PPL: Wyniki finansowe za 2023 r.

8 lipca 2024 09:30
W zeszłym roku Polskie Porty Lotnicze poprawiły swoją kondycję finansową nie tylko od strony operacyjnej, ale również majątkowej.
Reklama
Spółka Polskie Linie Lotnicze pochwaliła się w ubiegłym tygodniu zyskami osiągniętymi w 2023 r. Zeszły rok był dla PPL bardzo udany. Poza z znakomitymi rezultatami operacyjnych spółka powiększyła swój majątek trwały o kilka miliardów złotych. Również podmioty zależne składające się na grupę kapitałową PPL wygenerowały w zdecydowanej większości zyski.


Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2023 r. porty w zarządzie PPL, czyli Lotnisko Chopina oraz lotniska w Radomiu i Zielonej Górze obsłużyły 18,6 mln pasażerów. Stanowi to wzrost o 29,1 proc. w stosunku do 2022 r. i spadek o 1,3 proc. względem 2019 r. 99,2 proc. wszystkich podróżnych PPL obsłużyło lotnisko stołeczne.

W 2003 r. na Okęciu wylądowało i wystartowało ponad 152 tys. samolotów, co oznacza wzrost o 16,7 w porównaniu z 2022 r., ale mniej o 15,5 proc. niż w 2019 r. Ruch w Radomiu i Zielonej Górze wyniósł 1608 operacji lotniczych. PPL, a konkretnie Lotnisko Chopina obsłużyło 103,6 tys. ton towarów, co stanowi ponad 52 proc. całego lotniczego cargo on board odprawionego w Polsce.

Przychody ze sprzedaży PPL osiągnęły poziom 1,31 mld zł i były najwyższe w historii spółki. Wzrost w stosunku do 2022 r. wyniósł 32,2 proc. Udział wpływów z działalności lotniczej był wyższy o 2,4 punkty proc. w stosunku do 2022 r. i wyniósł 62,8 proc. Wzrost przychodów z tych usług był też najwyższy, bo osiągnął 37,6 proc. Wyższa dynamika przychodów względem obsłużonych pasażerów wynika m.in. z wyższych opłat lotniskowych. Przychody na jednego pasażera wyniosły 70,28 zł i były wyższe o 2,4 proc. od średniej z 2022 r.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły prawie 947 mln zł. i wzrosły o 27,6 proc., czyli o 4,6 punktów proc. mniej niż przychody. Największą pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Razem koszty pracownicze stanowiły kwotę o wartości ponad 408,5 mln zł i były odpowiedzialne za 43 proc. wszystkich nakładów operacyjnych, a ich wzrost względem 2022 r. wyniósł aż 52 proc. Jest to przede wszystkim konsekwencja zatrudnienie pracowników na lotnisku Warszawa-Radom. Inne koszty PPL, z wyjątkiem zużycia materiałów i energii oraz podatków i opłat, rosły wolniej niż przychody.


W efekcie PPL osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 362,3 mln zł. Dzięki dodatniemu saldu pozostałych przychodów i kosztów zysk operacyjny osiągnął 396,8 mln zł. Po odjęciu amortyzacji otrzymujemy EBITDA na poziomie 598,2 mln zł. Z powodu aktualizacji wartości inwestycji o kwotę 75,8 mln zł i znikomych kosztów finansowych dodatni wynik brutto zamknął się kwotą 515,3 mln zł, a po odliczeniu podatku dochodowego (99,2 mln zł) zysk netto osiągnął poziom 374,1 mln zł.

Suma bilansowa spółki wzrosła o prawie 136 proc. skacząc do kwoty 5,48 mld zł. Ten rzadko spotykany w ciągu jednego roku postęp jest przede wszystkim wynikiem wyposażenia PPL w grunty wcześniej należące do Skarbu Państwa. Władze przekazały na własność spółce grunty o wartości 3,1 mld zł. O tej decyzji było bardzo głośno, bo ówczesna opozycja oskarżała rząd o chęć sprzedaży terenów na Okęciu.

Tak duże zwiększenie aktywów trwałych i osiągnięte zyski spowodowały, że wszystkie wskaźniki rentowności PPL uległy zdecydowanej poprawie. Marża netto wyniosła aż 28,6 proc., płynność bieżąca 3,77, płynność gotówkowa 3,03, zadłużenie ogółem spadło do 5,3 proc. Jedynie udział kosztów osobowych wzrósł względem przychodów i kosztów operacyjnych odpowiednio o 4,1 i 6,9 punktów proc.

Inwestycje PPL w 2023 r. wyniosły ponad 109 mln zł z czego większość dotyczyła nakładów na Lotnisku Chopina. Zakupiono cztery urządzenia EDS (Explosive Detection System) do sortowni bagażu, przebudowano płytę postojową PPS-3, zmodernizowano strefy przylotów i sieć bezprzewodową. Z kolei 35 mln zł trafiło do portu lotniczego Warszawa-Radom.


Zarząd PPL zakłada, że w 2024 roku pomimo spodziewanych rosnących kosztów spółka wypracuje zysk na poziomie zbliżonym do 2023 r., co będzie możliwe dzięki dalszemu wzrostowi ruchu lotniczego. Prognoza stanowi, że liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina w Warszawie w przyszłym roku wyniesie 20,4 mln, czyli 10,2 proc. więcej niż w roku 2023 i o 8,2 proc. więcej niż w 2019 r. W kolejnych latach spółka ma koncentrować się na rozwoju siatki połączeń na lotniskach przez nią zarządzanych, zapewnianiu bezpieczeństwa obsługi samolotów i podróżnych oraz na poprawie jakości obsługi pasażerów korzystających z infrastruktury lotniskowej.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy