Gość Pasażera: Wiktor Wójcik (Olsztyn-Mazury)

30 sierpnia 2023 09:00
O wyzwaniach portu lotniczego Olsztyn-Mazury rozmawiamy z Wiktorem Wójcikiem, który piastuje stanowisko prezesa spółki Warmia i Mazury zarządzającej lotniskiem w Szymanach od września 2021 r.
Reklama
Pasazer.com: Jakie było najważniejsze wydarzenie w funkcjonowaniu portu lotniczego Olsztyn-Mazury oraz spółki Warmia i Mazury w 2022 r.?

Wiktor Wójcik: Miniony rok to przede wszystkim rozwój sektora usług cargo na naszym lotnisku i nawiązanie współpracy z liderem tego segmentu na polskim rynku, czyli Welcome Airport Services. Jest to ważny obszar działalności naszego lotniska, który ma realny wpływ na rozwój gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego, umożliwiając lokalnym przedsiębiorcom dystrybucję regionalnych produktów drogą lotniczą.


Pasazer.com: Co stanowiło największe wyzwanie w realizacji zadań portu w 2022 r.?

Wiktor Wójcik: Z pewnością była to odbudowa ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19 oraz mierzenie się z inflacją i znacznym, niezamierzonym wzrostem kosztów operacyjnych lotniska, spowodowanym kryzysem energetycznym. Utrzymanie ciągłości operacyjnej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury czy zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia naszym pracownikom w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Polsce, było i jest naszym priorytetem.

Pasazer.com: Jak duże są szanse na przekroczenie ponad 153 tys. odprawionych podróżnych w 2023 r., co byłoby wyrównaniem rekordu z 2019 r.?

Wiktor Wójcik: Plan na ten rok zakładał obsługę nieco ponad 128 tysięcy pasażerów, ale po bardzo dobrych wynikach jakie notujemy od kilku miesięcy już widzimy, że jeśli nic nie zatrzyma tego trendu, uda się nam obsłużyć ok 140 tysięcy osób. Zbliżamy się do wspomnianych 153 tysięcy z 2019 roku i jeśli nie w tym, to w przyszłym roku przekroczymy ten próg. Do końca lipca br. obsłużyliśmy prawie 81 tys. pasażerów.

Pasazer.com: Z jakimi liniami lotniczymi trwają obecnie rozmowy? Czy jest szansa, że jeszcze w tym roku na lotnisku w Szymanach pojawi się zagraniczny przewoźnik sieciowy?

Wiktor Wójcik: Rozmowy trwają cały czas – zarówno z obecnymi na naszym lotnisku przewoźnikami w zakresie rozszerzenia oferty kierunków, jak również z pozostałymi liniami, które rozważają wejście na ten rynek i uruchomienie trasy z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Pracujemy także nad rozbudową siatki połączeń czarterowych, negocjując z touroperatorami i biurami podróży, którzy widzą potencjał w sprzedaży wczasów z lotniska położonego najbliżej mieszkańców północno-wschodniej Polski – efektem tego jest współpraca z Itaką i uruchomienie połączenia do tureckiej Antalyi, które wróci do rozkładu lotów w przyszłym sezonie letnim. Kolejny duży polski touroperator Rainbow Tours również jest zainteresowany włączeniem lotniska Olsztyn-Mazury do swojej oferty, uruchamiając sprzedaż wczasów w Tunezji w sezonie lato 2024. Rozbudowa siatki połączeń to jednak proces długotrwały, a na finalne uruchomienie kierunku wpływ ma wiele czynników.


Pasazer.com: Od kiedy port będzie działał w ramach II kategorii ILS?

Wiktor Wójcik: Działalność portu w kat. II ILS planowana jest od 7 września tego roku, po publikacji wpisu w systemie AIP Polska, tj. Zbiorze Informacji Lotniczych wydawanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Pasazer.com: Spółka planuje inwestycje fotowoltaiczne. O ile zmniejszą się rachunki portu za zużycie energii (obecnie ponad 2 mln zł) po zrealizowaniu tych projektów?

Wiktor Wójcik: W skali roku jest to ok 1 do 1,5 mln zł oszczędności.

