Przełomowa umowa 37 krajów ASEAN z Unią Europejską

18 października 2022 12:28
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) podpisało umowę o komunikacji lotniczej z Unią Europejską.
Reklama
Umowa została podpisana podczas spotkania ministrów transportu ASEAN na Bali i jest pierwszą tego rodzaju umową o transporcie lotniczym między państwami.

Umowa wchodzi w życie natychmiast. Umowa, która ustanawia globalne poziomy odniesienia zobowiązujące wszystkie 37 krajów w tych dwóch regionach do uczciwej konkurencji oraz poprawy warunków społecznych i środowiskowych, jest najnowszym przykładem początku nowej generacji międzynarodowych umów o transporcie lotniczym. Podpisanie umowy oznacza nowe możliwości dla konsumentów, linii lotniczych i portów lotniczych zarówno w Europie, jak i państwach ASEAN.

- Porozumienie stworzy bardziej harmonijne synergie w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego, zwłaszcza połączeń lotniczych między ASEAN a Europą – powiedział Budi Karya Sumadi, minister transportu Indonezji.


Umowa ma zwiększyć możliwość podróżowania między Azją Południowo-Wschodnią a Europą i przyspieszyć ponowne uruchomienie niektórych tras.

- Ta pierwsza w historii umowa o transporcie lotniczym między blokami wynosi partnerstwo UE-ASEAN w dziedzinie lotnictwa na nowy poziom. Wesprze ona odbudowę sektora lotnictwa po pandemii COVID-19 i przywróci bardzo potrzebną łączność z korzyścią dla około 1,1 mld osób, umożliwiając większą wymianę biznesową, handlową, turystyczną oraz kontakty międzyludzkie. Zastępuje ona ponad 140 dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, dzięki czemu zapewnia jednolity zbiór przepisów i ogranicza biurokrację. Daje nam również nową platformę współpracy na rzecz naszego wspólnego zaangażowania w lotnictwo zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym - mówi Adina Vălean, komisarz ds. transportu.

ASEAN jest światową potęgą gospodarczą o szybko rozwijającym się rynku lotniczym. W 2019 r. był to dla UE dziewiąty co do wielkości rynek przewozów towarowych, a szesnasty co do wielkości rynek pod względem liczby podróżnych, która wyniosła ponad 8 milionów. Wprowadzenie nowoczesnych ram dla przewozów lotniczych między Europą a Azją, otwierających nowe możliwości przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów, stanowi zatem inwestycję w przyszłość.

Umowa ta zapewnia równe warunki działania i oczekuje się, że przyniesie ona nowe możliwości w zakresie transportu lotniczego i korzyści gospodarcze dla obu stron:
  • Zastępuje ona ponad 140 dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, dzięki czemu zapewnia jednolity zbiór przepisów i ogranicza biurokrację. Państwa członkowskie UE, które nie zawarły żadnych umów dwustronnych z państwami ASEAN, są obecnie również objęte nowoczesnymi ramami prawnymi.
  • Wszystkie unijne linie lotnicze będą mogły obsługiwać bezpośrednie loty z dowolnego portu lotniczego w UE do wszystkich portów lotniczych w państwach ASEAN – i odwrotnie w przypadku linii lotniczych ASEAN. Pomoże to konkurować liniom lotniczym UE i ASEAN z konkurentami na lukratywnym rynku UE-ASEAN.
  • Linie lotnicze będą mogły wykonywać do czternastu cotygodniowych przewozów pasażerskich do każdego państwa członkowskiego UE lub z każdego takiego państwa oraz dowolną liczbę przewozów towarowych przez oba regiony i poza nie do dowolnego państwa trzeciego („przywilej piątej wolności”).
  • Umowa zawiera nowoczesne i uczciwe przepisy dotyczące konkurencji w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynku.
Obie strony uznały również znaczenie kwestii środowiskowych i społecznych, zgodziły się współpracować w tym względzie i udoskonalać swoje przepisy i polityki w zakresie pracy i spraw społecznych.

Tagi
eu umowa asean

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska

dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy