×
Zaloguj się

Posiadasz już konto w portalu pasazer.com? Zaloguj się i zacznij korzystać ze swoich przywilejów zarejestrowanego użytkownika.


lub


PPL: Strategia dla lotniska Chopina
Zbudowanie renomy międzynarodowego operatora lotnisk, osiągnięcie stałego i zróżnicowanego wzrostu przychodów z zarządzania lotniskami oraz podniesienie konkurencyjności świadczonych usług lotniskowych – to główne cele przedsiębiorstwa Porty Lotnicze określone w strategii jego rozwoju na lata 2012-22. Dokument przyjęty przez Zarząd przedsiębiorstwa zaakceptował również Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

"Strategia przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze w latach 2012-22" ma na celu określenie narzędzi umożliwiających kompleksowe strategiczne zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, w tym Lotniska Chopina, oraz kapitałem w Grupie Kapitałowej PPL w przyjętej perspektywie czasowej. Razem ze strategią przygotowany został Plan Generalny dla Lotniska Chopina na lata 2012-2037 określający ramy i możliwości rozwoju infrastruktury portu w odniesieniu do prognozy ruchu lotniczego.

- Obydwa dokumenty są opisem naszych wyobrażeń, jak Porty Lotnicze i Lotnisko Chopina będą zmieniać się w ciągu najbliższych pięciu lat, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności ich funkcjonowania – wyjaśnia Michał Marzec, naczelny dyrektor PPL.   
 
Strategia analizuje silne i słabe strony Lotniska Chopina a także zagrożenia i szanse dla jego rozwoju. Wśród silnych stron wymienia lokalizację w centrum aglomeracji i w centrum Europy, nowoczesną infrastrukturę i dobrą kondycję finansową, natomiast słabe to m.in.: ograniczenia środowiskowe i dominująca rola przewoźnika o słabej kondycji finansowej, a także wysoki poziom kosztów stałych. Szansą dla lotniska jest gotowość głównego przewoźnika do współpracy przy tworzeniu hubu, komercjalizacja PPL i rozwój działalności pozalotniczej. Wśród zagrożeń wymienia się sytuację finansową PLL LOT, budowanie hubów przez konkurencyjne lotniska czy pojawienie się nowych operatorów w polskich portach lotniczych.

Na podstawie analizy określone zostały kierunki strategiczne, zgodne z przyjętą wcześniej misją i wizją przedsiębiorstwa. Strategia zakłada, że Porty Lotnicze powinny dostosować się do wymagań rynkowych (m.in. poprzez komercjalizację), a następnie zaangażować w zarządzanie portami lotniczymi w kraju i za granicą. Nadal powinna być rozwijana działalność pozalotnicza i zwiększane przychody z tego tytułu. Niezbędne jest również zaangażowanie przedsiębiorstwa w planowanie i rozwój krajowej infrastruktury lotniskowej.- Podporządkowanie działalności przedsiębiorstwa określonym kierunkom pozwoli nam osiągnąć strategiczne  cele, a więc m.in. zbudować renomę międzynarodowego operatora lotnisk, podnieść konkurencyjność świadczonych usług czy osiągnąć stałe i zróżnicowane źródła przychodów uniezależnione od aktualnej koniunktury – podkreśla Michał Nowotny, dyrektor Pionu Finansowego, uczestniczący w opracowaniu założeń strategii.

Elementem wynikającym ze strategii Portów Lotniczych jest Plan Generalny dla Lotniska Chopina, opracowany na dwudziestopięcioletnią perspektywę 2012-2037.

Jest to program rozwoju infrastruktury naziemnej, który ma na celu przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa ruchu lotniczego przy równoczesnym zwiększaniu i optymalizacji przepustowości pola manewrowego i terminala – informuje Andrzej Ilków, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych.

Plan zawiera osiem szczegółowo opisanych programów działania, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Jest np. program zwiększania efektywności wykorzystania powierzchni w części lotniczej lotniska, program rozbudowy infrastruktury cargo czy infrastruktury związanej z zaopatrywaniem lotniska w paliwo lotnicze. Są także programy związane z poprawą ochrony środowiska czy rezerwowaniem terenów pod działalność wspierającą rozwój ruchu lotniczego.

Dokument pod nazwą "Plan Generalny Rozwoju Lotniska Chopina" został przyjęty wewnętrznie w PPL, jednak aby mógł zostać wprowadzony w życie wymagane jest przeprowadzenie jeszcze procedury uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi: w pierwszym etapie niezbędne jest uzgodnienie szczegółów z gminami, których tereny zostały objęte planem. Następnie plan musi zostać przedstawiony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do uzgodnień ministrom: rozwoju regionalnego i obrony narodowej. Uzgodnioną i zaopiniowaną treść dokumentu ostatecznie zatwierdza minister transportu budownictwa i gospodarki morskiej.

- Ten proces nie jest łatwy i może potrwać kilka miesięcy. Jesteśmy dobrej myśli i pozytywnie nastawieni, ale o dokładnych terminach zatwierdzenia dokumentu trudno jest mówić, gdyż pierwszy etap dopiero przed nami – mówi Tadeusz Dalewski, kierownik projektu ds. strategii i planu generalnego.

Fot. Lotnisko Chopina
Ten artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych nadesłanych do redakcji przez podmiot trzeci. Portal Pasazer.com nie bierze odpowiedzialności za merytoryczną treść artykułu, którego nie jest autorem.
gość_f1528 - Profil
gość_f1528
  

Pasazer.com na FacebookuSpodobał Ci się nasz artykuł?

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco!

Wylot z:

Przylot do:

  • Data wylotu:

  • Data powrotu:

Pasażerowie:

Cel podróży:
  • Data wyjazdu:
  • Data powrotu:

Kraj podróży:

Okazje z lotniska
  • Okazje pasażera
Sprawdź wszystkie