Brak lotów

Opinie

02/10/2012 22:31
3 Zalety: Miłe i sympatyczne stewardesy.

Wady: OSTRZEŻENIE !!! Loty na Teneryfę i z powrotem do Pyrzowic - oczywiście opóźnione, więc z tego powodu nie zdążyłem zareklamować rozwalonej walizki. PO powrocie spróbowałem reklamować [z pełną dokumentacja fotograficzną - jak to jest uznawane w normalnych liniach] i otrzymałem poniższą odpowiedź : Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana korespondencję e-mailową z dnia 5.09.2012 roku, w imieniu całego zespołu Enter Air, pragnę wyrazić nasze ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności związanych z uszkodzeniem Pana bagażu. W imieniu przewoźnika wyjaśniam, iż zgodnie z par. 17 pkt 6. Ogólnych Warunków Przewozu Enter Air Sp. z o.o. „Uszkodzenie lub zaginięcie bagażu należy zgłosić Przewoźnikowi bezzwłocznie przy odbiorze bagażu. Zgłoszenie obliguje Przewoźnika do sporządzenia protokołu uszkodzenia bądź zaginięcia bagażu. W innym przypadku domniemywa się, w przypadku braku dowodu przeciwnego, że bagaż był wydany w stanie nieuszkodzonym.” Idąc dalej pragnę Pana poinformować, iż zgodnie z par. 25 pkt 6 i 7 OWP „6. Podstawą przyjęcia wszystkich reklamacji bagażowych jest przedłożenie Raportu Niezgodności Własności (Property Irregularity Report – PIR) oraz wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie straty przez Pasażera. 7. Jeżeli bagaż rejestrowany Pasażera został uszkodzony, zniszczony lub splądrowany, Pasażer powinien natychmiast zgłosić ten fakt odpowiednim służbom na lotnisku i wypełnić PIR przed opuszczeniem obszaru tranzytowego. Przyjęcie przez Pasażera bagażu bez złożenia reklamacji i bez wypełnienia PIR przed opuszczeniem obszaru tranzytowego stanowi domniemanie, że Bagaż został dostarczony w stanie nienaruszonym.” Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż nie przedstawił Pan przewoźnikowi raportu PIR, który stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń wobec linii lotniczych Enter Air. W związku z powyższym, w imieniu Enter Air, zmuszona jestem omówić uznania Pana roszczenia. Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż zgłoszenia szkody bagażowej dokonuje się w biurze Lost & Found, które znajduje się w każdym porcie lotniczym. Biura Lost&Found obsługują Pasażerów wszystkich linii lotniczych i są czynne w każdym porcie lotniczym aż do ostatniego rejsu realizowanego w danym dniu. Ponownie pragnę wyrazić nasze ubolewanie z powodu opisywanych przez Pana zdarzeń. W imieniu przewoźnika nie znajduję jednak podstaw do uznania Pana roszczeń. Mając nadzieję, iż tego typu sytuacje nie będą miały już miejsca podczas Pana kolejnych podróży lotniczych w przyszłości, pozostaję Z wyrazami szacunku,