Bydgoszcz: Niespełna 10 mln zł straty netto w 2022 r.

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
29 czerwca 2023 11:02
Po okresie pandemii spółka lotniskowa z Bydgoszczy wróciła do wyników na poziomie lat 2016-2017, co jednak trudno uznać za sukces.
Reklama
Spółka Port lotniczy Bydgoszcz, to kolejny firma lotniskowa, która opublikowała sprawozdania finansowe za 2022 r. Port w Białych Błotach jest lotniskiem samorządowym. Województwo kujawsko-pomorskie i gmina miasta Bydgoszcz posiadają w tym przedsiębiorstwie ponad 95 proc. akcji. Szwederowo jest jednym z mniejszych polskich lotnisk. Liczba obsłużonych pasażerów w najlepszych latach nie przekroczyła 500 tys.

Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wzrosły o 38,3 proc. w stosunku do 2021 r. i wyniosły 19 mln zł. Jest to rezultat niższy od wpływów z 2019 r. zaledwie o 340 tys. zł. W 2022 r. kujawsko-pomorskie lotnisko obsłużyło prawie 247 tys. pasażerów, a więc o 40 proc. mniej niż w 2019 r. i o 155 proc. więcej niż w 2021 r. W 2022 r. na lotnisku w Szwederowie wykonano 2152 pasażerskich operacji lotniczych, co oznacza że średnio w każdym samolocie przylatującym do i odlatującym z tego portu znajdowało się 114 osób.


Koszty operacyjne wzrosły o 13,5 proc., ale głównie z powodu obniżenia kwoty amortyzacji o 27,4 proc. aż W sumie wydatki operacyjne zamknęły się kwotą niespełna 30 mln zł. Największą pozycją w tej części rachunku zysków i strat były koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które wyniosły 16,5 mln zł, czyli stanowiły aż 86 proc. kwoty wszystkich przychodów. Najwięcej, bo aż o 50,8 proc. zwiększyły się wydatki na energię i materiały (3 mln zł). Znacząco zmniejszyły się inne przychody operacyjne, w czym największy udział miało ograniczenie dotacji o 1 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 10,1 mln zł, czyli była niższa od tej z 2021 r. zaledwie o 3,6 proc, i 375 tys. zł. EBITDA, a więc rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji zamknął się ujemną kwotą 6,4 mln zł. Z kolei otrzymane odsetki w kwocie 221 tys. zł umożliwiły odnotowanie pozytywnego salda z działalności finansowej. W konsekwencji strata netto wyniosła prawie 10 mln mln zł i była o 521 tys. zł i 5,3 proc. niższa niż w z 2021 r.

Suma bilansowa bydgoskiej spółki w 2022 r. zmniejszyła się o 2,5 mln zł, pomimo podwyższenia kapitału zakładowego o ponad 13 mln zł. W 2022 r. inwestycje portu w Szwederowie wyniosły zaledwie 1,45 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł dotyczyło środków trwałych w budowie. Jedną ze zrealizowanych inwestycji było wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW za 215 tys. zł. Wskaźniki finansowe uległy nieznacznej poprawie i bydgoska spółka wykazała pozytywny przepływ pieniężny netto w wysokości 1,95 mln zł.

Szefowie spółki lotniskowej z Bydgoszczy nie pokusili się o prognozę wyników finansowych na 2023 r. Zadowolili się jedynie stwierdzeniem, że przyszłość portu jest ściśle powiązana z rozwojem regionu kujawsko-pomorskiego oraz zaangażowaniem kapitałowym głównych akcjonariuszy, a więc samorządów województwa i miasta.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama






dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy