Airbus zanotował w 2022 roku 5,6 mld euro zysku operacyjnego

Paweł Cybulak - Profil Paweł Cybulak
16 lutego 2023 13:00
Airbus dostarczył w 2022 roku 661 samolotów pasażerskich i towarowych. Przychody spółki wyniosły 58.8 mld euro, a zysk operacyjny skorygowany wzrósł o 16 proc. do 5,6 mld euro.
Reklama
Airbus ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok 2022 oraz prognozy na 2023 r. Zysk operacyjny raportowany wyniósł 5,3 mld euro; zysk roczny na 1 akcję wyniósł 5,4 euro. Przepływy wolnych środków pieniężnych przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów wyniosły 4,7 mld euro, a proponowana dywidenda 1,8 euro na akcję.

- W minionym roku nasza branża kontynuowała ożywienie. Ruch lotniczy rósł, a przewoźnicy wracali do długoterminowego planowania eksploatowanych flot samolototów. Osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe mimo niesprzyjających warunków, które uniemożliwiły odbudowę łańcucha dostaw komponentów w oczekiwanym przez nas tempie. Firma musiała odpowiednio dostosowywać działalność, co skutkowało niższymi dostawami samolotów komercyjnych niż pierwotnie planowaliśmy. Dostosowujemy produkcję, aby dopasować podaży komponentów zapewnianej przez poddostawców.W 2023 r. będziemy koncentrować się na działalności przemysłowej i długoterminowej transformacji spółki. Solidne wyniki finansowe za 2022 r. i wiara w pomyślną przyszłość skłaniają nas do zaproponowania wypłaty wyższej dywidendy w tym roku - powiedział Guillaume Faury, prezes Airbusa.


Liczba zamówień brutto na komercyjne samoloty wzrosła do 1078 (2021: 771 samolotów), przy czym zamówienia netto po anulacjach sięgnęły 820 samolotów (2021: 507 samolotów), co odpowiada stosunkowi wartości księgowej do faktur netto znacznie powyżej 1. Na koniec roku portfel zamówień niezrealizowanych na samoloty komercyjne wyniósł 7239. Airbus Helicopters uzyskał zamówienia netto na 362 wiropłaty (2021 r.: 414 sztuk), przy czym stosunek rezerwacji do fakturowania wyniósł powyżej 1 zarówno w sztukach, jak i wartości. Zamówienia na śmigłowce były dobrze rozłożone po różnych programach i obejmowały 12 maszyn typu H160. Wartość zamówień złożonych przez klientów w Airbus Defence and Space wyniosła 13,7 mld euro (2021: 13,7 mld euro), co odpowiada relacji rezerwacji do fakturowania na poziomie około 1,2. Istotne zamówienia objęły: demonstrator fazy 1B przyszłego lotniczego systemu walki FCAS, bezzałogowy system powietrzny Eurodrone oraz 20 myśliwców Eurofighter najnowszej generacji dla hiszpańskich sił powietrznych.

Wartość skonsolidowanych zamówień wzrosła do 82,5 mld euro (2021: 62,0 mld euro), a łączny portfel zamówień wyniósł 449 mld euro na koniec 2022 r. (koniec roku 2021: 398 mld euro). Wzrost skonsolidowanej wartości portfela zamówień odzwierciedla głównie wartość book-to-bill powyżej 1 oraz umocnienie dolara amerykańskiego.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 13% do 58,8 mld euro (2021: 52,1 mld euro). Łącznie dostarczyliśmy 661(1) samolotów komercyjnych (2021: 611(2) samolotów), w tym 53 A220, 516 z rodziny A320, 32 A330 i 60 A350. Przychody generowane w zakresie samolotów komercyjnych wzrosły o 15% rok do roku, głównie dzięki większym dostawom i umocnieniu się dolara amerykańskiego. Airbus Helicopters dostarczył 344 śmigłowce (2021: 338), a przychody wzrosły o 8%, głównie dzięki wzrostowi usług i korzystnej kombinacji programów. Przychody Airbus Defence and Space wzrosły o 11%, głównie dzięki większej sprzedaży samolotów wojskowych i kontraktowi na Eurodrona. W 2022 roku dostarczyliśmy 10 samolotów A400M, w porównaniu z 8 rok wcześniej.

Skorygowany skonsolidowany zysk operacyjny EBIT – alternatywna miara wyników i kluczowy wskaźnik odzwierciedlający podstawową marżę biznesową poprzez wyłączenie istotnych opłat lub zysków spowodowanych zmianą stanu rezerw związanych z programami, restrukturyzacją lub różnicami kursowymi oraz zyski/straty kapitałowe ze zbycia i przejęcia przedsiębiorstw – wzrósł do 5 627 mln euro (2021: 4 865 mln euro).

