Rzeszów-Jasionka: Drugi rok z rzędu z zyskiem netto ponad 120 mln zł

28 czerwca 2024 09:15
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów osiągnął ponownie zyski wyższe od wielokrotnie większych lotnisk w Polsce. Doskonałe wyniki podkarpacka spółka zawdzięcza wojnie w Ukrainie, której jest beneficjentem.
Reklama
Spółka zarządzająca lotniskiem w Jasionce opublikowała swoje sprawozdania finansowe za rok 2023. Z danych zawartych w raportach wynika, że port ma się bardzo dobrze, a rezultatami spółka może się chwalić, bo zysk netto znów przekroczył 120 mln zł, co oznacza że był wyższy od osiągnięć o wiele większych portów np. w Katowicach czy w Gdańsku. Pomimo tych świetnych wyników w zeszłym roku jeden z dwóch udziałowców spółki (Polskie Porty Lotnicze, PPL) dokapitalizował ją czterokrotnie. W sumie podwyższenie kapitału zamknęło się kwotą 16,3 mln zł.


W 2023 r. Jasionka obsłużyła ponad 1 mln pasażerów (Urząd Lotnictwa Cywilnego podaje liczbę niższą tj. 916 tys.), czyli o 39 proc. więcej niż w 2022 r. i 136 proc. ponad rezultat z 2019 r. Największym klientem portu jest Ryanair, który z i do Rzeszowa przewiózł 339 tys. podróżnych. W 2023 r. w podkarpackim porcie wykonano 8357 pasażerskich operacji lotniczych tj. o 34,1 proc. więcej niż w 2022 r. Odprawiono też rekordową ilość cargo lotniczego on board, która wyniosła 53,1 tys. ton i ponownie zapewniła Rzeszowowi drugie miejsce wśród polskich lotnisk cargo, tuż za Okęciem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ok. 46 tys. odprawionych ton było związane ze wsparciem logistycznym walczącej Ukrainy.

Rekordowe przychody ze sprzedaży wyniosły 521,2 mln zł i były wyższe o 19,3 proc. w stosunku do 2022 r. Wpływy z działalności lotniskowej wyniosły zaledwie 68,5 mln zł i stanowiły 13,1 proc. wszystkich przychodów spółki. Ponad 63,5 proc. wpływów do kasy firmy z Jasionki (331,2 mln zł) pochodziło ze sprzedaży towarów, czyli paliwa lotniczego. Resztę przychodów, czyli 121,4 mln zł dostarczyła działalność pozalotnicza.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 25 proc. i zamknęły się kwotą 389,2 mln zł. Najistotniejszą pozycja były wydatki na zakup paliwa lotniczego, które wyniosły 271,6 mln zł. Marża na sprzedaży kerozyny osiągnęła poziom niespełna 22 proc. Drugą pozycją na liście wydatków operacyjnych były wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 47,9 mln zł. Wzrost kosztów pracowniczych wyniósł 57 proc., co jest konsekwencją wzrostu zatrudnienia o 24 proc. i podniesienia płacy minimalnej. W efekcie spółka wygenerowała zysk ze sprzedaży w wysokości 132 mln zł, czyli wyższy o 5 proc. w stosunku do 2022 r.


Pozostałe przychody i koszty operacyjne zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 21,3 mln zł, głównie dzięki zyskowi z rozchodu z niefinansowych aktywów trwałych oraz symbolicznych pozostałych kosztach operacyjnych. To sprawiło, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł 153,3 mln zł. EBITDA, czyli zysk operacyjny bez amortyzacji zamknął się kwotą 181,5 mln zł. Saldo finansowe było bliskie zeru, co dało zysk brutto na poziomie 156,2 mln zł, a po odprowadzeniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 126,7 mln zł.

Suma bilansowa spółki wzrosła o 15,5 proc do 818,9 mln zł, czyli o 109,6 mln zł, na co największy wpływ miał osiągnięty zysk, ale również wspomniane na wstępie dokonane dopłaty do kapitału zakładowego. Najważniejsze wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia spółki pozostały na dobrrym poziomie albo uległy zdecydowanej poprawie. Marża ze sprzedaży wyniosła 25,3 proc., zadłużenie ogólne spadło do poziomu 21 proc. a wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 11,38. Kondycja finansowa spółki pozostaje bardzo solidna przede wszystkim dzięki sprzedaży paliwa lotniczego oraz wsparciu finansowemu udziałowców. Warto jednak pamiętać, że w trakcie ostatnich ośmiu lat spółka otrzymała dotacje w kwocie 97,5 mln zł, a w tym samym czasie odprowadzony podatek dochody wyniósł 41,6 mln zł.

W ramach środków z podwyższenia kapitału przez PPL zostały zrealizowana m.in. rozbudowa stacji paliw JET A-1, budowa kolektora wód opadowych i zakup sprzętu handlingowego. Z własnych funduszy spółka wydała 21,1 mln zł głownie na budowę nowego parkingu na 458 miejsc oraz zakup urządzeń do obsługi lotniskowej pasażerów i cargo. Ogółem w 2023 r. rzeszowska firma poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 40,8 mln zł.


W swoim sprawozdaniu zarząd zwraca uwagę, że dalszy rozwój spółki nie będzie możliwy bez przeprowadzenia szeregu inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury lotniskowej. Głównym zadaniem inwestycyjnym na 2024 r. jest sfinalizowanie zakupu terminala towarowego (co nastąpiło w lutym br.) o powierzchni użytkowej 6 tys. m kw. od firmy Waimea Holding, co pozwoli na sprawniejszą obsługę operacji cargo. Spółka w 2024 r. planuje przeznaczyć na zadania inwestycyjne ponad 55 mln zł.

W sprawozdaniu nie znajdziemy informacji o konieczności remontu drogi startowej, co było sygnalizowane już w połowie 2023 r. Przesłaliśmy pytania w tej kwestii do rzecznika rzeszowskiej spółki i czekamy na odpowiedź.

Zarząd spółki jest też oszczędny w informowaniu jak widzi przyszłość przedsiębiorstwa po zakończeniu wojny w Ukrainie, kiedy spadną przychody z obsługi towarów i z usług tankowania paliwa lotniczego. Bez tych dwóch działalności port w Rzeszowie może ponownie zacząć przynosić straty jak w latach 2016-2020. W tym okresie skumulowana strata netto wyniosła ponad 78 mln zł.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy