Orlen Aviation z zyskiem netto 17,7 mln złotych za 2023 rok

6 czerwca 2024 16:30
Orlen Aviation sp. z o.o. osiągnęła w 2023 roku zysk netto w wysokości 17,7 mln złotych.
Reklama

Przychody ze sprzedaży wyniosły 106,8 mln złotych, z czego 100,8 mln złotych pochodziło ze sprzedaży usług, takich jak tankowanie, magazynowanie i wynajem, a 5,93 mln złotych ze sprzedaży towarów i materiałów.


Koszty wytworzenia sprzedanych usług oraz koszty ogólnego zarządu wyniosły 78,9 mln złotych. Spółka zakończyła rok 2023 z sumą bilansową na poziomie 219,2 mln złotych, co stanowi wzrost w porównaniu do 206,0 mln złotych z roku poprzedniego. Aktywa trwałe wyniosły 163,1 mln złotych, a aktywa obrotowe 56,1 mln złotych.Kapitały własne spółki wzrosły do 134,4 mln złotych, w porównaniu do 128,9 mln złotych w 2022 roku. W 2023 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 12 mln złotych. Orlen Aviation przygotowała również roczny Plan Finansowy na 2024 rok, który został przedłożony do konsolidacji w Grupie Kapitałowej ORLEN.


W 2023 r. wskaźniki rentowności ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego spadły. Nieznaczny spadek rentowności sprzedaży wynika z większej dynamiki kosztów w stosunku do dynamiki wzrostu sprzedaży - odbudowa ruchu lotniczego po jego załamaniu spowodowanym pandemią COVID-19 nie była już tak dynamiczna jak w pierwszym okresie po pandemii. Koszty podstawowej działalności operacyjnej wzrosły ze względu na ekspresyjny wzrost cen towarów i usług w gospodarce. Rentowność kapitałów własnych utrzymała się niemalże na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Poziomy rentowności są już porównywalne do obserwowanych przed okresem pandemii.


Zakres działalności obejmował przede wszystkim świadczenie usług magazynowania paliw lotniczych oraz obsługi naziemnej w zakresie tankowania statków powietrznych przewoźników lotniczych na polskich lotniskach, gdzie spółka posiada infrastrukturę do świadczenia takiego typu usług (magazyny, autocysterny, wykwalifikowaną kadrę). Dodatkowo ORLEN Aviation oferował wynajem powierzchni biurowych w Warszawie. W 2023 r. sprzedaż usług logistycznych mierzona wolumenem paliwa lotniczego JET A-1 przyjętego do magazynu lub wydanego do statków powietrznych przewoźników lotniczych realizowanych na zlecenie dostawców paliw wyniosła 0,959 mln m3 .


Udział usług tankowania paliwa lotniczego w przychodach ogółem spółki wyniósł 49%, natomiast usług magazynowania i przeładunku paliwa lotniczego 39%. Oferta usług skierowana była do dostawców paliwa (producentów oraz agentów obsługi naziemnej) obecnych na polskim rynku. Klientami spółki byli najwięksi dostawcy paliw lotniczych w tym: ORLEN S.A., Air BP Aramco Poland Sp. z o.o. Spółka sprzedawała również olej napędowy agentom obsługi naziemnej na lotniskach: im. Fryderyka Chopina w Warszawie i w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.


ORLEN Aviation prowadzi dziesięć filii na lotniskach użytku publicznego obsługujących pasażerski ruch lotniczy Warszawy (WAW), Modlina (WMI), Gdańska (GDN), Katowic (KTW), Krakowa (KRK), Poznania (POZ), Szczecina (SZZ), Bydgoszczy (BZG), Łodzi (LCJ), Radomiu (RDO) oraz jedną filię na lotnisku należącym do aeroklubu w Warszawie Babicach (WA1).

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy