Bilety OLT: Jak odzyskać pieniądze?

Marek Stus - Profil Marek Stus
01 sierpnia 2012 16:39
45 komentarzy
Reklama

Samoloty OLT Express ostatecznie zniknęły z polskiego nieba, zaś ULC bezterminowo zawiesił licencję przewoźnikom obsługującym pod tą marką rejsy regularne i czarterowe. Oznacza to, że nie mogą oni już wykonywać działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

Jednak dla wielu osób przygoda z OLT Express wcale na tym się nie kończy. Firma pozostawiła bowiem na lodzie pracowników, którym od jakiegoś czasu zalega z wypłatą wynagrodzeń, licznych kontrahentów z nieuregulowanymi fakturami oraz... około 150 tys. niedoszłych pasażerów z bezwartościowymi biletami w ręku.

Będą zwroty za bilety?

Przedstawiciele grupy OLT Express od zeszłego tygodnia nieustannie zapewniają, że pieniądze za bilety na rejsy, które już nie odbędą się, będą zwracane w taki sam sposób, w jaki klienci dokonywali zakupów.

W rozsyłanych do pasażerów kilka dni temu e-mailach przewoźnik informuje, że wszystkim, "którzy zapłacili za bilety, przysługuje od OLT Express Regional sp. z o.o. prawo do zwrotu kosztów zakupu tych biletów. (...) W przypadku zwrotu kosztów biletu, prosimy o kontakt z Call Center OLT Express pod numerem telefonu +48 58 735 5555 lub drogą elektroniczną rezerwacja@oltexpress.com, reklamacje@oltexpress.com i podanie Państwa numeru rezerwacji. Przyśpieszy to proces dokonywania zwrotów".

Informacja ta nie jest jednak precyzyjna, gdyż podmiotem z którym pasażerowie zawierali umowę przewozu i na którego konto spływały pieniądze za bilety nie była OLT Express Regional Sp. z o.o. czyli przewoźnik obsługujący rejsy krajowe, lecz OLT Express Sp. z o.o., inna spółka w grupie OLT Express, która nie prowadziła działalności przewozowej. To ona jest zobowiązana do rozliczenia biletów i do niej należy kierować roszczenia z tego tytułu.

Teoretycznie jest to dobra informacja, gdyż OLT Express Sp. z o. o. nie zgłosiła jak dotąd wniosku o upadłość. Niestety nie oznacza to, że dysponuje ona środkami pozwalającymi na pokrycie roszczeń osób występujących o zwrot pieniędzy uiszczonych za bilety.

Niezależnie jednak od oceny wiarygodności zapewnień płynących od OLT Express niedoszli klienci przewoźnika posiadający bilety na loty, które miały by zrealizowane przyszłości, zarówno na trasach krajowych jak i międzynarodowych, powinni zgłosić wniosek o zwrot kosztów zakupu tych biletów.

Trzeba pamiętać, aby uzyskać potwierdzenie złożenia takiego wniosku. O ile przypadku kontaktu e-mailowego sprawa jest prosta, gdyż wystarczającym dowodem będzie kopia wiadomości wysłanej do OLT Express, w razie zgłoszenia telefonicznego należy poprosić o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia jego przyjęcia, najlepiej zaopatrzonego w stosowny numer referencyjny.

Jak długo czekać na rozliczenie?

Obowiązujące przepisy nie określają w jednoznaczny sposób terminu, w którym powinien nastąpić zwrot pieniędzy uiszczonych za bilet. Nie ulega jednak wątpliwości, że po zgłoszeniu klienta rozliczenie musi być dokonane niezwłocznie.

Ponieważ nie ma już wątpliwości, że wszystkie rejsy OLT Express, nawet te zaplanowane w odległych datach, zostały odwołane, na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 można przyjąć, że przewoźnik powinien dokonać zwrotu pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia od pasażera.

W praktyce trudno jednak przewidzieć, jak długo po stronie OLT Express będą trwały ewentualne procedury związane z rozliczeniem biletów. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez naszych Czytelników, konsultanci na infolinii przewoźnika mówią o 2-3 tygodniowym czasie oczekiwania na zwrot.

Pojawiły się także pierwsze informacje o tym, że niektórzy klienci uzyskali już zwrot pieniędzy za bilety. Na razie dotyczy to jednak wyłącznie osób, które dokonywały zakupu kilka dni przed zawieszeniem działalności operacyjnej przez OLT Express, a zatem środki te są przekazywane prawdopodobnie przez instytucję pośredniczącą w rozliczeniach transakcji między klientami i przewoźnikiem, a nie przez OLT Express.