Skorygowany EBIT związany z działalnością Airbusa w zakresie samolotów komercyjnych wzrósł do 4600 mln euro (2021: 3570 mln euro). Wzrost odzwierciedla większe dostawy i był wsparty przez zdarzenia jednorazowe – głównie pozytywny wpływ zobowiązań emerytalnych i postępy poczynione w kwestiach związanych ze zgodnością (compliance) – i częściowo został ograniczony przez mniej korzystną stopę zabezpieczenia płatności w porównaniu z rokiem budżetowym 2021.

W programie rodziny A320 produkcję dostosowaliśmy do możliwości poddostawców. Firma zmierza obecnie do osiągnięcia tempa miesięcznej produkcji z tej rodziny na poziomie 65 samolotów do końca 2024 r. i 75 w 2026 r. Wejście do eksploatacji A321XLR ma nastąpić w drugim kwartale 2024 r.

Miesięczne tempo produkcji A330 wzrosło zgodnie z planem do około 3 na koniec 2022 r., a obecnie firma planuje osiągnąć tempo 4 maszyn miesięcznie w 2024 r. Miesięczny wskaźnik produkcji A350 wynosi obecnie około 6 samolotów. W celu zaspokojenia rosnącego popytu na samoloty szerokokadłubowe w związku z ożywieniem międzynarodowych podróży lotniczych oraz po przeprowadzeniu studium wykonalności z naszymi poddostawcami, planujemy obecnie osiągnąć miesięczną produkcję 9 A350 na koniec 2025 roku.

Skorygowany zysk operacyjny EBIT Airbus Helicopters wzrósł do 639 mln euro (2021: 535 mln euro), odzwierciedlając wyższe dochody z usług serwisowych i realizacji poszczególnych programu. Wśród elementów jednorazowych znalazł się pozytywny wpływ związany ze zobowiązaniami emerytalnymi zaksięgowanymi w I kwartale. Z kolei skorygowany zysk operacyjny EBIT w Airbus Defence and Space spadł do 384 mln EUR (2021: 696 mln EUR), odzwierciedlając głównie utratę wartości związaną ze stratą dwóch satelitów Pleiades Neo w grudniu oraz opóźnienia w uruchomieniu rakiety nośnej Ariane 6, a także wpływ rosnącej inflacji. Spadek został częściowo zrekompensowany wyższym wolumenem dostaw samolotów wojskowych, wzrostem sprzedaży Eurodrona i pozytywnym wpływem zobowiązań emerytalnych zaksięgowanych w I kwartale.

W programie A400M kontynuujemy działania rozwojowe, zmierzając do realizacji zmienionego planu osiągania nowych zdolności. Działania modernizacyjne postępują w ścisłym porozumieniu z klientami. W 2022 r. dokonaliśmy aktualizacji umowy „Estimate at Completion” i zarejestrowaliśmy dodatkową opłatę w wysokości 0,5 mld euro. Odzwierciedla to głównie zaktualizowane założenia, w tym inflację i ryzyka związane z pozostałymi do osiągnięcia etapami rozwoju, ustalonymi w kontrakcie SOC3. Nadal istnieje ryzyko dotyczące kwalifikacji zdolności technicznych i powiązanych kosztów, niezawodności operacyjnej statków powietrznych, redukcji kosztów i terminowego wykonania zamówień eksportowych.

Skonsolidowane własne wydatki na badania i rozwój sięgnęły 3 079 mln euro (2021: 2 746 mln euro). Skonsolidowany zysk EBIT (raportowany) wyniósł 5325 mln euro (2021: 5342 mln euro), w tym korekta netto osiągnęła -302 mln euro. Na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 19 kwietnia br. Rada Dyrektorów zaproponuje wypłatę dywidendy za 2022 r. w wysokości 1,80 euro na akcję. Termin płatności to 27 kwietnia 2023 r.

Perspektywy

Jako podstawę wytycznych do działalności w 2023 r. kierownictwo firmy przyjmuje, że nie wystąpią dodatkowe zakłócenia w światowej gospodarce, ruchu lotniczym, łańcuchu dostaw, wewnętrznych operacjach spółki oraz jej zdolnościach w dostarczaniu produktów i usług. Wytyczne tradycyjnie nie odnoszą się do ewentualnych fuzji i przejęć. Spółka w związku z tym stawia sobie za cel w 2023 roku:
  • dostarczyć około 720 samolotów komercyjnych;
  • wypracować zysk skorygowany EBIT na poziomie 6,0 mld euro;
  • utrzymać wolne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów w wysokości 3,0 mld euro.
Firma otrzymała zgodę inicjatywy Science Based Targets (SBTi) na krótkoterminowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego, opierają się na nauce o klimacie i obejmują pełny zestaw emisji spółki. Airbus zamierza zredukować emisje przemysłowe w zakresie 1 i 2 nawet o 63% do 2030 r.. Firma zobowiązała się również do zmniejszenia o 46% intensywności emisji gazów cieplarnianych generowanych przez samoloty komercyjne będące w eksploatacji (zakres 3 — wykorzystanie sprzedanego produktu) do 2035 r.

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama