Europejskie lotniska za lotami na krótkich dystansach

8 kwietnia 2022 09:15
Airport Council International Europe opublikował raport kwestionujący korzyści dla środowiska naturalnego wynikające z ograniczenia lotów na krótkich odległościach i przesiadki do pociągów.
Reklama
Według Airport Council International (ACI) Europe, stowarzyszenia zrzeszającego ponad 500 portów lotniczych na Starym Kontynencie, nowe badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Oxera udowadnia, że korzyści pod względem redukcji CO2 wynikające z rezygnacji z lotów krótkodystansowych i zastąpienie ich połączeniami kolejowymi są ograniczone. O ile bezpośrednie porównanie obecnych emisji wykazuje, że podróże pociągami emitują znacznie mniej CO2 na pasażerokilometr niż transport lotniczy, to już redukcja gazów cieplarnianych dzięki przesiadce na szyny jest ograniczona i generuje dodatkowe koszty zarówno środowiskowe, jaki i społeczno-gospodarcze.


Przy ocenie optymalnej polityki lotniczej na krótkich dystansach w Europie należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które zazwyczaj umykają uwadze badaczy. Na wstępie należy zauważyć, że loty do 500 km stanowią od 1 do 2 proc. całkowitych emisji lotniczych w Unii Europejskiej (UE). Tak więc obowiązkowe przejście z transportu lotniczego na kolejowy na takich trasach nie będzie miało kluczowego znaczenia dla środowiska naturalnego.

Raport firmy Oxera podkreśla fakt, że ocena skutków przejścia z samolotów do pociągów powinna być o wiele bardziej złożona niż tylko badanie wpływu zmiany jednego środka transportu na inny. Raport podkreśla, że dekarbonizacja lotnictwa będzie możliwa wyłącznie przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury kolejowej. W wielu przypadkach będzie to oznaczało konieczność budowy nowych trakcji, co generuje wysokie koszty środowiskowe związane z produkcją cementu i stali oraz spalaniem paliwa niezbędnego do realizacji tych nowych projektów.

W przypadku wielu krótkodystansowych tras lotniczych o niższej częstotliwości ruchu lub łączących porty bez dobrego połączenia Kolei Dużych Prędkości pociąg może okazać się ekonomicznie nieopłacalny, ponieważ opiera się na innym modelu biznesowym. W dodatku nie ma gwarancji, że pasażerowie przesiądą się z samolotu na pociąg a nie zdecydują się na podróż samochodem, co miałoby odwrotny od zamierzonego skutek.

Raport Oxery zwraca też uwagę, że samoloty hybrydowe mają zostać przetestowane najszybciej na trasach regionalnych, co powinno zmniejszyć emisje CO2 o połowę w tym segmencie rynku. W konsekwencji, w miarę dekarbonizacji sektorów kolejowego i lotniczego, różnica w emisji CO2 pomiędzy tymi dwoma środkami transportu zmniejszy się. Opracowanie, na które powołuje się ACI Europe stwierdza, że krótkie rejsy po Europie będą odgrywać ważną rolę we wdrażaniu nowych technologii niskoemisyjnych, dlatego administracyjne eliminowanie już dziś tych połączeń jest nieracjonalne.


ACI Europe przypomina, że regionalne porty lotnicze i przewoźnicy mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów, ponieważ umożliwiają aktorom rynków lokalnych dostęp do większych ośrodków gospodarczych. Zdaniem organizacji te lotniska są kluczem do skutecznej polityki spójności UE i podstawowymi narzędziami do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i nierówności społecznych.

Wobec tych faktów szefowie stowarzyszenia portów lotniczych wzywają decydentów do uwzględnienia wszystkich czynników tj. środowiskowych, społecznych i ekonomicznych przy rozważaniu, jak zoptymalizować dekarbonizację transportu regionalnego w Europie. ACI Europe uważa, że potrzebne jest więcej równowagi i merytoryki w debacie na temat intermodalności zrównoważonego transportu.

Fot.: Materiały prasowe

Ostatnie komentarze

 - Profil gość
Reklama
Kup bilet Więcej
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wizy
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Reklama
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Rezerwuj hotel
Wizy