Co w razie braku zwrotu?

W przypadku przedłużających się procedur związanych ze zwrotem kosztu zakupionego biletu pasażerowie powinni niezwłocznie podjąć dalsze działania mające na celu odzyskanie pieniędzy.

W znacznie lepszej sytuacji są te osoby, które dokonały zakupu w OLT Express za pomocą karty płatniczej. W razie nieodzyskania pieniędzy bezpośrednio od przewoźnika mogą bowiem skorzystać z dobrodziejstw instytucji chargeback czyli tzw. obciążenia zwrotnego.

Niestety pozostałym klientom OLT Express pozostaje standardowa droga dochodzenia należności względem OLT Express. Oznacza to konieczność wystąpienia ze stosownym powództwem o zapłatę i oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd, a następnie wynik postępowania egzekucyjnego.

Kiedy i jak skorzystać z chargeback?

W naszym przypadku chargeback oznacza możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za niezrealizowany z przyczyn leżących po stronie OLT Express bilet lotniczy.

Procedura chargeback jest rozpoczynana przez bank na wniosek klienta. Należy pamiętać, że o jej uruchomieniu decyduje wnioskodawca a nie bank. Nie ma znaczenia również ani rodzaj karty, którą była dokonana transakcja (kredytowa, debetowa, tzw. prepaid) ani wysokość kwestionowanej kwoty.

Nie należy więc sugerować się informacjami przekazywanymi przez konsultantów niektórych banków dotyczącymi ograniczenia możliwości przyjęcia wniosku o chargeback do wyłącznie niektórych typów kart płatniczych albo określonych transakcji.

Bank ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia i nadania mu stosownego biegu.

Nie można jednak zapomnieć, że aby procedura mogła być skutecznie przeprowadzona należy najpierw podjąć próbę uzyskania zwrotu kosztów zakupu biletu bezpośrednio od przewoźnika. Dlatego, jak już wspomniano wyżej, istotne znaczenie ma potwierdzenie wcześniejszego kontaktu z OLT Express w tej sprawie.

Pozostaje pytanie jak długo trzeba czekać z wnioskiem o chargeback? W obecnej sytuacji, gdy OLT Express stracił licencję na wykonywanie działalności przewozowej, bez wątpienia żadne zaplanowane rejsy już się nie odbędą. Wystarczające powinno być więc zgłoszenie wniosku o zwrot kosztów biletu i brak reakcji przewoźnika w ciągu tygodnia od jego otrzymania.

Przebieg procedury uruchomienia chargeback jest podobny we wszystkich bankach. Zazwyczaj po wstępnym przyjęciu reklamacji bank przesyła klientowi do wypełnienia specjalny formularz, a także prosi o szczegółowy opis przebiegu transakcji i wskazanie przyczyn złożenia wniosku. Informacje te ułatwiają przygotowanie dokumentacji przez bank i przekazanie ich organizacji płatniczej, która prowadzi dalsze postępowanie.

Bankructwo przewoźnika ani brak środków na jego koncie nie stoi na przeszkodzie pozytywnego zakończenia chargeback. W takim przypadku pieniądze pochodzą bowiem ze środków podmiotów obsługujących transakcje kartowe, które są w tym zakresie odpowiednio ubezpieczone.

Po ok. 8 tygodniach klient otrzymuje informację o wyniku chargeback i zwrot środków na kartę, którą dokonał transakcji.

W przypadku OLT Express pasażerowie nie powinni mieć żadnych problemów w odzyskaniu pieniędzy za bilet w tym trybie.


Marek Stus
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
gosc_e2090 2012-10-22 16:48   
gosc_e2090 - Profil gosc_e2090
ja tez wlasnie dzis dostalam zwrotny list lipa i co dalej pomocy!!!!!!!!!!!!
gosc_abcff 2012-10-11 23:50   
gosc_abcff - Profil gosc_abcff
Wysłałam reklamację na adres: Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk i dostałam zwrot listu:( Gdzie mam wysłać?
gosc_cfa5f 2012-09-26 01:40   
gosc_cfa5f - Profil gosc_cfa5f
To masz szczęście, że płaciłeś kartą kredytową, ja płaciłem przelewem z konta i jestem 400 zł w plecy i powiedzieli mi że mogę reklamację złożyć najwyżej u Pana Boga, pod warunkiem że znam adres e-mail do Nieba
 - Profil gość
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama