wzrost zysku rok do roku. Wytyczne te są w dużym stopniu uzależnione od uniknięcia w roku księgowym 2024 zdarzeń niepożądanych, takich jak wojna w Ukrainie lub dalsze, powtarzające się opóźnienia dostaw boeingów.

Fot.: Materiały prasowe, Piotr Bożyk
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
Podobne artykuły
Brak wiadomości
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy