Znakomity wynik krakowskiego lotniska w 2022 r.

Krzysztof Loga Sowiński - Profil Krzysztof Loga Sowiński
28 czerwca 2023 09:00
W 2022 r. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice osiągnął najlepszy wyniki netto w historii.
Reklama
Spółka zarządzająca lotniskiem w Balicach opublikowała sprawozdania finansowe za 2022 r. Jak zwykle krakowska firma przygotowała dwie wersje dokumentów księgowych tzn. jeden zestaw dla samej spółki lotniskowej, a drugi skonsolidowany dla grupy kapitałowej. Poniżej omawiamy wyłącznie dane nieskonsolidowane, które są bardziej miarodajne przy ocenie kondycji drugiego pod względem liczby pasażerów portu lotniczego w Polsce. Małopolskie lotnisko jest częścią grupy kapitałowej Polskich Portów Lotniczych, która posiada w nim ponad 76 proc. udziałów.


Przychody ze sprzedaży krakowskiej spółki w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wzrosły ponad dwukrotnie tzn. o 127 proc. i zamknęły się kwotą ponad 308 mln zł. Jest to tylko o 3,3 proc. oraz 10 mln zł mniej od rekordowych wpływów z 2019 r. W 2022 r. w Balicach gościło prawie 7,4 mln podróżnych, a więc mniej o 12 proc. niż w 2019 r., ale o 140 proc. więcej niż w 2021 r. W 2022 r. w małopolskim porcie wykonano 51704 pasażerskich operacji lotniczych, co oznacza że średnio na pokładzie każdego samolotu przylatującego do i odlatującego z Balic znajdowało się 143 pasażerów.

W tym samym czasie koszty operacyjne wzrosły zaledwie o 26 proc. i wyniosły 210 mln zł. Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia ze świadczeniami społecznymi (95,5 mln zł), a następnymi były amortyzacja (48,6 mln zł), usługi obce (38,6 mln zł) oraz zużycie energii i materiałów (23,8 mln zł). Ta ostatnia kategoria wzrosła o 93 proc. w stosunku do 2021 r., ale najbardziej urosły pozostałe koszty rodzajowe (m.in. wydatki na reklamę czy podróże służbowe), bo ponad dwukrotnie. W konsekwencji zysk ze sprzedaży wyniósł 98 mln zł.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne zamknęły się nadwyżką 19 mln zł, co przyniosło zysk operacyjny w wysokości 117 mln zł, czyli o niespełna 2 mln wyższy niż w 2019 r. EBITDA, a więc rezultat operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji zamknął się kwotą 166 mln zł. Z kolei wyższe przychody z działalności finansowej (zwłaszcza z odsetek) podwyższyły zysk brutto do 132 mln zł, a po odjęciu podatku dochodowego spółka z Balic odnotowała zysk netto w wysokości 106,4 mln zł. Jest to o prawie 12 mln zł więcej od rekordowego do tej pory roku 2019.

Na sumę bilansową Kraków Airport w 2022 r. w ponad 65 proc. składają się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wszystkie aktywa wycenione zostały na 926 mln zł, co oznacza wzrost 110 mln zł względem 2021 r., osiągnięty głównie dzięki inwestycjom krótkoterminowym. Kapitał zakładowy spółki z Balic nie zmienił się i nadal wynosi 101 mln zł. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa i jest dobra. Rentowność z podstawowej działalności wyniosła 32 proc., a rentowność netto sprzedaży 35 proc., co jest porównywalne z efektywnością sprzed pandemii. Wskaźniki płynności utrzymują się na wysokich poziomach, więc Krraków Airport nie ma z nią żadnych problemów. Wreszcie wskaźnik zadłużenia (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania podzielone przez sumę pasywów) wyniósł tylko 26 proc.


W 2022 r. inwestycje spółki wyniosły 83 mln zł i były związane z realizowaną rozbudową płyty postojowej samolotów o kolejne 15 stanowisk. Projektowana jest też modernizacją terminala pasażerskiego, budowa infrastruktury do obsługi cargo oraz zbudowanie nowej stacji transformatorowej. Najważniejsza, zaplanowana już kilka lat temu inwestycja spółki lotniskowej z Krakowa, czyli budowa drugiej drogi startowej jest ponownie na wstępnym etapie realizacji z powodu uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego projektu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Spółka zamierza skompletować uaktualnioną dokumentację dla tej inwestycji w ciągu 2023 r.

Spółka nie pokusiła się o prognozę wyniku finansowego w 2023 r., ale podkreśliła, że zatwierdzone własne plany, jak również rynkowe prognozy sporządzane na zlecenie innych podmiotów potwierdzają, że Kraków Airport pozostanie największym portem regionalnym w Polsce z dużym potencjałem rozwoju. Kluczem do wykorzystają tego potencjału jest bez wątpienia uzyskanie możliwości rozbudowy portu, a w szczególności modernizacji terminala pasażerskiego i konstrukcji drugiej drogi startowej.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy