Poznań Ławica: W 2023 r. 19 mln zysku netto

9 lipca 2024 11:56
1 komentarz
W zeszłym roku port lotniczy Poznań Ławica zanotował po raz pierwszy od 2016 r. dodatni wynik netto. Najważniejsze wskaźniki finansowe poprawiły się.
Reklama
Z opublikowanego sprawozdania finansowego spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica za 2023 r. wynika, że zeszły rok wielkopolska firma może uznać za bardzo dobry. Po raz pierwszy od siedmiu lat poznańskie lotnisko wykazało zysk netto i to w najwyższej wysokości w historii.

Według liczb udostępnianych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, że w 2023 r. lotnisko im. Henryka Wieniawskiego obsłużyło prawie 2,8 mln pasażerów, czyli o 23,8 proc. więcej niż w 2022 r. i o 17,1 proc. więcej niż w 2019 r. W tym samym okresie na poznańskim lotnisku wykonano ponad 20,5 tys. pasażerskich operacji lotniczych, czyli o 17,7 więcej niż w 2022 r. i o 8,2 proc. więcej niż w 2019 r. Ilość odprawionego cargo on board (44 tony) z punkty rynku polskiego pozostaje nieistotna.


Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 130,3 mln zł, co jest rekordem w historii spółki. Wzrost w stosunku do 2022 r. wyniósł 37,2 proc. Udział wpływów z działalności lotniskowej stanowił 55 proc. u był wyższy o 4 punkty proc. w porównaniu z 2022 r. Główne rodzaje ruchu pasażerskiego pochodzą od linii budżetowych. W 2023 r. Ryanair oferował 33 z 48 połączeń regularnych z i do stolicy Wielkopolski.

Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 118,2 mln zł, czyli wzrosły o 27 proc., a więc o 10 punktów proc. mniej niż przychody. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Razem koszty pracownicze były odpowiedzialne za 35,4 proc. wszystkich nakładów operacyjnych, a ich wzrost względem 2022 r. wyniósł prawie 29 proc.

Zysk ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniósł 12,1 mln zł. Dzięki aktualizacji wartości aktywów finansowych w wysokości 7,6 mln zł i dotacji w kwocie 2,3 mln zł pozostałe przychody operacyjne pokryły z nawiązka inne koszty operacyjne, co podwyższyło zysk operacyjny do 20,1 mln zł. Z powodu wysokich odsetek (8,9 mln zł) i rozliczenia podatku dochodowego (2,3 mln zł) zysk netto zamknął się kwotą 18,9 mln zł.

31 grudnia 2023 r. suma bilansowa spółki wynosiła 565,7 mln zł i wzrosła o 4,8 proc. Kapitał podstawowy wzrósł o 7,4 proc., co jest zasługa osiągniętego zysku. Wskaźniki finansowe poprawiły się. Marża sprzedaży wyniosła 9,3 proc. Zadłużenie ogółem spadło z z 52,6 do 51,4 proc. Natomiast parametry płynnościowe uległy pogorszeniu, ale utrzymały się powyżej 1,1.


Głównymi inwestycjami, nad którymi pracuje obecnie spółka są modernizacja oświetlenia nawigacyjnego na drodze startowej, dostosowanie dwóch stanowisk postojowych do odladzania, usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych z płyty postojowej samolotów oraz przebudowa Centralnej Strefy Kontroli Bezpieczeństwa.

Spółka zarządzająca portem lotniczym na Ławicy od 10 lat boryka się z roszczeniami związanymi z utworzeniem w 2012 r. Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół portu. Właściciele nieruchomości położonych w OOU mogli dochodzić od spółki odszkodowań w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały o utworzeniu OUU. Termin ten minął 28 lutego 2014 r. Osoby uprawnione, które w tym okresie zgłosiły swoje roszczenia odszkodowawcze, mają 10 lat na dochodzenie zapłaty. Łączna kwota roszczeń skierowanych do poznańskiej spółki na koniec 2023 r. wynosiła ok. 155,3 mln zł. W sprawozdaniu finansowym spółki zaktualizowano rezerwę na wypłaty odszkodowań w związku z OOU i oszacowano ją na kwotę ok. 10 mln zł.

Zarząd spółki nie pokusił się ani o prognozę operacyjna, ani finansową na rok 2024. Niemniej firma spodziewa się dobrych 12 miesięcy z uwagi na stały wzrost ruchu pasażerskiego. Pozwoli to lotnisku na wypełnianie jego misji, która została zdefiniowana przez władze spółki, jako zapewnienie mieszkańcom regionu najdogodniejszej dostępności drogą lotniczą (connectivity).

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

solokhumbu 2024-07-09 12:29   
solokhumbu - Profil solokhumbu
Droga redakcjo,
serio nie było lepszych zdjęć tablicy odlotów, niż ta z 2012? OLT wiecznie żywy :)
 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy