LOT: Miliardowy zysk w 2023 r. nie jest wbrew pozorom niewiarygodny

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
22 września 2023 09:15
Zapowiedź osiągnięcia przez LOT w 2023 r. 1 mld zł zysku netto nie jest wbrew pozorom niewiarygodna.
Reklama
Niespełna miesiąc temu, na uroczystości związanej ze Świętem Lotnictwa Polskiego, wiceminister aktywów państwowych, Maciej Małecki i prezes narodowego przewoźnika, Michał Fijoł poinformowali wszystkich zebranych i media, że LOT w 2023 r. planuje osiągnąć 1 mld zł zysku netto. Ta zapowiedź wywołała poruszenie, bo polska linia jeszcze nigdy w swojej historii nie zbliżyła się do takiego wyniku. W najlepszych latach LOT mógł pochwalić się zyskiem netto nieprzekraczającym 360 mln zł. Trudno nie zadać pytania czy taki wynik jest realny? Spróbujmy odpowiedzieć.


Na wstępie trzeba zaznaczyć, że kondycji firmy nigdy nie mierzy się w oparciu o wynik netto, bo jest to rezultat często powiązany ze zdarzeniami, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistą efektywnością danego przedsiębiorstwa. W ramach wyniku netto uwzględniane są przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy. Te pierwsze w przypadku przewoźnika lotniczego są trudne do oszacowania, bo znaczący wpływ na nie mają ceny paliwa lotniczego i różnice kursu walut. Ten drugi jest natomiast uzależniony od stawek procentowych, które różnią się w zależności od kraju. Co ważniejsze jednak podatek dochodowy jest rozliczany w ramach strat podatkowych z lat poprzednich, czyli może mieć pozytywny wpływ na wynik netto. W dodatku decyzja o uwzględnieniu straty podatkowej i jej wysokości należy do zarządu danej spółki, a więc jest arbitralna.

Z powyższych powodów analitycy przy porównaniach efektywności przedsiębiorstw korzystają z wyniku operacyjnego (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) lub z EBITDA, a więc wyniku operacyjnego po odjęciu kwoty amortyzacji. W polskich realiach księgowych EBIT, to de facto wynik ze sprzedaży, a nie wynik operacyjny. Ten ostatni zawiera bowiem elementy jednorazowe, które mają często charakter niepowtarzalny, czyli niewystępujący w innych latach. Z tej perspektywy zapowiedź LOT-u wygenerowania zysku netto na poziomie 1 mld zł nie jest już tak zaskakująca, zwłaszcza że narodowy przewoźnik ma pokaźną sumę strat podatkowych do rozliczenia w następnej pięciolatce.

LOT w swoim sprawozdaniu finansowym z 2022 r. wykazuje straty podatkowe do rozliczenia w wysokości 1,2 mld zł. Ta kwota to suma strat podatkowych z lat 2019-2022. Należy zwrócić uwagę, że spółka może wykazać zysk, ale jednocześnie ponieść stratę podatkową, co w przypadku polskiej linii nastąpiło w roku 2019 i 2022. Nie to jest jednak najważniejsze. Dla LOT-u najistotniejsze jest, że posiadając tak dużą stratę podatkową może ją rozliczyć w ciągu kilku następnych lat. W jednym roku rozliczenie nie może przekroczyć 50 proc. straty podatkowej z danego roku. Innymi słowy LOT może np. w 2023 r. rozliczyć 600 mln zł, czyli do rezultatu brutto dodać tę kwotę, co istotnie zwiększy zysk netto.

Poniższa tabela przedstawia zmodyfikowane rachunki zysków i strat LOT-u z ostatnich siedmiu lat. Modyfikacja polega na wprowadzeniu dwóch kategorii, które w regularnym sprawozdaniu nie występują. Chodzi o dwa salda tzn. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów kosztów finansowych. Nie została też uwzględniona pozycja „Wynik z działalności operacyjnej”, która jest sumą EBIT i salda pozostałych działań operacyjnych. W tabeli wyraźnie widać, że pięć razy w ciągu ostatnich siedmiu lat LOT rozliczył straty podatkowe, co spowodowało że w latach 2016, 2018, 2020, 2021 i 2022 wynik netto był wyższy niż wynik brutto. Ostatni rząd tabeli zawiera marżę ze sprzedaży (EBIT margin).


Aby plan osiągnięcia 1 mld zł zysku netto został zrealizowany, zysk brutto, czyli wynik przed opodatkowaniem LOT-u w 2023 r. musi osiągnąć ponad 400 mln zł, co będzie przybliżeniem się do rekordowego wyniku z 2017 r. Przychody LOT-u w 2023 r. przekroczą zapewne 10 mld zł, bo już w 2022 r. na jednego pasażera przypadało średnio 911 zł przychodu, a LOT przewiezie w br. ok. 10 mln osób. Przy założeniu, że marża sprzedaży wyniesie ok. 4 proc. (czyli średnia z ostatnich czterech lat, kiedy LOT wykazywał zysk ze sprzedaży) EBIT zamknie się właśnie kwotą ponad 400 mln zł.

Oczywiście ważne są również salda pozostałych działań operacyjnych oraz finansowe, których skumulowanie z siedmiu ostatnich lat daje wynik negatywny. Niemniej nie należy wyciągać z tego podsumowania zbyt kategorycznych wniosków. Ceny paliwa lotniczego przez większość 2023 r. nie były zbyt wysokie, a złotówka przez wiele miesięcy trzymała się mocno. Możliwe jest też, że LOT spodziewa się zawarcia ugody z Boeingiem i w konsekwencji otrzymania kilkuset milionów złotych odszkodowania za uziemienie maszyn B737 MAX. Innymi słowy te czynniki powinny spowodować, że oba salda mogą oscylować wokół zera a nawet zamknąć się na plusie. Jeśli tak się stanie osiągnięcie miliardowego zysku netto będzie już tylko kwestią decyzji o wysokości kwoty rozliczenia w 2023 r. strat podatkowych z lat ubiegłych.

Reasumując nie należy ulegać magii wielkich liczb. Miliardowy zysk netto LOT-u w 2023 r. nie powinien być zaskoczeniem, skoro spółka dysponuje możliwością rozliczenia aż 600 mln zł w ramach strat podatkowych z lat ubiegłych. Nie podważa to jednak w najmniejszym stopniu faktu, że osiągnięcie EBIT na poziomie 400 mln zł byłoby najwyższym zyskiem ze sprzedaży LOT-u w jego historii. Dowodziłoby to też, że LOT znajduje się na rentownej ścieżce rozwoju, która umożliwi mu spłatę pomocy publicznej. Byłby to też sygnał, że zarząd LOT-u porzucił bardzo ryzykowną politykę ekspansji na rzecz organicznego wzrostu. Więcej informacji poznamy po prezentacji nowej strategii narodowego przewoźnika, która ma się odbyć już 5 października br.

Fot: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy