×
Zaloguj się

Posiadasz już konto w portalu pasazer.com? Zaloguj się i zacznij korzystać ze swoich przywilejów zarejestrowanego użytkownika.


lub


Wizy do Rosja


Rosja

Tryby i czas oczekiwania (dotyczy konsulatu warszawskiego):

  • Tryb normalny - 7 dni roboczych
  • Tryb ekspres - 3 dni robocze

Czas oczekiwania na wizę biznesową krótkoterminową wynosi 7dni - (tryb standard) lub 3 dni (tryb expres)  (W samym konsulacie).

Czas oczekiwania na wizę biznesową długoterminową (gdy aplikant ubiega się o wizę na  podstawie zaproszenia, wystawionego przez firmę) wynosi 11dni (z wyłączeniem śród) - (tryb standard w samym konsulacie).

Czas oczekiwania na wizę biznesową długoterminową (gdy aplikant ubiega się o wizę na podstawie zaproszenia urzędowego) wynosi 7dni (z wyłączeniem śród) - (tryb standard) lub 3 dni (tryb expres) (W samym konsulacie).

 

UWAGA!

Od dnia 9 lipca 2012 do każdego wniosku należy doliczyć dodatkowe 25 Euro pobierane przez biuro podawcze uruchomione przy konsulacie rosyjskim.
Konsul rosyjski na nowo wprowadził rejonizację, za pośrednictwem naszego biura można składać tylko wnioski wizowe do paszportów wydanych w województwach:

mazowieckim, lubelskim, podlaskim i łódzkim

Nasze biuro ma również możliwość aplikowania o wizę rosyjską dla osób których miejsce wydania paszportów podlega pod inne konsulaty. Opłata konsularna w takim wypadku jest wyższa i wynosi 147zł + 70zł kurier w obie strony. Pozostałe koszty pozostają bez zmian.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania wizy turystycznej do Rosji:


Wypełniony na stronie, wydrukowany według instrukcji i podpisany CZARNYM długopisem wniosek wizowy:

https://visa.kdmid.ru/

Paszport, ważny co najmniej 180 dni od planowanej daty wyjazdu z Rosji.

Jedna aktualna, kolorowa fotografia paszportowa nie starsza niż 6 miesięcy (twarz na wprost) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Rosji z pokryciem 30 000 na okres ważności wizy.
Ubezpieczenie można zakupić w naszej firmie.
Do 7 dni = 19 zł, od 8 do 13 dni = 33 zł, od 14 do 30 dni = 60 zł.

W przypadku celu turystycznego - voucher turystyczny możemy go również
wystawić.
Koszt vouchera:
voucher jednokrotny 97 zł,
voucher dwukrotny - 197zl,
voucher jednokrotny z potwierdzeniem rezerwacji hotelu tego samego dnia 147zł

Opłata podawcza pobierana przez biuro uruchomione przy konsulacie
rosyjskim - 25 Euro

 

Koszt opłat konsularnych

Tryb zwykły: 154zł opłata konsularna, 110zł opłata dla biura podawczego

Tryb ekspres: 307zł opłata konsularna, 110zł opłata dla biura podawczego

 

Dokumenty wymagane do uzyskania wizy biznesowej do Rosji:

* Jeżeli interesuje Państwa wielokrotna wiza długoterminowa, to muszą posiadać Państwo chociaż skan poprzedniej wizy rosyjskiej biznesowej jednokrotnej i dwukrotnej wydanej od 2012 (inaczej zostanie przyznana jedynie jednokrotna na okres 3 miesięcy). Aby ubiegać się o wizę biznesową jednokrotną na 30 dni, nie należy posiadać poprzednich wiz

-Wypełniony na stronie, wydrukowany według instrukcji i podpisany CZARNYM długopisem wniosek wizowy:

https://visa.kdmid.ru/

 

-Zaproszenie od firmy rosyjskiej
Jeżeli wyjazd jest planowany na nie więcej niż 3 miesiące, można przedstawić jedynie kopię zaproszenia.

-Paszport, ważny co najmniej 180 dni od planowanej daty wyjazdu.

-Jedna aktualna, kolorowa fotografia paszportowa (twarz na wprost) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

-Ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Rosji z pokryciem 30 000 na okres ważności wizy.
Ubezpieczenie można zakupić w naszej firmie.
Do 7 dni = 19 zł, od 8 do 13 dni = 33 zł, od 14 do 30 dni = 60 zł.

UWAGA: Jeżeli będą Państwo posiadać zaproszenie od firmy mieszczącej się w okręgu kaliningradzkim, i będą chcieli uzyskać Państwo inną wizę niż 30 dniowa jednokrotną, to należy przedstawić kopię kontraktu zawartego między firmą polską, a tą mieszczącą się w okręgu kaliningradzkim.

Jeżeli interesuje Państwa wiza do Rosji dłuższa niż na okres 3 miesięcy to zaproszenie należy przedstawić w oryginale. Mogą to być dwa rodzaje zaproszeń:

INFORMACJA NA TEMAT ZAPROSZENIA DO WIZY BIZNESOWEJ DO ROSJI DŁUGOTERMINOWEJ:

1. Zaproszenie od służb konsularnych Rosji (tzw. brunatne, papier ze znakami wodnymi, tylko oryginał) - zaproszenie wydawane na wniosek firm, instytucji i fundacji z terenu FR przez służby konsularne Federacji Rosyjskiej. W konsulacie honorowany jest tylko oryginał zaproszenia.

LUB

2. Zaproszenie bezpośrednio od firmy, tzw. białe - dotyczy tylko obywateli krajów objętych układem z Schengen. Wydawane bezpośrednio przez firmę. W oryginale.

Zaproszenie musi być wypisane na papierze firmowym, podpisane przez dyrektora i podbite niebieską, okrągłą pieczęcią.

Powinno zawierać następujące dane: 

imiona i nazwisko osoby zapraszanej, datę urodzenia i nr paszportu (wszystkie dane zawarta w paszporcie na stronie ze zdjęciem), 
charakterystykę i cel wyjazdu (szczegółowo),
kto ponosi odpowiedzialność finansową za wyjazd i zobowiązanie o poniesieniu kosztów ewentualnej deportacji aplikanta z FR,
prośbę o wizę (jedno, dwu lub wielokrotną) na daty (podać daty dzienne od do, odpowiednio na 30 dni, 90 dni, 180 dni lub 1 rok).

Wzór zaproszenia wysyłamy na życzenie.


Aby ubiegać się o taką wizę należy posiadać dwie wizy biznesowe wielokrotne, które zostały wydane od 2012 roku.

Zamów wizę on-line


- -
  • Okazje do Rosja

Wylot z:

Przylot do:

  • Data wylotu:

  • Data powrotu:

Pasażerowie:

Cel podróży:
  • Data wyjazdu:
  • Data powrotu:

Kraj podróży:

Okazje z lotniska
  • Okazje pasażera
Sprawdź wszystkie