Pasazer.com: Dlaczego port nie posiada stałego przejścia granicznego i jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby takowe powstało?

Wiktor Wójcik: Dążymy do ustanowienia stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury od wielu lat – stosowne wnioski składane były do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wielokrotnie – niestety odpowiedź zawsze była negatywna. Ministerstwo argumentowało to zbyt małą liczbą operacji non-schengen w stosunku do kosztów utworzenia i utrzymania przejścia granicznego o stałym charakterze (wartość wskazana w uzyskanych wcześniej odpowiedziach to minimum 1000 operacji non-schengen rocznie. Główny argument przedkładany Spółce jest niezrozumiały zarówno dla właściciela jak i Zarządu Spółki i wydaje się być niezasadny w świetle zgody Ministra na utworzenie stałego przejścia Granicznego w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom, jeszcze przed faktycznym uruchomieniem portu.

Pasazer.com: Jakiego wyniku ze sprzedaży i netto spodziewa się spółka w 2023 r.?

Wiktor Wójcik: Plan na ten rok zakłada przychód ze sprzedaży na poziomie ok 12 mln złotych i jeśli uda się nam zrealizować ten cel, będzie to wynik o ok. 15 proc. lepszy niż w latach poprzednich. O wyniku netto nie chciałbym jeszcze spekulować.


Pasazer.com: Od początku działalności, czyli od stycznia 2016 r. port lotniczy Olsztyn-Mazury przyniósł w sumie 146 mln zł strat netto, a po odjęciu kwoty otrzymanych dotacji w wysokości 60 mln zł, skumulowane straty z ostatnich siedmiu lat wyniosły ponad 200 mln zł. Czy jedyny właściciela portu, tj. samorząd wojewódzki Warmii i Mazur ma konkretne oczekiwania względem rentowności spółki?

Wiktor Wójcik: Samorząd Województwa rozumie, że Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest fundamentalną częścią infrastruktury komunikacyjnej Warmii i Mazur oraz całego obszaru północno-wschodniej Polski. Wskaźniki ekonomiczne i wynik finansowy są niezwykle istotne, dlatego też jako spółka zarządzająca portem, robimy wszystko co mogłoby przyspieszyć osiągnięcie progu rentowności - warto jednak podkreślać, że regionalne lotnisko to nie tylko koszty, ale przede wszystkim rozwój społeczno-gospodarczy regionu: nowe miejsca pracy, zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego, stymulacja ruchu turystycznego, wspieranie lokalnych producentów i dostawców usług, wzrost potencjału gospodarczego i inwestycyjnego. Szacujemy, że przez pierwsze 7 lat funkcjonowania Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wygenerował ponad 133 mln złotych przychodu dla województwa warmińsko-mazurskiego i jest to wynik oparty głównie na ruchu turystycznym stymulowanym dostępnością lotniczą Warmii i Mazur. Niestety nie wszystkie pozytywne efekty obecności portu lotniczego w regionie są mierzalne, nie zmienia to jednak faktu, że istnieją i należy o nich mówić.

Pasazer.com: Jaki jest pomysł na doprowadzenie do trwałej rentowności spółki i lotniska w nadchodzących latach? I w jakiej perspektywie czasowej będzie to realne?

Wiktor Wójcik: Dalszy rozwój Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz docelowo osiągniecie progu rentowności opieramy w głównej mierze na dywersyfikacji źródeł przychodu spółki, w tym rozszerzeniu katalogu usług okołolotniskowych, związanych m.in. z długoterminowym postojem statków powietrznych oraz ich serwisowaniem. Tempa nabiera również rozbudowa strefy okołolotniskowej na terenach inwestycyjnych przy lotnisku – aktualnie trwają prace związane z uzbrojeniem terenu, aby pierwsi inwestorzy mogli rozpocząć już budowę swoich obiektów. Wszystkie te działania, będą miały przełożenie na zwiększenie ruchu na naszym lotnisku oraz wzrost popytu na kompleksową obsługę tych operacji. W zależności od czynników zewnętrznych, prognozuje się osiągnięcie rentowności w latach 2028 – 2032.

Pasazer.com: Dziękuję za rozmowę.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy