TSUE: Ukryta wada konstrukcyjna silnika może zwolnić z wypłaty odszkodowania za opóźniony lot

21 czerwca 2024 14:47
TSUE podjął znaczącą decyzję z punktu widzenia praw pasażerów. Dotyczy ona odpowiedzialności przewoźnika w kwestii ukrytej wady silnika samolotu. Może się ona przełożyć się na odmowę wypłaty odszkodowań za loty przez przewoźników lotniczych.
Reklama
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podjął istotną decyzję dotyczącą odszkodowań za opóźnione loty spowodowane wadliwym silnikiem samolotu. Zgodnie z tym orzeczeniem, jeśli opóźnienie wynika z ukrytej wady konstrukcyjnej silnika, przewoźnik lotniczy może być zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że udowodni, że aby uniknąć takiej sytuacji, zostały podjęte wszelkie środki ostrożności.

Przewoźnik może być zwolniony z obowiązku wypłacenia odszkodowania za opóźniony lot Orzeczenie TSUE dotyczy opóźnionego lotu z Krakowa do Chicago z dnia 2 lipca 2018 r. Lot miał być wykonany samolotem typu Boeing 787-9 Dreamliner. Na cztery dni przed planowanym odlotem w samolocie ujawniono wadę konstrukcyjną silnika. Silnik został zdemontowany i oddany do naprawy. Lot do Chicago został zrealizowany samolotem zastępczym, który doleciał do Chicago z ponad 3- godzinnym opóźnieniem.

TSUE stwierdził, że ukryte wady silników są poważnym problemem dla linii lotniczych. Orzekł również, że zgodnie z prawem UE, przewoźnicy nie muszą mieć dodatkowych samolotów i załóg gotowych do natychmiastowego użycia w nagłych sytuacjach.

Czy przewoźnik nie zapłaci odszkodowania pasażerom tego lotu?

Sąd Okręgowy w Warszawie nie wydał jeszcze oficjalnego wyroku w tej sprawie. Decyzja TSUE została wydana na prośbę sądu. Miał on wątpliwości dotyczące interpretacji prawa unijnego w kontekście konkretnego przypadku i zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie.

Prawa pasażera do odszkodowania za opóźnione loty

W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej obowiązują jasne zasady, które określają, kiedy pasażerowie mają prawo do odszkodowania za lot. Reguluje to Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. Zgodnie z tymi zasadami, jeśli twój lot jest opóźniony co najmniej o 3 godziny i docierasz na miejsce docelowe później niż planowano, możesz ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro.

Okoliczności nadzwyczajne, a opóźnienia lotów

Uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot jest możliwe tylko wtedy, gdy przyczyną zdarzenia nie są nadzwyczajne okoliczności. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 261/2004 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. sytuacje nadzwyczajne pozwalają linii lotniczej uniknąć wypłacenia odszkodowania za opóźniony lot. Do sytuacji nadzwyczajnych zaliczają się:

warunki pogodowe, takie jak mgły, huragany, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, burze; strajki pracowników lotnisk, sytuacje związane z bezpieczeństwem, jak wojny, zamachy terrorystyczne, awarie systemów bezpieczeństwa. decyzje władz lotnisk lub rządów, takie jak zamknięcie przestrzeni powietrznej; awarie samolotu, których nie dało się przewidzieć.

Poprosiliśmy Dawida Jaroszka, prawnika i specjalistę w zakresie ochrony praw pasażerów z AirCashBack o komentarz.

Usterki techniczne co do zasady nie stanowią nadzwyczajnej okoliczności w myśl Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Wyjątkiem od tej zasady jest zaistnienie usterki wskutek zderzenia z ciałem obcym (np. zderzenie z ptakiem czy najechanie oponą na śrubę na drodze startowej lotniska), sabotażu czy występowania ukrytej wady konstrukcyjnej maszyny lotniczej. Trybunał podtrzymał dotychczasowo jednolitą linię orzeczniczą, zgodnie z którą ukryte wady konstrukcyjne stanowią nadzwyczajną okoliczność i uzasadniają zwolnienie przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dla oceny zasadności zwolnienia przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności odszkodowawczej bez znaczenia pozostaje to, kiedy ujawniono fakt, że dana usterka stanowi wadę konstrukcyjną, a istotna jest jedynie ocena, czy dana usterka stanowi wadę konstrukcyjną.

Samo stwierdzenie, że dana usterka techniczna stanowiła wadę konstrukcyjną w konkretnym przypadku, nie zwalnia automatycznie przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania. Drugim kryterium oceny jest to, czy przewoźnik lotniczy podjął wszelkie racjonalne środki celem uniknięcia zaburzenia lotu czy ograniczenia wymiaru opóźnienia w dotarciu do miejsca docelowego przez pasażera. W pierwszej kolejności jednak Trybunał wskazał, że usterka techniczna spowodowana ukrytą wadą konstrukcyjną maszyny lotniczej zawsze stanowi nadzwyczajną okoliczność w myśl rozporządzenia (WE) nr 261/2004 – nawet w sytuacji, gdy przewoźnik lotniczy miał już świadomość, że dany model samolotu dotknięty jest wadą produkcyjną, ale wada ta jeszcze się nie ujawniła w konkretnym samolocie. W kontekście wszelkich racjonalnych środków, jakie przewoźnik lotniczy jest zobowiązany podjąć, Trybunał przypomniał, że w dotychczasowym orzecznictwie TSUE przyjęto "elastyczne i zindywidualizowane rozumienie pojęcia „racjonalnych środków”, pozostawiając sądowi krajowemu ocenę, czy w konkretnej sytuacji można uznać, iż przewoźnik lotniczy podjął środki dostosowane do sytuacji, czyli środki, które były technicznie i ekonomicznie wykonalne dla tego przewoźnika lotniczego w chwili wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności".

Zatem ocena, czy przewoźnik lotniczy podjął wszystkie możliwe dla siebie działania mające na celu zminimalizowanie opóźnienia pasażera w dotarciu do jego miejsca docelowego, powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

Zgodnie z omawianym wyrokiem jednym ze wszelkich racjonalnych środków, jakie przewoźnik lotniczy jest zobowiązany podjąć, jest utrzymywanie zastępczych maszyn lotniczych na wypadek wykrycia wady konstrukcyjnej, o ile środek ten pozostaje technicznie i ekonomicznie wykonalny w świetle możliwości przewoźnika w danym momencie, czyli nie wymaga od niego nadmiernych poświęceń. Podczas lotu z Krakowa do Chicago pasażerom zapewniono transport do celu podróży tego samego dnia. Linia lotnicza zrobiła wszystko, aby zminimalizować opóźnienie dla pasażerów.

W samolotach Boeing787 Dreamliner, które są używane przez PLL LOT, często występują problemy techniczne. Zdarza się, że po wykryciu usterki technicznej w samolocie, pasażerowie muszą czekać kilka dni zanim zostanie zorganizowany dla nich alternatywny lot.


O wadach konstrukcyjnych tych samolotów mowa była już od 2016 r. W kwietniu 2018 r. wydano instrukcję operacyjną dotyczącą silników Trent 1000 – na podstawie dotychczasowo już wielokrotnie stwierdzonych, analogicznych usterek. Sąd krajowy oceni, czy przewoźnik lotniczy podjął właściwe działania, biorąc pod uwagę okoliczności.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy